LivsstilAktivitetPappaindexValspecialOpinion
PM MININEWS
Tipsa PM om vad ni ser på webben!
Stort tack!

Därför en PappaManual
Det händer inte mig
Pappan och samhället
Att bli pappa
Att vara en pappa
Pappapärmen
Bevisa din medverkan
Din pappaledighet
Bli berövad sin roll
Vårdnadstvisten
Därför vinner mamman
Några ord om feminism

P A S - Parental Alienation Syndrome
Juridisk hjälp eller inte
Vad säger lagen
Vårdnadstvistmodell
vanliga minor och fällor
Om förlusten är ett faktum
Att bli en vinnare
Förebyggande åtgärder
Vårdnadsutredning


Dokument
Blandade frågor och svar
Hjälp och stöd
Om PappaManualen
Kontakta oss
Sista ordet... Snabblänkar till artiklar:

Ni har väl inte missat TCO föräldramanual?

BO: "Tre filmer om barnets rättigheter i familjen"

Delat barnbidrag ger mindre konflikter

Media börja uppmärksamma "vårdnadstvister" - Men vad är det?

PM öppnar året med tankar kring "våld i nära relation"

Pappan lika viktig som mamma

Om ett (1) dokument om "våld" är
värt 800 miljoner. Vad är då 282 dokument värda?

Ett tryggare samhälle med Roks som visar vägen i vårdnadstvister?

Ett tryggare samhälle men också en ny föräldrafälla vid separation?

Moderaterna saknar idéer?

GenusNytt: Kom på rättegången – för att stoppa mansförtrycket!

Ny omgång med 14 miljoner till "Mäns våld mot kvinnor"

Dokument "Pappan och Föräldraskapet" är äntligen klart!

Pappor blir också "gravida" inför förlossningen?

Boken "Sex Feministiska Myter" har släppts

PM synar "Idealföräldern" Hur ser den ut och hur uppnås den?


Vad händer i vårt samhälle idag?
Att vara pappa är en fantastiskt gåva som många pappor njuter av.
Vi har idag 1.300.000 pappor, varav 500.000 pappor lever i skilda relationer.
- Har vi det verkligen så enkelt, och glider vi från vårt ansvar?
Allt som rör pappor, barn, relation och tvist etc., som lyfts upp i vårt erkända media, tillika sådant som kan vara av intresse inom PM:s ämnesområden tar vi upp här.

Ser ni något i den digitala cyberrymden som ni vill ha med här?
- Tipsa oss!


12-03-04
Ni har väl inte missat TCO föräldramanual?

Föräldramanualen vänder sig till företag (främst inom TCO), men är ett viktigt steg för alla företag att tänka på vid föräldraskap och föräldraledighet. På sina lättlästa 18 sidor finns tips och trick att tänka på som arbetsgivare, men också vinnande argument för varför det är så viktigt att se bl.a. föräldraledighet som en investering, snarare än som en belastning:

 • anställda blir mer engagerade och lojala
 • anställda blir mer motiverade
 • anställda blir mer flexibla
 • anställda kommer tillbaka med mer kompetens tack vare personlig utveckling
 • längre föräldraledighet är bättre än kortare, det blir lättare att anställa vikarie
 • låg personalomsättning
 • låg sjukfrånvaro

Det känns otroligt bra att TCO tagit detta vinnande koncept seriöst. Barn som växer upp med två närvarande föräldrar minskar risken för slitningar i familjen, så även minskas risken att barnet bara blir boende med den ena föräldern vid en separation. Ett jämställd föräldraskap gynnar således barnets utveckling och psykiska hälsa ;-) //PM

Tillbaka till toppen  


12-03-03
"Tre filmer om barnets rättigheter i familjen"

Film nr. 1 "En egen vilja"

"Barn har rätt att uttrycka sina åsikter.
Vuxna ska lyssna och ta hänsyn.
Föräldrar har ansvaret för sina barn.
De har rätt till stöd om de behöver de."
(FN Barnkonvention)

Film nr. 2 "Utforskaren av världen"

Film nr. 3 "Den behövande människan"

För att komma direkt till BO sida med mer information om dessa filmer så kan ni klicka här!

Vill även lyfta BO skrivelser gällande "Barn måste kunna få rätt mot mäktiga myndigheter" och "Ibland behövs det en strategi för att kommunicera en strategi"

PM anser att BO fyller en viktig funktion och tycker det är glädjande med ovan kortfilmer som lyfter tips och tricks för föräldrar att tänka på. Även om det i grunden bygger på sunda värderingar och sunt förnuft, så är det ändå alltid värt att bli påmind ;-) //PM

Tillbaka till toppen  


12-02-28 (Publicerat artikel på NEWSMILL)

Delat barnbidrag ger mindre konflikter

Idag är "bidrag" en utav de kanske mest konfliktdrivande incitamenten vid en separation och befintligt system snarare uppmuntrar till konflikt.

Ett jämställd föräldraskap fodrar ett samhälle som uppmuntrar detta beteende och att högsta instans pekar med hela handen att det är rätt utveckling att gå. Detta gäller speciellt vid en separation och det är där vi kan finna de största problemet, med ett befintligt system som uppmanar till konflikt. Och allt börjar med barnbidraget.

Barnbidrag kan te sig för många som en ren bagatellsak, men detta statliga styrmedel tjänar som en viktigt symboliskt verktyg för föräldraskapet. Den signalerar nämligen "vem" som bär huvudansvaret för barnet. Genom att redan från start tala om att "mamman", som förälder, är mer värd än pappan så får vi också ett beteende som formas efter denna attityd.

Idag är "bidrag" en utav de kanske mest konfliktdrivande incitamenten vid en separation och befintligt system snarare uppmuntrar till konflikt. Om mamman redan från start erhåller barnbidrag, så blir nästa steg att få bort umgänget så till den grad att "underhållsbidraget" blir gällande. Ofta blir pappan förpassad till att vara en "helgpappa", varannan helg. När man lyckats med detta så blir det även lättare att få beviljat bostadsbidrag. Kan vara en bidragande förklaring till varför barns boende ofta hamnar hos endast mamman efter en separation?

Om alla parter hade funnit sig i detta så hade det säkert varit ett vinnande kort - Kvinnor med barn skall leva på bidrag och ta hand om barn och pappor vara produktiva i vårt samhälle. Men det är resultatet av denna omoderna (och kränkande) politiska linje som nu börjar knaka i fogarna.

Aldrig förr har vi haft en sådan omfattande samhällsproblem med ca 400 000 barn som löper ökad risk till psykisk ohälsa, boende hos en ensamstående förälder. (FHI 2009) Och aldrig förr har vi sett ett sådan nedgång i skola och prestation.

Samtidigt visar undersökningar att växelvis boende med två närvarande föräldrar ger friskare barn, löper mindre risk för psykisk ohälsa och även presterar bättre i skolan. Studier visar även att engagerade pappor ger barnen bättre resultat både socialt och studietekniskt. Kanske det viktigaste är ändå den övergripande utveckling på barnet som visar att en närvarande pappa minskar risken för att barnet hamnar fel i samhället med ökad risk för kriminella vanor, vilket ger astronomiska följder både för de drabbade, men också i rena samhällskostnader. Att mamman tjänar på växelvis boende behöver man bara lite sunt förnuft att förstå. Tid frigörs så mamman kan koncentrera sig på att arbeta, studera, eller bara få ladda batterierna och få ordning på sitt liv. Barnet mår bättre, så även de flesta föräldrar.

Om en närvarande pappa har såpass många positiva fördelar, både i ett befintligt förhållande men också efter en separation, så borde väl ända detta vara att eftersträva och uppmuntra?


Nu borde det också vara på plats och titta på "riskfaktorerna" med en närvarande pappa.
Påståenden om att pappan är hårdhänt, aggressiv och kommer säkert att dricka upp alla pengar?
Sanningen är att det finns inga som helst belägg för dessa påståenden i ett större perspektiv. Det enda som kan kopplas till "våld i nära relation" är marginellt och omfattar båda föräldrarna. Jag har funnit att "mäns våld mot kvinnor" berörde totalt ca 2166 anmälan 2010 (38% var pappor av ca 5700 anmälan totalt - BRÅ 2010) där barn förekom. Att jämföras med 1,3 miljoner pappor... Faktum är att olika institutioner redan tidigt angivit olika riskgrupper och i den nämns inte pappan som en utav dem - tvärtom.

FHI skrev följande avseende alkohol och barn:
"Personer som lever med barn dricker oftast mindre alkohol än dem som inte har några barn i hemmet. Ett undantag är ensamstående. Där är det lika vanligt med riskabla alkoholvanor vare sig man har barn eller inte.” (FHI 2009)

Således kan man anta att barn som bor växelvis snarare får en förälder som kan hålla sig från dessa ovanor den veckan då barnet bor hos denna.

Även BRÅ har gjort ett starkt uttalande för att understryka riskerna med barn och ensamstående förälder:
”En omfattande forskning har påvisat en mängd förhållanden hos föräldrarna som kan kopplas till en ökad risk för antisocial utveckling hos barnen. Kriminalitet, missbruk, psykisk sjukdom, att vara ensamstående mamma eller tonårsförälder, långvarig och allvarlig social stress, bristande omsorgsförmåga, övergrepp och misshandel är några av de kanske vanligaste påvisade riskfaktorerna (2,3,4,5,10). Ofta påpekas att risken för antisocial utveckling ökar med antalet familjerelaterade stressfaktorer som barnet exponeras för” (BRÅ 2001)

Allt pekar på att pappan är både viktig och nödvändig om vi skall minska risken för psykisk ohälsa och ökad destruktivitet och det känns både förlegat och trist att en marginell grupp pappor på mindre än 1% skall få ligga till grund för beslut som kollektivt drabbar resterande 99% pappor som är bra för sina barn. Det kan inte anses vara objektivt.

Ett första steg borde rimligen vara att formellt erkänna pappan som lika viktig förälder för barnet och genom att dela barnbidraget så visar vi att vi lever i ett jämställt och modernt samhälle där vi motiverar till engagemang av båda föräldrarna. Vi neutraliserar denna förlegade över och underordning som varit mer eller mindre påtvingad de senaste årtionden mellan mamman och pappan.

Jag är övertygad om att börjar vi med rätt synsätt och attityd, redan från start när barnet föds, så kommer vi även se mindre konflikter vid en separation - Eftersom båda föräldrarna då kommer se sig som lika delaktiga. Och allt börjar med barnbidraget. //PM

Tillbaka till toppen


12-02-20
Media börja uppmärksamma "vårdnadstvister" - Men vad är det?Nu börjar föräldrafrågor bli aktuellt och media vågar uppmärksamma dess problem på ett mer seriöst sätt. Både statistik och forskning kan inte längre ignoreras vilket PM ser som att vi nu går in i en ny fas av föräldrarsyn. Idag behövs båda föräldrarna där utgångspunkten är barnets behov och rätt till båda föräldrarna, även efter en separation.
Med det som utgångsläge har fler börjat få upp ögonen och bl.a. Hanne Kjöller (Ledarskribent DN) lyfte pappans problem i vårdnadstvist i DN med bl.a. "Rättssystem belönar fel förälder" (120130) och sen kom Svt med Debatt 120215, (klicka på ovan bild, eller här - Sista 15 min). Även Gudrun Schyman (FI) har tagit ton och lyfter problematiken avseende föräldraskap och bilden av mamman i en artikel på Svt "Vi måste göra upp med myten om den goda mamman" (120216)
.

PM välkomnar detta historiska initiativ och gläds med att fler aktörer nu börjar bli enade kring problematiken. Dock ger inte Svt, eller DN artiklarna en heltäckande bild av vad det rör sig om och Svt Debatt missade fundamentet kring "vårdnadstvister". För många så är detta ett obekant område så PM reder ut begreppen och förklarar vad det hela handlar om.

Studier visar att barn som bor växelvis mellan båda föräldrarna mår bäst. Och barn som bor endast med en förälder löper ökad risk för psykisk ohälsa. Allra värst är det för de barn som inte bor med någon utav föräldrarna alls (t.ex. LVU).

Barn som omfattas av ökad risk för psykisk ohälsa är ca 400 000 barn som bor med en ensamstående förälder. (FHI 2009) Denna enorma omfattning ligger inte i proportion till något brott som kan kopplas till pappan. Tex. kan nämnas att "mäns våld mot kvinnor" omfattade endast ca 5700 anmälan ( Brå 2010).

- Så var kommer all denna ohälsa ifrån? Och var är den andra föräldern?

Idag lever ca 500 000 barn med separerade föräldrar. Vi vet att ca 68% av barn efter en separation blir stadigvarande hos mamman, ca 10% blir stadigvarande hos pappan och resterande 32% bor växelvis. Trots att studier visar att barn mår bäst av nära kontakt med båda föräldrarna så blir boendet ensidigt efter en separation. (BO 2007)

Av dessa barn som är boende hos mamman så har pappan en magisk förmåga att "försvinna" och idag träffar ca 150 000 barn sin pappa sällan, eller aldrig. Det är bland dessa "150 000 barn" vi finner det största samhällsproblemet
och det är i denna grupp som vi också finner föräldrar under rubriken "vårdnadstvist".

En tvist uppstår när det finns två föräldrar som inte kan komma överrens om barnets vardagsrutiner som boende, umgänge och vårdnad. Studier från Kanada visar att 50% av mammorna efter en separation ansåg att den biologiska pappan inte behövdes. Så även medgav 40% av de tillfrågade mammorna att de utövat någon form av umgängessabotage. (Father For Life 2002) Någon motsvarande undersökning där man tillfrågat "pappan" om sitt val att inte ha kontakt med barnen har jag inte kunnat finna. Trolig förklaring är att svaret skulle vara för avslöjande?

Men ett är säkert. I de fall pappan inte vill ha kontakt med barnen så uppstår det i regel ingen "vårdnadstvist". Han skriver på "vilka papper det nu må vara" och sticker.

Vårdnadstvister som leder till domstol är således endast toppen på isberget och omfattade ca 4700 mål 2011. (Vårdnadsfall 200-2011 av Jan Agner) Ganska lite om man jämför med 150 000 barn, eller ca 100 000 pappor som sällan eller aldrig har kontakt efter en separation.

Så vad är det för röster som börjar växa fram?

I takt med att fler pappor ser sig som naturliga föräldrar till sina barn, vill vara lika delaktiga i barnens liv och fostran, ser det som en självklarhet även efter en separation, så uppstår det en intressekonflikt om mamman inte vill att barnen skall ha kontakt med pappan.

När pappan sen hamnar i kontakt med myndigheter som socialtjänst och tingsrätt så behandlas papporna som en andra sortens medborgare. Även om utredningar visar på att båda föräldrarna är lika bra, så ger utredningen mamman fördel. Trogna och ordningsamma familjepappor, som aldrig lyft ett finger mot brott, blir plötsligt utmålade som "hårdhänta och aggressiva".

- Allt för att passa mallen "Mäns våld mot kvinnor", vilket fyller en viktig funktion.
I socialstyrelsens utbildningsmaterial så står det att man inte får ifrågasätta mammans version. (Något motsvarande för män och pappor finns inte)

Eftersom bevisbördan ligger på "tvistemålsnivå" så innebär det att påståenden räcker långt då kravet på trovärdighet endast omfattar att övertyga domaren, inga bevis i övrigt behövs. Mammans ord räcker långt. Det är detta som advokater kallar för "omvänd bevisbörda".

Redan från start blir pappan oftast intermistiskt (tillfälligt) tilldömd starkt reglerat umgänge.
Om pappan och barnet då tidigare haft en regelbunden och nära kontakt där "pappa" varit en självklarhet så kan vem som helst räkna ut att det blir en chock för båda, men speciellt för barnet.

Att barnet utvecklar psykisk ohälsa är fakta men det mest surrealistiska är att just detta, trots pappans frånvaro, beskyller sen mamman pappan för att ha provocerat fram. "Barnet mår dåligt pga. av vad pappan gjort..." Och ingen verkar se denna självklara koppling.
Trots att domstolar skall bedöma varje fall unikt så finns ett tydligt mönster som bygger på starka förutfattade meningar om "pappan som en sämre förälder".

Hade rättsystemet haft en sund syn på vårdnadstvister med utgångspunkt på barnets behov och rätt till båda föräldrarna så hade varje vårdnadstvist varit en otroligt chans att stävja konflikten. Nu blir det istället en grogrund för mer konflikter, falska påståenden och mer klirr i kassan för advokater, utredare och familjehem som skall lappa ihop barnen...

- Detta kallas för separationsindustrin.

Idag baseras synen på pappan som förälder på rena irrläror och hårt inarbetad propaganda om mannen som "förövare och överordnad" mamman och mamman behöver samhällets skydd, när det många gånger kan vara helt tvärt om.
Ett underlag som saknas i varken brottsstatistiken, eller forskning avseende pappan som förälder. Tvärtom så visar studier tydligt på en direkt skadlig effekt på barnet om pappan är frånvarande och även omvänt positivt med pappans närvaro.
("Barns bästa efter en separation" 2012)

Kan man få stopp på denna destruktivitet utan att först börja med att ändra lagar?

 • Vid kontakt med domstol bör Domaren ställa tydliga krav på föräldrarna samarbetsvilja. Barnets behov av båda föräldrarna skall ha företräde för ev. påståenden.
  (Undantag om brott som kan styrkas som innebär en risk för barnet)
 • Åtal om brott som lagts ner skall strykas från gällande protokoll. Idag återanvänds detta som ett mantra för att smutskasta och påverka domaren omdöme och beslut.
 • Den förälder som motarbetar, eller baktalar den andra bör få en tydlig varning och vid upprepad missbruk förlora vårdnaden. Skall även gälla vid umgängessabotage.
 • Förälder som blivit borttvingad skall kunna begära resning och återuppta kontakt och umgänge med omedelbar verkan. Barn som får återuppta ett förlorat umgänge börjar att läka omedelbart.

Vad är det största hindret?

Idag satsar regeringen ca 109 miljoner kronor under namnet "mäns våld mot kvinnor". Men allt de fått ihop (trots alla ansträngningar) är ynka 5700 åtal om "mäns våld mot kvinnor". (Brå 2012) Att jämföras med ca 1.300.000 pappor. Betänk då att endast ca 20% av dessa ledde till åtal, vilket kan ge oss en fingervisning av hur verkligheten ser ut. (Dessa omfattar inte heller endast pappor.) Att par kommer ha konflikter och vara osams är en naturlig del av att vara människa och studier visar att vanliga gräl anses till och med vara en hälsosam företeelse.

Antal åtal däremot har legat stabilt sedan 1990-talet, vilket kan ge oss en tydlig indikation på att våld i nära relation (från mannens sida) inte har förändrats nämnvärt. Så just i skrivande stund satsar regeringen pengar helt i onödan på något som sedan länge borde lagts ner.

Vad skulle regeringen kunna göra istället?

Lägg ner hela verksamheten "Mäns våld mot kvinnor" och tillse att verksamheter som verkar för att stävja konflikten får mer resurser. Bättre föräldrastöd som även omfattar barns behov och rätt till båda föräldrarna. Med rätt inriktning så skulle vi kunna halvera psykisk ohälsa, få bättre skolresultat, mindre brott i samhället, mindre drogproblem och vem vet. Kanske skulle vi t.o.m. kunna komma tillbaka till 1989 års statistik över barn som mådde psykisk dåligt: endast 9% av tjejer i åldern 16 - 24 mot 2005 ca 30%. Idag år 2012 vågar jag inte ens gissa... //PM

Lite artiklar i ämnet föräldraskap och vårdnadstvister på senare tid:

Tillbaka till toppen


12-01-04
PM öppnar året med tankar kring "våld i nära relation"

Aldrig har vi avslutat ett år (2011), och börjat ett nytt (2012) med så mycket fokus på våld i nära relation. För många av oss som ser detta som en tydlig koppling till psykisk ohälsa bland våra medborgare och våra barn så är det ett viktigt tecken på att nu kanske det äntligen börja hända något seriöst.
Redan i november gick Angela Beausang, (ordförande i Roks) ut med en artikel på Newsmill "Ovärdigt att våld mot kvinnor och barn inte tas på allvar", så även hade även Roks ett seminarie under denna period i Stockholm om just vårdnadstvister (Ber att få återkomma med omdöme kring detta vid ett senare tillfälle).

Kanske var det dessa initiativ som fick vår statsminister Fredrik Reinfeldt att hålla sitt Jultal som i huvudsak handlade om just "våld i nära relation"?

Kort därefter kom arga artiklar som ändå skulle kritisera Fredrik Reinfeldts bristande satsningar. Dessa skribenter menade att det inte var tillräckligt. Carina Hägg (S) gick ut i Newsmill med rubriken "Reinfeldt tar inte kvinnomisshandel på tillräckligt stort allvar" och nu inledningsvis av 2012 gick även Veronica Palm (S) till anfall i Aftonbladet "Bra att Reinfeldt ser mäns våld mot kvinnor – men det räcker inte", för att nämna exempel.

PM anser att våld i nära relation är en så pass fundamental källa till ohälsa så därför vill vi reda ut begreppen. Vad får dessa aktörer att klaga, och hur ser satsningarna ut idag och hur ser verkligheten ut egentligen? Och viktigaste av allt - Vad borde vi göra för att minska problemet?

Fråga nr. 1: Hur ser våld och sexualbrott ut i samhället?

2010 hade vi ca 1.3 miljoner anmälda brott (BRÅ 2010). Rent generellt kan man säga att "brott mot person" utgjorde ca 18% av det samlade anmälda brotten. Misshandel stod för ca 68.300 anmälan.
Ser vi till vem i ordningen som är mest offer för våld i samhället så är det mannen, utan tvekan. (Tårtbitarna illustrerar faktiska proportioner)

Misshandel
Ovan diagram illustrerar omfattningen av vilka som är sk. "offer" och där står det ganska tydligt och klart att mannen faktisk utgör den största förloraren. Män är oftare utsatta för våld totalt sett i samhället.

Styckar vi upp det ytterligare för att komma till "Våld i nära relation" så kan vi hämta följande information från BRÅ´s hemsida:

”Den allmänna bilden av våldet mot kvinnor är att det främst sker inom ramen för en nära relation. Drygt en fjärdedel (25 %) av de kvinnor som uppger att de råkat ut för våld har blivit misshandlade av någon närstående – det visar svaren i Nationella trygghetsundersökningen. Enligt undersökningen är dock den vanligaste typen av våld mot kvinnor inte det våld som sker i nära relation, utan det som utövas av en bekant person som inte är närstående. … Drygt 85 procent av de som misstänks för misshandel mot kvinnor är män (2010).”
[BRÅ 2011 "Misshandel av kvinnor"]

Misshandel av barn 0 - 17
I ovan våldsbrott så utgör misshandel av barn ca 22%. Följande kan man läsa på BRÅ´s hemsida:

"År 2010 anmäldes sammantaget cirka 19 100 misshandelsbrott mot barn i åldern 0–17 år. Det motsvarar 22 procent av alla anmälda misshandelsbrott. Av dessa riktades cirka 7 150 (37 procent) mot flickor och cirka 12 000 (63 procent) mot pojkar. Cirka 13 procent avsåg misshandel av barn i åldern 0–6 år, 47 procent barn i åldern 7–14 år och 40 procent barn i åldern 15–17 år." [BRÅ 2010 "Anmälda brott"]

Vidare djupdykning i ämnet barn...

"Under 2010 anmäldes 2 500 misshandelsbrott mot barn i åldern 0–6 år och 9 000 misshandelsbrott mot barn i åldern 7–14 år. … Av de misstänkta för misshandel mot små barn är andelen kvinnor relativt hög jämfört med andra brott – 39 procent av de misstänkta är kvinnor (2010). … När det gäller misstänkta för misshandel mot barn 7–14 år är 37 procent under 20 år (2010)." [BRÅ 2011 "Misshandel av barn"]

Sexualbrott
Följande kan man läsa om på BRÅ´s hemsida:

”När det gäller brotten mot barn i åldrarna 0–11 år är den misstänkte i drygt 70 procent av fallen en person inom släkten, oftast inom den närmaste familjen. … I närmare 90 procent av de anmälda brotten mot 0–11-åringarna är den misstänkte förövaren en person som är mycket äldre än offret... Bland offren i åldrarna 12–17 år är det mindre vanligt med misstänkta förövare inom familjen eller släkten. Däremot är det vanligare med förövare som är vänner eller andra bekanta personer (cirka 40 procent av anmälningarna bland både 12–14- och 5–17-åringarna)
[BRÅ 2011 "Polisanmälda våldtäkter på barn"

Totalt kunde jag koppla ca 1330 anmälan som hörde till "nära relation"

Våldtäkt mot kvinnor 15 år och äldre

För att få en bild av våldtäkter i Sverige så vänder vi oss till BRÅ igen.

"Samtidigt har andelen anmälda våldtäkter där offer och förövare har en nära relation minskat och utgör nu 17 procent av de anmälda våldtäkterna."

Så av totalt 16.940 anmälan kan vi förvänta oss att ca 2880 var i "nära relation".

Så nu har vi fått en bild av vad våld är i "nära relation" är. Ett brott skall ske av en anhörig som står offret nära. Nu lägger vi ihop allt:

Våld i nära relation 25% av 27.300 anmälan (varav 85% var män) ca 5800
Våld mot barn 0 – 6 år ca 2500 anmälan (39 % utgörs dock av kvinnor)
Våld mot barn 7 – 14 år ca 9000 anmälan (37 %, utgörs dock av misstänkt under 20 år)
Våldtäkt mot barn ca 1330 anmälan
Våldtäkt mot kvinna ca 2880 anmälan

Totalt pratar vi om ca 17.205 anmälan som direkt kan peka på "Nära relation"

Fråga nr. 2: Hur ser bekämpningen av "våld i nära relation" ut i samhället?

Satsade skattepengar på "Mäns våld mot kvinnor" ligger på 29.000.000 direkt från regeringen och 109.000.000 kr via kommunerna + 11.000.000 (i december 2011 som julbonus). Totalt 149.000.000 kronor för 2011. På det finns ett rikt urval av andra kommunala bidrag att hämta så även bidrag från allmänna arvsfonden och andra stiftelser som jag inte tänker gå in närmare på. Stiftelse har all rätt att välja vad de själva vill satsa på efter som de är 100% privat initiativ = Respekt! Men skattemedel är något annat.

Av dessa går 100% till kvinnojourer. Dvs. 149 miljooo.oooner kronor!

Trots att det framkommer tydligt att pojkar och män är i antal fler offer: Män totalt 60% och kvinnor 40%. Av barnen 0 - 17 år representeras pojkar med 63% och flickor 37%.

Fråga nr. 3: Så vad gör kvinnojourerna?

Till Er som inte är insatta i kvinnojourernas arbete så följer här en kort beskrivning.
Man kan säga att det i huvudsak är kvinnor som arbetar för att skydda andra kvinnor och barn som hamnat i problem med en aggressiv man. Så långt är det på alla sätt hedersamt och många av dessa tappra kvinnor skall ha all kredit för sitt outtröttliga arbete. Vi har idag ca 160 kvinnojourer runtom i landet. Roks har ca 100 jourer och SKR har ca 60 jourer. Dessa jourer vänder sig främst till kvinnor och tjejer genom bl.a. tjejjourer, seminarier, sommarläger och kurser som främst riktas till tjejer/kvinnor. En gemensam livsuppfattning inom bl.a. Roks är att mannen är överordnad kvinnan, att vi lever i ett sk. patriarkat (mansdominerad värld) - Och allt detta skall bekämpas, på alla nivåer! (Roks).

Kvinnojourernas arbete har på många sätt varit en framgångssaga och tack vare aktivt stöd i riksdagen och på både minister- och regeringsnivå, främst under Socialdemokraternas dominans t.o.m. 2006, så fick de glida räkmacka rakt in maktens korridorer. Socialstyrelsen har bl.a. bakat in dessa i de arbetsdirektiv som socialtjänsten skall använda i arbete med just "våld i nära relation". Där står det bl.a. att man inte får ifrågasätta kvinnans version (SOS 2009-126-23) och att socialtjänsten skall samarbeta med ideella organisationer, dvs. kvinnojourer.

Det finns heller inga formella krav på utbildning för de som arbetar inom "kvinnojourer", utan främsta ingångskravet är att man sympatiserar med deras åsikter, mål och ambitioner. För att sprida den "allmänna" bilden ut till beslutsfattare, media och befolkningen, så finns där redan skribenter, experter med rätta titlar att tillgå. Kan vara en förklaring till varför en utredning visade att attityden mot psykologer inte var så bra (De råkar ju konkurrera om tolkning kring både orsak och verkan). Bättre var det mot polisen. Jag gissar att det främst kan bero på deras sk. "sakkunskap" i ämnet mäns våld i nära relation har fritt spelrum? - Här fungerar teorin om mannens överordning och polisen kommer inte säga emot. - Varför ifrågasätta en som borde vara "expert" på relationer?

"Samarbetet med andra kvinnojourer och polisen fick högst betyg, samarbetet med psykiatrin lägst." [Prel. utvärdering juni 2011]

Ur samma utvärdering (2008) kan man läsa att "jourerna hade i genomsnitt 2,6 anställda och 15 ideellt arbetande personer per jour." - Det betyder rent konkret att dessa guldår 2006 - 2010 har varit otroligt expansionsdrivande. Kanske lite för expansivt?

För att förstå omfattningen så skall göra ett litet förenklat räkneexempel:

15 ideella x 160 jourer = 2400 personer
2,6 anställda x 160 jourer = 416 personer
Summa = 2816 personer...

Vi kommer att återkomma till dessa hårt arbetande jourmedarbetare.

Fråga nr. 4: Vad presterar dessa jourer?

"I genomsnitt bodde 19 kvinnor och 15 barn på varje jour per år... Antalet kvinnor som stöttades år 2007 genom telefonsamtal, samtal på jouren, via e-post eller på andra sätt var i genomsnitt 201 stycken per jour med en spridning från 9 kvinnor på den jour som hade minst kontakter till 907 på den jour som hade flest kontakter."

Roks hade 126 871 stödåtgärder för kvinnor/ barn under 2010 (allt från telefonkontakt, mail till uppföljning och hjälp på plats) På Roks hemsida beskriver de också att en jämförelse med statistiken för 2009 visar att antalet kvinnor som jourerna har varit i kontakt med har minskat med 19,65 % medan antalet stödåtgärder för kvinnor har ökat med 13,6 %."

Med andra ord färre hjälpsökande resulterar i mer press att prestera. Vad kan vi läsa om avseende anmälan?

"De anmälda våldtäkterna har ökat kontinuerligt under de senaste tio åren. Ökningen har varit speciellt kraftig sedan en ny sexualbrottslagstiftning trädde i kraft den 1 april 2005".
[ BRÅ 2011 s. 10 "Anmälda brott"]

Vi tittar vidare på SKR:
"Under 2010 hade SKR:s medlemsföreningar haft 41 567 kontakter med hjälpsökande via telefon, besök, brev, fax och e-post. 794 kvinnor och 699 barn erbjöds skyddat boende. Siffrorna baseras på uppgifter från 38 medlemsföreningar som uppgivit att de erbjudit skyddat boende under 2010. 794 kvinnor har övernattat 29668 dygn, dvs. 37,36 i snitt. 699 barn har övernattat 23859 dygn, dvs. 34,13 i snitt. Statistiken är ofullständig då alla jourer inte svarat på alla frågor."
[SKR verksamhetsberättelse 2010]

Låt oss nu slå ihop dessa två och se deras genomsnittliga arbetsbelastning per dag:
Totalt (126 871 + 41 597 åtgärder) / 365 dagar / 2816 personer (totalt) = 0,16 åtgärder per person och dag!

0,16 åtgärder per person och dag!

Naturligtvis vill jag försvara dessa människors bedrift genom att säga att ett snittvärde kan aldrig likställas med verkligheten eftersom allt arbete går i konjunktursvängar. Ibland har man mycket och ibland mindre, så även gäller bemanning och varaktighet i tjänst. Jag saknar säkert vissa parametrar också, men det hade varit trevligt om det i alla fall varit 1 insats per capita/ dag... För 149 miljoner så kan man förvänta sig den omfattningen...

Fråga nr. 5: Vad anses det då om kvinnojourernas insatser?
De senaste året har kvinnojourer fått svidande kritik av både press och utredningar, så även har politiska partier börjar skruva på sig. 2011 kom en utvärdering på socialstyrelsen uppdrag:

"Med tanke på att förbättringarna av psykosocial hälsa var relativt blygsam och att även de kvinnor som inte erhållit specifikt riktande insatser uppnådde en förbättrad psykosocial hälsa går det inte att belägga effekten av de interventioner som getts."
[Utvärdering juni 2011]

Vi har satsat 800 miljoner av våra skattepengar sedan 2006 och all ovan statistik som presenterats visar tydligt att detta sk. problem på ca 68 000 personer per år av 9.200.000 medborgare (dvs. 0,007%) inte ens har rubbats en millimeter?

Angela Beausang (Ordf. Roks) försvarar kvinnojourernas arbetsinsatser med följande på Newsmill:

" Enligt Brå har - lågt räknat - cirka 600 kvinnor dödats av en närstående man under de 32 år som jourerna har funnits. De hade varit betydligt fler om det inte hade funnits en fristad för alla kvinnor där de har kunnat få stöd och uppleva trygghet och systerskap.  Kvinno- och tjejjourerna är inte vilka föreningar som helst - de arbetar med liv och död! "

En snabb kontroll i statistiken över "mördade kvinnor" de senaste 40 åren visar att det skett en minskning, men frågan är om det beror på dem? Så här skriver BRÅ om "utvecklingen" på sin sida:

"Varje år faller omkring 100 personer offer för dödligt våld, varav en tredjedel är kvinnor. Omkring hälften, det vill säga 17 av dessa kvinnor, dödas av sin make, sambo, fästman eller pojkvän. Den nivån har varit stabil sedan början av 1990-talet, men jämfört med 1970-talet har det dödliga våldet minskat med mellan 20 och 30 procent.
– Det finns ingen entydig förklaring till minskningen. Men i internationell forskning har det förklarats med att utsatta kvinnor fått ett ökat stöd av samhället och att allt fler kvinnor blivit ekonomiskt oberoende, säger Mikael Rying, utredare vid Brå.
– Men för att ytterligare minska det grova våldet mot kvinnor behöver samarbetet mellan olika instanser i samhället utvecklas. En sådan insats kan vara utökade behandlingsinsatser för män som misshandlar kvinnor."

Mellan perioden 1990 - 2005 (15 år!) hade kvinnojourerna inte i närheten de resurser som de efter 2006 fick att växa med. BRÅ: "Den har varit stabil enda sedan 1990-talet"
- Vad hade de åstadkommit för förbättringar för kvinnor efter 2006? och hur många av dessa "17 kvinnor per år" har varit i kontakt med någon kvinnojour?

Vidare skriver BRÅ att:

"Nästan alla gärningsmän har psykiatriska eller sociala problem.
Närmare 60 procent av gärningsmännen har tidigare varit straffade, främst för olaga hot, våldsbrott, stöldbrott och trafikbrott. Många har också en låg social status genom exempelvis arbetslöshet eller missbruk.
De allra flesta av gärningsmännen lider av psykisk sjukdom eller andra psykiatriska problem. De vanligaste diagnoserna är personlighetsstörningar och psykossjukdomar.
Omkring 30 procent av männen begår självmord, eller gör självmordsförsök, i samband med brottet."
(BRÅ 2007)

Angela Beausang skrev att "De arbetar med liv och död"
17 mördade kvinnor pga. av en psykisk instabil man/ maka. Hade dessa kvinnor fått professionell hjälp med riktiga psykologer som kunnat fastställa den mentala hälsan hos båda parter (och lite handlingskraft som ser att båda faktiskt behöver hjälp) så skulle vi kanske minskat statistiken med ytterliggare med 20 - 30%?
- Men ovan utredning visade tydligt att kvinnojourer fungerar sämst med just experter som psykologer...

Att försöka skrämma läsarna till att uppskatta det arbete de gör, känns fruktansvärt arrogant och ett försök att idiotförklara läsarna. På det så körde Aftonbladet igång en ny artikel på självaste nyårsdagen inför 2012, där de än en gång skulle lyfta dessa 180 kvinnliga offer som mördats - Under en 10 år period! TEMAT: "Nyårslöftet: Vi slutar aldrig räkna kvinnorna"
Spontant blir min reaktion att dessa människor är skrämmande samordnade!?

Allvaret i denna tragedi skall ingen bortse från, så även den sorg och lidande som denna destruktiva handling medför - Men att hänga ut dessa kvinnor gång på gång som om de vore ett plakat är bortom all sunt förnuft. - Låt kvinnorna få gravfrid och hedra deras minne genom att göra något rationellt åt problemet istället! Och när ni gjort något - Då kan ni skriva om det.

För att man skall förstå skillnaden mellan liv och död och omfattning i ett samhälle med 9,2 miljoner medborgare så kan vi titta på Vägverket. De arbetar med "Liv och död" med över 314 dödsoffer bara under 2011! (Svt) Det bör tilläggas att vi har endast ca 2,5 miljoner som har körkort mot ca 4,2 miljoner män som skall målas upp som potentiella förövare.
Eller vad sägs om självmord som anses som ett misslyckande av samhället? Där har vi ca 1500 barn och vuxna som väljer att avsluta sitt liv (2008)... De som arbetar med dessa problem arbetar med "liv och död".

Skulle Aftonbladet kommit med något hedrade på självaste nyårsdagen som liknar "Vi slutar aldrig räkna trafikoffer eller vi skall aldrig glömma alla Er som tagit Ert liv" - Då hade jag inte sagt ett ord.

Kvinnojourer arbetar inte för att lösa problemet, utan genom åren kommit att bli ett komplement till socialtjänsten. Där de sitter idag är bekvämt och därifrån kan de fortsätta att sprida sin irrlära om mannens överordning och "Mannen som potentiell förövare " och de tvekar inte en sekund att lyfta dessa kvinnliga offer och barn för att framhäva sitt nobla arbete. Frågan är om deras arbetsmetod är den mest effektiva?
- Jag skall inte dra alla över en kant, men ur ett kollektivt perspektiv så ter sig kvinnojourerna mer som en sekt, som mest saknar verklighetsförankring. Hittills har det gått bra, eftersom få vågar gå emot det "emotionellt starka värdet" av kvinnor, mödrar och barn som offer som garanterat kommer att slungas mot en. Men frågan kvarstår - Är det den effektivaste vägen att arbeta som vi har idag?

Kanske deras subjektiva livssyn på män beror på att de arbetar närmast livet när den är som mest sårbar? Kanske fylls man själv av hat mot de människor som vill någon illa, allt för ofta på helt oprovocerade grunder? Man vill försvara, skydda och helst av allt slå tillbaka?
Men verkligheten som dessa människor förmedlar stämmer inte när man backar ut en litet steg.
Livet är inte som ett karbonpapper eller att det bara finns en sida av myntet - Det finns två, oftast fler! Kanske många av dessa helt enkelt "inte ser skogen för att trädet är i vägen"?

Vi låter det vara osagt, men ett är säkert. Deras synsätt och motvilja att samarbeta med bl.a. etablerade psykologer/ experter, andra föräldra- och pappaföreningar som inte delar deras ideologiska övertygelse, statistik som vinklas för att blåsa upp deras insatser, utbroderade litterära beskrivningar för att förstärka sin betydelse för "barnet och mamman". Inte heller att glömma deras bristfälliga forskning samt nertystande av andra som försöker säga annat...
Allt för att ge sken av en verklighet som är starkt färgad av ideologiska värderingar vittnar om att deras arbetsmetoder är både ineffektiva och för allt för många direkt livsfarlig. Det kanske finns grupper som sticker ut i landet och de är välkomna att kontakt PM och berätta om sitt flit men frågan jag måste ställa mig som det sett ut hittills är:
Finns där ett resultat som berättigar 149 miljooo.oooner kronor...? Svaret är nej!

SLUTSATS:
Att bekämpa våldet är viktigt och jag gläds med att vår regering har som ambition att ta kontroll och minska denna destruktivitet eftersom så många blir onödigt drabbade. Däremot är det nästan löjlig stor skillnad när det kommer till attityden om "män som offer" och "kvinnor som offer".
Skribenter hånar den som försöker lyfta mannen som offer, och redan där visar de hur ojämställt det förhåller sig till sin sk. "jämställdhetskamp".
Ca 99% av alla män känner sig inte synonym med bilden av att behöva blir utmålade som potentiella förövare bara för att 1% förekommer återkommande. Alla litar vi på att vi har ett rättssystem som bygger på sunt förnuft med lagar och krav på bevis och förutsägbarhet. Här blir män och pappor chockade när de kommer i kontakt med sociala myndigheten, polis och åklagare. Och vem skulle inte bli det om man inte gjort något?

Idag (och sedan några år tillbaka) har vi en hel armé av statligt finansierade jourer som skyddar kvinnan i minsta detalj, där deras ord påverkat tusentals genom årtionden. Trots att kvinnojourer saknar formella krav på kompetens för att bedriva sin verksamhet, så har de ändå ett otroligt inflytande på bl.a. socialtjänst och vid kontakt med polis och åklagare. Ett övertag som färgat både utredningar och attityd kring "mannen som förövare". Även om både polis och åklagare i utredningar inte kommit fram till något så står domen om mannen fast och socialtjänsten driver sin (eller skall jag kalla deras?) "dom" vidare...

Vi lever inte längre på skrivmaskinens tidsålder så vi kan lugnt erkänna att både Internationella forskningar och egna Svenska studier visar tydligt att både mannen och kvinnan kan vara förövare, och offer i nära relation. Finns det barn inblandat så gör vi barnet en direkt björntjänst om vi på det tar bort fel förälder, bara för att det skall uppfylla en viss bild - "Mannen är förövare och kvinnan offret". Ännu värre om vi inte snabbt tar tillbaka honom om det visade sig sakna grund. Föräldrar är utmärkta på varsitt håll... Även om barnet flyttar växelvis där emellan. Barn mår bäst med båda föräldrarna och det är fel att tilldela den ena mer rätt att bestämma huruvida den andra föräldern är bra eller inte. Det skall istället vara självklart att båda föräldrarna skall finnas där. Slut på "påståenden" och uppdiktade historier. Handling som bara kan mätas på plats borde räknas. Hur skall en pappa kunna bevisa att han är en bra pappa om han inte får umgås med barnet? Så gäller även båda föräldrarna om barnet blivit tvångsplacerad genom LVU.

Den enda grupp som i sanning skulle kunna balansera upp denna ojämställdhet är mansjourer, och/ eller pappagrupper som kan föra "mannen och pappans" åsikt i debatten men också ha kapacitet att finnas på plats som ett moraliskt stöd.
Mansjourer får idag noll (0) kronor i bidrag och det politiska intresset att hjälpa män och pojkar som söker hjälp är skrämmande liten. Ett barn som utsätts för våld och psykisk press ökar risken att själv bli en förövare när den växer upp, eller 15,3 ggr. större chans att utveckla beteendestörningar. Ett praktbevis på detta ser vi i våra fängelser där närmare 85 % av ungdomsbrottslingarna som avtjänar fängelsestraff kommer från faderlösa hem.
Kanske är det detta dessa kvinnojourer hoppades på - Ökad destruktivitet?

Frågan man måste ställa sig i jämställdhetens Sverige - Är detta verkligen jämställt?

Att tvinga "kvinnor" (som kön) att agera som kollektivt offer i en uppblåst ballong för att några få skall tjäna enorma mängder pengar på kvinnor som har skrikande behov av professionell hjälp och stöd att lösa sin livskris?
(Inte lite sympati och en klapp på axeln och ett temporärt boende som någon kringflackande flykting)
Dessa behöver genomtänkta och "permanenta" lösningar. Inte bli föremål för ett politiskt bidragsspel.

Är det rätt att måla upp mannen (som kön) kollektivt för att agera som förövare, trots att statistiken tydligt pekar på att det rör sig om ca 1%, så även att kvinnor kan vara förövare?

Förslag på lösning avseende "Våld i nära relation" och kvinno- & mansjourer

 • Kvinnojourer bör bli realistiska i sitt arbete och omfattning och börja centralisera verksamheten så det i bemanning och resurser ligger i linje med vad de i verkligheten behöver. Just nu ter sig denna organisation mer som en jättelik uppblåst ballong som sprutar ut kostnader pga. för många anställda och för höga omkostnader . (Inte så konstigt att de talar ute i skolorna att de har dåligt med pengar, får åka egen bil etc.)
 • Utredning och yttrande i brottsmål får bara ske av polis och åklagare. All form av skyddat boende skall omedelbart resultera i polisanmälan och utredning.
 • Fördela bidragen inom ämnet "våld i nära relation" så det fördelas jämt mellan Kvinnojourer och Mansjourer. Tex. 66% till Kvinnojourer och 44% till Mansjourer om det är så problemet är fördelat.
 • Ställ krav på jourerna:
  Krav på att de förbinder sig att samarbetar med gällande Man- resp. Kvinnojour inom sina resp. geografiska områden. Att de rättar sig efter fastställda utredningar och domslut. Att de följer Svensk lag och arbetar med vetenskapligt accepterade teorier och inte som idag på Ideologier om en könsmaktsordning. Män som blir spöade av sin fru, eller falskt anklagade är definitivt inte "överordnade" dessa kvinnor. Men tro tusan att dessa kvinnor kan skvätta både tårar och vara små och svaga när det kommer till att berätta "sina version".
 • Socialtjänst skall rätta sig efter polis och åklagare utredning/ uppmaning och domslut och inte som idag kringgå beslut på eget bevåg och hävda sina egna "lagar" för att följa sina egna åsikter.
  (Det underminerar tilltron till Svensk rättssäkerhet - Kommer bara resultera i ökad destruktivitet)
 • Finns barn med i bilden skall barnets behov och rätt till BÅDA föräldrarna vara högsta prioritet (och enda prioritet om brott inte kan styrkas). Om LVU övervägs hos en ensamstående skall den andra föräldern alltid tillfrågas först, sen mor- och farföräldrar och sist fosterhemsplacering. Forsterfamiljer har ett ekonomiskt intresse av att behålla barnet, således inleds bara en ny omgång vårdnadstvister då någon av föräldrarna kan ta tillbaka vårdnad och fostran av barnet. Denna gång i en otroligt utsatt läge där motparten är kommunen. (Ytterliggare en statlig utgift på närmare 9 miljarder, men det tar vi en annan gång.)

Visar vi inte att det är värt att skydda 50% av våra medborgare dvs. män och pojkar, så har vi skapat vår tid kanske mest destruktiva utveckling. För allt pekar på att det är just denna ignorans som är roten till vårt växande hälsoproblem. Idag har vi närmare 400.000 barn som mår psykiskt illa hos en ensamstående förälder. Och allt börjar med borttvingandet och sen förlöjligandet av mannen, pappan och sist barnet. - Välkommen till verkligheten!
//PM

Tillbaka till toppen


11-11-13
Pappa lika viktig som mamma

Farsan \o/
Du är mer speciell än vad de flesta känner till eller någonsin skulle våga erkänna. Din roll som förälder väger så tungt att du tillsammans med ca 1.300.000 andra pappor påverkar hela vårt samhälle. Är du engagerad pappa växer samhället sig starkare, väljer du att vara frånvarande så bidrar du till ökad destruktivitet. Du som pappa är livsnödvändig för barnet och du påverkar mer än vad du tror.

Innan vi kastar oss in i allt som har med faderskapet och dess effekt, så vill jag börja med att säga att du inte skulle varit pappa om det inte var för kvinnan och hennes förmåga att föda Ert barn. Utan mamman, inget barn, vilket leder oss till att du inte heller skulle vara pappa. Således hylla och respektera den kvinna som är mor till ditt barn. Glöm aldrig detta, även de dagar då det duggar tätt. Att mamman genomgår förändringar i samband med graviditeten och efter är vida känt, men forskning visar även att du som pappa gör det.

Från hunken till toffel på bara ett par månader där bl.a. det typiska könshormonet testosteron kan minska med 33% efter förlossningen eller vad säger du om svallningar och viktökning, illamående och sömnbesvär?

"Vissa blivande pappor får så kraftiga besvär att de får symptom som liknar en gravid kvinnas."
(Illvet nr 8/2003 - "Blivande pappor är hormonbomber")

Så fort detta lilla barn tar sina första steg så är din roll som pappa livsviktig. Barnet börjar redan från start att utvecklas till att bli en självständig individ med känslor, tankar, funderingar och med tid och mognad även kunskap och värderingar. Därför är barnets emotionella och sociala kontakt med Er båda som föräldrar avgörande för hur den kommer att utvecklas. Och din roll som pappa är inget undantag!

Så här beskriver FHI relationen mellan barnet och pappan från start:
"Barn idag i västvärlden utvecklar parallella anknytningar till sina vårdnadshavare, snarare än att först utveckla anknytning till den ene och sedan till den andre. Man kan alltså utgå ifrån att barnet utvecklar relationsspecifika anknytningar till båda föräldrarna utifrån hur relationen till respektive förälder utvecklats (Broberg 2006). Det finns således inget stöd för biologiska skillnader i föräldraroller. Män och kvinnor reagerar fysiologiskt likadant på spädbarns gråt. Pappor är lika bra på att mata sina spädbarn som mammor, på att tolka vad barnet vill och på att besvara barnets behov (Parke, 1981)."
(FHI "Spädbarns anknytning" 2010)

Forskning visar också att en närvarande pappa innebär stora fördelar, både socialt som emotionellt, men också ur ett kunskapstekniskt perspektiv:

"Genomgången tyder på att en far som är engagerad i barnet främjar barnets psykiska hälsa och sociala anpassning. Ett sådant samband påvisas i åtta av de nio analyser som behandlade effekter av faderns engagemang med kontroll för familjens sociala bakgrund. Effekter av faderns engagemang påvisas också i flertalet av de 11 analyser som gjorts utan kontroll för familjens sociala förhållanden."
(FHI "Fäders betydelse för barns och ungdomars hälsa" 2009)

Vi skall fortsätta vår jakt på bevis för pappans betydelse i barnets liv:

Fars engagemang gör skillnad i barnens emotionella liv. Från en studie baserad på 17 000 barn födda i Storbritannien från 1958 och som följdes upp vid åldrarna 7, 11, 16, 23 och 33:
- Barn med engagerade pappor har mindre emotionella och beteendemässiga problem i tonåren
- Tonåringar som har nära kontakt med sina fäder får ett mer tillfredsställande äktenskapliga relationer som vuxen
- Flickor som har en stark relation med sina fäder under tonåren visade mindre risk för psykiskt lidande i vuxenlivet.

(Fathers.com)

Så om det inte skulle räcka för att få dig att förstå din viktiga och ärofulla uppgift. Studier visar även att en engagerad pappa som tillbringar tid med sitt barn gör skillnad ekonomiskt.

Enligt IFAU 2010:5 rapport så kan man finna följande avseende ekonomi.
"För varje månad som pappan är föräldraledig ökar mammans framtida lön med knappt 7 procent. Det är större effekt än motsvarande minskning av mammans egen föräldraledighet."
(IFAU 2010:5)

Och då skall vi inte glömma regeringens satsning på ökad jämställdhet inom föräldraskap sk. "jämställdhetsbonus". Desto mer ni som föräldrar delar lika med att vara hemma med barnen, desto mer bonus kan ni få.
(FK: "Jämställdhetsbonus")

Det vi kan lära av ovan studier är en viktig sak:
Desto mer tid och engagemang du som pappa lägger ner på ditt barn, desto mer hälsosam och positiv utveckling kommer ditt barn att få. Så hur ser det ut om det är tvärtom kanske du undrar?

Studier visar nämligen på konsekvensen av en frånvarande pappa:

Enligt kanadensisk undersökning från 2002 är det tydligt att pappans frånvaro som förälder har en direkt negativ effekt på barnens uppväxt och statistiken talar sitt tydliga språk:
- 71 % av alla ungdomar som hoppar av gymnasiet har växt upp utan sin pappa
- 80 % av sexualbrottslingar med subjektivt riktad aggressivitet, har växt upp utan sin pappa
- 63 % av ungdomarna som begår självmord kommer från faderlösa hem
- 85 % av ungdomsbrottslingarna som avtjänar fängelsestraff kommer från faderlösa hem

Barn som växer upp utan en pappa löper ökad risk enligt följande:
- 4,6 ggr. större chans att begå självmord
- 6,6 ggr. större chans att bli tonårsmamma
- 24,3 ggr. större chans att rymma hemifrån
- 15,3 ggr. större chans att utveckla beteendestörningar
- 6,3 ggr. större chans att blir föremål för LVU
- 10,8 ggr. större chans att begå våldtäkt
- 6,6 ggr. större chans att hoppa av skolan
- 15,3 ggr. större chans att hamna i ungdomsfängelse, och med det kriminell utveckling

(fathersforlife.org)

Även i Sverige har vi studier som kommer fram till liknande slutsatser:

"Barn som lever med en ensamstående förälder löper ökad risk för psykiska problem jämfört med barn som bor tillsammans med båda föräldrarna. Det visar en forskningsgenomgång som Statens folkhälsoinstitut har gjort... I Sverige lever ungefär vart femte barn i åldern 0-17 år med en ensamstående förälder. Det motsvarar närmare 400 000 barn."
(FHI: "Större risk för ohälsa bland barn till ensamstående" 2009)

Till och med riksdagspartierna anser denna fråga så viktig att de flesta nu börjar sluta upp kring att införa "barnkonventionen" till Svensk lag. Insikten kring denna problematik och kunskapen om pappans betydelse som förälder har resulterat i en våg av rationella och sunda motioner. För att nämna exempel:

"Jämställt föräldraskap" av Linda Arvidsson Wemmert (M)
(Motion 2011/12:C257)

"Ökad jämställdhet mellan mammor och pappor vid separationer och vårdnadstvister" av Lars-Arne Staxäng och Finn Bengtsson (M)
(Motion 2011/12:C225)

"Lika barnbidrag mellan föräldrar" av Fredrik Schulte (M)
(Motion 2011/12:0 (M714))

"Automatiskt delad vårdnad" av Sara Karlsson (S)
(Motion 2011/12:0 (S21114))

"Barns rätt vid en separation" av Billy Gustafsson (S)
(Motion 2011/12:0 (S21148))

"Enkel anmälan för fäder" av Annika Qarlsson (C)
(Motion 2011/12:0 (C373))

"Faderskapstest" av Carina Herrstedt (SD)
(Motion 2011/12:0 (SD172))

"Faderskapsbekräftelse" av Emma Henriksson och Désirée Pethrus (KD)
(Motion 2011/12:0 (KD687))

"Folkbokföring vid dubbelt boende" av Emma Henriksson (KD)
(Motion 2011/12:0 (KD626))

M.fl.

Med andra ord så är det helt rätt tidsålder att vara engagerad pappa då både regering och riksdag, så även samhällsattityden kring pappan som förälder och betydelse för barnet har börjat vakna till liv. Medvetandet kring barnets behov av båda föräldrarna växer för var dag, men det kanske viktigaste är att du som pappa blir medveten om din betydelse!

Och den arbetsinsats du som pappa behöver göra är inte svårare än att bara vara med dina barn. Var föräldraledig om barnet är litet, hjälp barnet med sina läxor om den går i skolan, lyssna och se dem som individer. Dra dig till minnes och "lär av dina egna barndomsupplevelser" om jag får citera Hans Carlbring (MentorCare). Saknade du själv din pappa? Bli då den pappan som dina barn inte behöver sakna. Har du dragit? Kom tillbaka för barnets skull! Har du blivit borttvingad? Kämpa för ditt barns rätt till sin pappa så du minst en dag kan säga att du gjorde allt som stod i din makt att få vara där. (Även barn blir stora)

Var en engagerad förälder med ödmjukhet och tolerans, värdig titeln pappa!

Och sist men inte minst. Grattis på Farsdag ;-) //PM

Tillbaka till toppen


11-11-09
Om ett (1) dokument om "våld" är värt 800 miljoner. Vad är då 282 dokument värda?När Pappamanualen började sin resa 2009 så kunde PM ganska snabbt konstatera att "pappa" som media figur knappt hade annan stämpel än att vara en potentiell förövare eller som vissa journalister ville framställa fadersrollen som: "Livsfarliga för sina barn".
Bilden av pappan var solid och dåtidens påståenden var svåra att bemöta, speciellt då många artiklar i ämnet refuserades direkt. (osynliggjorde problemet) Det var då det, på 1300-talet...

- Det har hänt lite sedan dess

Under sommaren 2010 fick samtliga Riksdagspartier "10 pappafrågor", ett material som lyfte upp hur förhållandet var i verkligheten såg ut för många pappor som hamnat i en knepig separation, eller ännu värre, en vårdnadstvist. Och hur fel synsättet på pappan egentligen var ställt i vårt samhälle.
I skuggand av media bilden kämpar tusentals pappor bara för rätten att få träffa sina barn. De har inte gjort något annat än systematiskt blivit borttvingade av mamman, med stöd från både socialtjänst och myndighet.
PM upptäckte också att på samma sida så kämpade ännu fler (!) mammor om rätten att få träffa barnen, efter att socialtjänsten tagit barnen ifrån dem genom LVU. Även där var besluten många gånger fattade på bristfälliga grunder.
Således började "Pappamanualen" förvandlas från en sida för pappor till en sida som omfattade båda föräldrarna. Lika många mammor som pappor sökte stöd och svar på vad i hela friden Svensk socialtjänst och rättssystem höll på med.
Under 2011 så blev det kanske viktigaste arbetet klart: "Pappan & Föräldraskapet", en sammanställning av hur forskning och statistik ser ut avseende relationen mellan "pappan och barnet" så även samhällskonsekvensen av pappans frånvaro. I detta arbete framkom en allt tydligare bild av att barn verkligen behöver båda sina föräldrar för att bli kompletta .
Inte statlig tvångsvård, eller tvinga bort den ena (oftast pappan) i tron att konflikten skulle stävjas. Sanningen var uppenbar:

Föräldrar får hjälp att skapa och upprätthålla konflikten, men inte hjälp att läka, eller att bli sams och komma tillrätta med problemet så barnen kunde ha båda föräldrarna.

Hela denna misandri och pappahat fick sitt politiska fäste i samband med vår tids kanske mest använda (och kritiserade) forskning i Svensk Historia. I slutet av 1990-talet kom Eva Lundgrens med "Slagens Dam".
Trots att denna forskning blev sågad vid fotknölarna, trots att Eva Lundgren blev kritiserad för vetenskaplig ohederlighet så lades hela rasket ner och denna forskning blev ett näst intill religiöst verktyg för regeringen och senare det som skulle bli den stora guldregnet för radikalfeminister.
800.000.000 skattepengar skulle gå under namnet "Mäns våld mot kvinnor".
Uttalanden under åren har avlöst varandra som "Män är djur", "män är gående dildo", "Gubbslem" och "Gubbvälde" etc. Dessa totalt bisarra synsätt och inte på något sätt vettiga retorik har fått första plats i media, istället för fakta, saklighet och seriös dialog i ämnet.
Allt kretsande kring Evas fanatism och Roks bekämpande av "könsmaktsordningen"...
Bara nu senast på Roks seminariet (Läs nedan) så refererades Eva vid minst 9 tillfällen!


Ett enda dokument = 800 miljoner till mer fanatism?

Det kanske har gått bra att tysta ner verkligheten på 1300-talet, men nu lever vi faktiskt i 2011. Den verkligheten som PM lever i är att:
Det är helt rätt att hjälpa den som är förövare, likväl den som är offer.
Genom att bryta både beteendemönster och emotionell låsning så kan man få bukt på problemet. Finns det barn inblandat så är detta ännu viktigare, eftersom föräldraskapet följer en resten av livet, plus att barnet utvecklar psykisk ohälsa bara genom tvingas bort från föräldrarna.
Det finns bara ett litet hinder:
- Det dokument som Eva Lundgren skapat och försvaras av radikala feminister (Feministisk utopi?) står idag i vägen för objektivitet och med det så massproduceras i skrivande stund kommande brottslingar och i värsta fall psykopater?. (ca 80% av brottslingar växer upp i ett faderlöst hem!)

Så för att bistå våra politiker och beslutsfattare att se problematiken avseende "våld i nära relation" ur ett mer objektivt och professionellt perspektiv så vill PM bjuda på en samling dokument som visar verkligheten från en mer akademisk sida.

282 utdrag ur studier/ forskningar som visar att kvinnor också kan

Klicka på bilden eller PDF.
(Vill även passa på att tacka Joakim Ramstedt (Daddys) för detta dokument)

Om ett dokument avseende "mäns våld mot kvinnor" (stenhårt kritiserat och motbevisad) är värt 800 miljoner - Vad är då 282 dokument som säger att kvinnor också kan?

Idag, kan ingen längre säga att pappor inte behövs, inte heller att de som kollektiv är livsfarliga, eller ens är dåliga för barnen. Lika lite som vi kan döma alla mammor. Och vid misstanke om brott har varje individ rätt att betraktas som oskyldig tills brott är styrkt (så står det i lagen) och behandlas med respekt för sin rätt till både utveckling och livskvalité.
Förövare kommer alltid att finnas i olika grad och omfattning då vederbörande sällan själv är medveten om sitt problem, (projicering och självförnekelse är en del av vår överlevnadsdrift) och det gäller både kvinnor som män. Det är här samhället måste kunna göra korrekta bedömningar och lägga in stödinsatser. Och allt börjar egentligen med en gemensam attityd.

Barn behöver och har rätt till båda sina föräldrar. Och den förälder som utsätter barnen för psykisk eller fysiskt lidande måste få vård/ hjälp att komma till bukt med sina problem. Barn är ingen ägodel (subjekt) utan en egen individ med egna behov av social och emotionell kontakt med båda sina föräldrar. Den förälder som blir borttvingad, eller på annat sätt utsätts för psykisk eller fysisk lidande i samband med separation, måste också få hjälp och stöd. Det är en fruktansvärd trauma att bli offer för denna omänskliga behandling och samtidigt bevittna denna mentala nerbrytande av sina barn. Oftast också utpekad som ansvarig för barnets lidandet, trots att barnen inte ens mådde dåligt innan... Var ligger logiken i det? //PM

Intressant artikel i ämnet "våld i nära relation" i Läkartidningen av Rutger Stjernström.

"Ställ frågan om våldsutsatthet till alla"

Tillbaka till toppen11-10-25
Ett tryggare samhälle med Roks som visar vägen i vårdnadstvister?

PM har inte syfte att ta ställning i sakfrågor, utan lyfta upp fakta och ge alla parter utrymme att visa "sin" sida. Därför kändes det både spännande och lite glädjande (måste erkännas) att Roks tagit initiativet att hålla ett litet seminarie om vådnadstvister. Den mörka delen av samhälls- och rättssystemet där mammor i 9 av 10 fall får boende och rätten att bestämma till 100% hur barnet skall ha, eller inte ha (!) kontakt med barnets pappa.

Så kom progammet och jag ögnade igenom det med stort intresse men istället för glädje så kunde jag än en gång konstatera att syftet var inte att tillföra nytt perspektiv, ny kunskap eller enns nya infallsvinklar - Utan bara att förstärka det som redan var etablerat:

Låt oss gå igenom programmet:


11.10 -
Redan här faller senariet. Kvinnor ÄR redan till 100% skyddade av allt som kan komma ur en vårdnadstvist mot en pappa. Brister finns där det tydligt framkommer att pappan skiter i både lag och ordning, där hjälper inte ett pappersbeslut, men det skyddar inte pappan från en trackasserande mamma heller. Frågan man måste omvärdera - Vem har egentligen gjort vad?
Borde det därför inte heta "Vilket stöd finns för barnet och BÅDA föräldrarna i en vårdnadsprocess"?
Som det ser ut idag så tvingas pappan bort intermistiskt redan från dag 1 då mamman inte vill ha pappan kvar. Vilket leder oss till den andra ordningen. "Utrikesdepartementets roll i bortförande".
11.50 -
Enligt Åklagarmyndigheten anses det inte som straffbart om en vårdnadshavare förvägrar barnet kontakt med den andra föräldern. Det betyder att mammor som inte vill ge barnet kontakt med pappan, behöver aldrig vara orolig. - Syns dessa i statistiken? Vi pratar om 100.000-tals barn!
- Avseende "kidnappning" så är det lika omfattande av båda föräldrarna. Skall bli intressant att se om det nämns.


13.50 -
Sexuella övergrepp? Den största sexhärvan i Svensk historia bestod av en (1) man och 23 kvinnor, alla fick straffrabatt, utom mannen. Jag har mött pappor som suttit häktade på inga grunder alls, enbart på mammans påståenden eller ännu värre, myndigheternas iver att stämpla pedofil i pannan på pappan. Vilka är det som planterar ut detta? Och vilken förödelse är det inte för både pappan och barnet? Enligt en undersökning från Holland så kom man fram till att 95% av alla anmälan om sexualbrott mot barn i samband med vårdnadstvister var på falska grunder.
Kommer detta att belysas?
14.30 -
"Misstanke om övergrepp" hade varit ett intressant ämne, om det inte vore för att socialstyrelsen redan i sitt utbildningsmaterial skrivit att man inte får ifrågasätta mammans version. Så även att allt skall polisanmälas, vilket uppmuntras av både kvinnojouren och advokater. (Advokaterna till pappor däremot säger att man inte skall polisanmäla, eller orosanmäla för att det gör ingen skillnad, eller det visar snarare att pappan uppmuntrar konflikten...)
Rent konkret betyder det att förtal, lögner, teatriska utspel och rena påhitt belönas i en vårdnadstvist om man är mamma. Är man frustrerad, sårad, arg och besviken pappa, Ja då bekräftar man bara "överodningen" och att man är aggresiv...
Och kan inte socialtjänsten "bevisa" det mamman sagt i sin utredning, jag då är det tydligen helt ok att ändra lite i utredningen. För visst vore det orealistiskt att ett barn vill bo hos sin pappa?

15.40 -
"Effektiva sätt att tysta barn med icke evidensbaserade "irrläror" kommer från vår tids kanske värsta feminist och i detta program gästtalare. En advokat som saknar både expertis och befogenhet att egentligen kunna föra ett sådant ämne, eftersom hon själv uppmuntrar sina klienter att både ljuga och manipulera sanningen? Hon kanske personligen har allt att vinna om manipulering av barn var helt okey, eller om vi alla trodde att detta inte existerade?
Det är vetenskapligt bevisat att det går att manipulera barn och sådana "irrläror" är evidensbaserad slutsats som till och med ett land som Brasilien har antagit som brott att utöva, enligt lag. Vilket leder oss till en slutsats som säger att denna talare är inget annat än en ulv i fårakläder. Hon har lika lite där att göra som jag i ämnet, så därför låter vi proffsen tala istället.
- Vad säger riktiga psykologer som studerat ämnet? Läs här!
16.20 -
"Parental Alienation Syndrome", eller PAS. Hade varit otroligt intressant att lyssna till denna talare, se hur hon beskriver detta fenomen. Själv har jag sett barn älska sin pappa, och allt som pappan blivit borttvingad även sett hur barnens attityd förändras.... Allt belönat av mamman.

SLUTSATS
Det finns en dag till, men jag slutar här. (Ni kan läsa pdf:en själva istället) Mitt omdöme om detta sk. senarie redan när jag läser programmet är att några få kommer att få ett gott skratt, andra kommer gå på bluffen, men de flesta kommer att se igenom detta skådespel. Mest troligt är att det blir ett seminarie för redan frälsta så därför tycker jag (personligen) att det kunde lika gärna ingåt tårta i paketet.
Och om den nu skall gå av stapeln på hotell Rival, (på våra skattebetalares pengar?), så borde det enbart handla om att dela ut detta och gratulationer, inget annat hade behövts. För allt de kommer att prata om har de redan etablerat i socialstyrelsen, socialtjänsten, tingsrätten och polis och beviset ser vi tydligt i statistiken. Vi kan idag stoltsera med att ha ca 400.000 barn som löper ökad risk till psykisk ohälsa hos en ensamstående förälder, med en frånvarande pappa. Ingen, jag säger det igen, INGEN har någonsin tittat på hur barnen mår som en effekt av detta destruktiva spår, tills nu?

Om ni vill veta hur verkligheten ser ut, så vänligen läs "Pappan och Föräldraskapet" och förundras över hur fel alla dessa sk. "experter" och "förstå-sig-påare" hade när de satte i system att tvinga bort helt normala och ansvarsfulla pappor. Barn behöver båda föräldrarna, och ingen mer än jag skulle bli mer glad om det var just detta som seminariet skulle handlat om.
- Men än är väl inte överrskningarnas tid över? //PM

Tillbaka till toppen


11-10-04
Ett tryggare samhälle men också en ny föräldrafälla vid separation?

Att vi aktivt arbetar för att göra vårt samhälle till en tryggare plats att leva, bo, umgås och växa som individ och medmänniska skall vi uppskatta. Alla har rätt att känna sig trygg!
Men samtidigt så innebär denna lag en ny föräldrafälla som man bör ta på största allvar, speciellt vid en emotionellt slitsam separation. PM ger dig verktygen som gör att du minimerar risken för att hamna i fällan, och blir en stalkare - Stämplad som förföljare av ditt ex. bara för att du vill ha regelbunden kontakt med dina barn när de är hos den andra föräldern.
Vill även understryka att detta är en krisplan. En mogen och god relation, där man respekterar varandra och ser barnets behov till varandra, hamnar aldrig i detta mörker... Men om du skulle så tänk på följande:

 1. Gör en skriftlig plan om barnets umgänge (tex. växelvis) och fasta telefontider, 2-3 ggr. per vecka då barnet är hos den andra föräldern. (Bör gälla hos båda föräldrarna och samtalen skall vara med barnen)
 2. Ring dessa tider, även om de inte svarar, och räkna med att samtalen ibland är korta.
  Barn lever i nuet (mäter inte tid) och håller inte på med millimeterrättvisa, ibland är de helt enkelt upptagna, och det är helt ok.
 3. Vill du göra ett samtal vid annan tidpunkt bör du via SMS först be om lov.
  Inget svar = Inget samtal. (Och det är helt ok, eftersom vi alla har rätt till integritet)
 4. All planering rörande barnen bör ske skriftligen via e-post, eller SMS. Håll en god ton och blanda inte in känslor, skuld eller besvikelser etc.
 5. Respektera varandras rätt till integritet och behov att få gå vidare. Det som knyter Er samman är barnet - Fokus på god relation och lyhördhet avseende barnet.

Utmåla aldrig den andra föräldern som sämre inför barnen, då de är lojala Er båda och emotionellt beroende av Er båda. Hur rationellt fel det än upplevs, så uppmuntra kontakt med den andra föräldern när barnet är med dig. Du får ett mer harmoniskt och lugnt barn och kanske även en lugnare förälder på andra sidan telefonen. //PM

Tillbaka till toppen


11-10-01
Moderaterna saknar idéer
?

Just nu rasar Moderaterna på listan avseende förtroende från väljarna. Och det är inte så konstigt om man ser till höstens uttalanden.

 1. De väljer änn en gång att angripa en målgrupp män som inte gjort något.
 2. De vill satsa på minskad moms till restaurangbranchen, en aktivitet som de flesta vuxna, föräldrar och familjer inte längre ägnar sig åt och kan dra nytta av.
 3. Pensionärerna som varit med och byggt upp landet, fostrat våra barn får än en gång stiga åt sidan.

Så hur många väljare omfattar dessa målgrupper?

"Våld i nära relation"
Män utgör ca 4,6 miljoner av Sveriges befolkning. Av dessa utgjordes endast 5700 anmälan om våld i nära relation (ca 80% troligtvis på falska grunder). - Inte konstigt att folk skruvar på sig.

"Uteliv"
Familjen omfattas idag av ca 2.600.00 föräldrar . Hur många har tid att leva livet på krogen, när de hellre bara är hemma, eller åker och hälsar på sina mor- och farföräldrar med barnen?

"Pensionärer"
Pensionärer utgörs av ca 1/4 av vår befolkning dvs. 2.300.000 väljare. En grupp som byggt upp landet och nu börjar se allt rasa?

Att alliansen valt en politik som saknar total verklighetsförankring vittnar om att de faktiskt saknar idéer. Stor sorg för alla som gladdes med att de fick en ny mandatperiod.

Vad de samtidigt inte verkar förstå är att deras identitet har uppslukats av något som 99,3% av Sveriges befolkning inte finns stöd för, (FI fick bara 0,7% röster 2010) en radikalfeministisk och genusvinklad politik.
Just nu springer Moderaterna både "V" och "S" politiska agenda och det känns verkligen skrämmande. Ett exempel på detta är SOU 2004:121 på uppdrag från några väl insatta i "S" som redan 1997, genom Eva Lundgrens forskning "Slagen Dam", påbörjade denna destruktivitet. Troligtvis för att frigöra stor mängd kapital för att fortsätta kunna finansiera sina radikala intressen. Strategin var lika enkel som den är genial:

"Skyll allt på mannen så kommer han ha fullt upp att försvara sig. Gör kvinnan till offer så kan vi spela på mannens beskyddarinstinkt... - För visst vill vi vara jämställda? ".

Frågan ingen ställt sig efter dessa 800.000.000 Skr. betalats ut - Blev det bättre?
Svaret vet vi: Aldrig förr har vi haft en sådan genushysteri som nu och aldrig förr sådan omfattande ohälsa bland vår befolkning.
Skattepengar som borde löst problemet har gått rakt ner i denna destruktivitet. Och när mannen protesterar så utmålas han som provokatör och bekräftar patriarkatet och överordningen?
Det som förut var sunt förnuft hånas som patriakala maktstrukturer om det kommer från en man. Således är det inte konstigt att debatten nästan bara består av kvinnor, där männen lyser med sin frånvaro. (Vilken man vågar?)

Alliansen bär inte ansvaret för detta själva...
Redan under "S" ledning t.o.m. 2005 blev folkhälsan sämre och sämre i takt med att de släppte in sin könsmaktsordning och genushysteri. För att nämna lite siffor. 1989 mådde 9%, av tjejer i åldrarna 14-24 år, psykiskt dåligt. År 2005 var sifforna uppe på 30% (Läs här). Dessa eviga skuldläggande mot både män och påtvingandet av offerbilden av kvinnor har satt skruv i både media och förvaltning. Allt utplanterat av "S" under sin regeringstid.
Ett arv Moderaterna nu tagit över med ett resultat som pekar bara på en sak
- Misandri. (Läsa mer om detta på genusnytt.)
1989 fanns inte denna genuskonflikt mellan kvinnor och män.
Kanske något att titta närmare på?

Att Moderaterna saknar idéer är inte så konstigt. De styr inte längre sin agenda ;-(
(Läsa gärna mer på "Könsmaktsordning och härskartekniker")

PM kan bjuda på 8 konkreta punkter (gratis) som får dykningen att snarare likna en knäböjning innan M tar sats och hoppar uppåt igen - Allt i sann jämställdhetstecken:

 1. "Våld i nära relation" heter det och skall omfatta alla som blir drabbade.
  (Höjer moralen bland både kvinnor och män som inte känner sig synonym med detta)
 2. Säkra barnens behov och rätt till båda föräldrarna, även efter en separation. Pappor är en enorm tillgång och det finns inget som pekar på något annat.
  (Läs "Pappan & Föräldraskapet") (Borde egentligen redan varit en självklarhet)
 3. Tillsätt en familjekommission och gör en seriös utredning kring alla de ca 400.000 barn som löper ökad risk för psykisk ohälsa hos en ensamstående förälder och få tillbaka barnens umgänge med den andra föräldern. (Ni kommer att minska den psykiska ohälsan markant och samtidigt jämställa föräldraskapet.)
 4. Säkra barnens boende med båda föräldrarna 50/50 och inför föräldrauttag som är möjlig även efter en separation och tills barnet fyller 12 år. Ge föräldrarna 50/50 och frihet att välja själv hur de vill disponera det. (Frihet under ansvar)
 5. Vid konflikt om barn skall den förälderns som motarbetar sammarbete (utan konkret bevis för brott) eller utövar sk. umgängessabotage också vara den som tar konsekvensen. (Barn skall inte bli lidande pga. av osämja)
 6. Satsa på ökad föräldrastöd och förebyggande åtgärder in familj och föräldraskap.
  Barns ohälsa kommer från familjen och ger sitt utlopp i skola och samhälle.
  (Ökad stöd ger minskad ohälsan och minska onödiga LVU-kostnader)
 7. Satsa på ökad barn- och ungdomsaktiviteter. Naturliga mötesplatser efter skolan som "fritidsgårdar" och "aktivitetscentrum" etc. med vuxen ledning. En miljö för både läxläsning, aktiviteter och kreativ utveckling så barn slipper dagdriva där både killar och tjejer är välkomna. (Minskar risken för inkörsport till brottlighet)
 8. Understryk att alla är lika inför lagen och kräv att det efterföljs.

  Jämställdhet skall inte premiera ett visst kön utan vara just samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. (Krångla inte till det)

Och på frågan var skall man ta dessa pegar ifrån?
ca 9 miljarder från LVU och ca 8 miljarder från vårdnadstvister = 17.000.000.000 Skr. är en bra start. - Satsar M på ovan 8 punkter så kommer M kunna halvera ovan utgifter och samtidigt få tillbaka väljarnas förtroende. Målgruppen är ca 3.900.000 väljare och de flesta (friska) föräldrar och mor -och farföräldrar skulle skriva under på detta.

Moderaterna är synonyma med att tro på individens viljan att lyckas, den trademarken håller Moderaterna på att förlora... - Återta M den så kommer M in i matchen på nolltid ;-) //PM

Tillbaka till toppen


11-09-29
GenusNytt:
"Kom på rättegången – för att stoppa mansförtrycket!"

Pappan som stämde Södertälje kommun skall upp i Tingsrätten 10 oktober kl 09.30.

Nu går Genusnytt ut med uppmaning, på önskemål av pappan, att komma dit som åhörare.
På många sätt är detta ett historiskt moment för alla pappor som sett sina liv förstörda pga. av socialtjänst som agerar som både domare och bödel. Allt på bekostnad av barn som lider.

Så här lyder ett utdrag från GenusNytt:
"Södertälje kommun har stämts på skadestånd

Den 10 oktober kl 09.30 är det huvudförhandling i Södertälje Tingsrätt mellan Södertälje kommun och pappan till två döttrar.

Socialen tog genast parti för modern utan att prata med pappan och satte in mamman och barnen på skyddat boende. När polis och åklagare lade ned förundersökningarna vägrade socialen att medverka till att pappan fick träffa de av mamman kidnappade barnen igen. Pappan begärde utredningshem och psykiatrisk utredning. Utredningshemmet och psykiatrikern kom fram till att pappan inte begått något övergrepp och att barnen inte var traumatiserade. Istället för att lyssna på vad polis, åklagare, psykiatriker, utredningshem och vad pappan sa gjorde socialen egna förhör med barnen utan någon behörighet eller kompetens på området och kom fram till att pappan var skyldig till övergrepp och polisanmälde honom. Efter många rättegångar och stort lidande för barnen och pappan har pappan fått ensam vårdnad av Tingsrätten och Hovrätten samt igen från Tingsrätten på grund av att socialen backat upp mamman att fortsätta processa."

Läs mer på GenusNytt

Att vara pappa betyder inte att man skall behöva ta vilket maktmissbruk som helt och man skall heller inte acceptera att bilden som vissa skribenter bygger upp i media är den enda. Sanningen är att pappor som ens kommer i närheten av en anmälan utgörs av endast ca 1% (Då är statistiken överdriven) av alla 1.300.000 pappor. Hur många av dessa anmälningar kommer inte i samband med en vårdnadstvist?

PM gjorde "Pappan och Föräldraskapet" för att finna dessa sk. våldspappor, hotfulla, pedofilpappor... Tanken var att identifiera dessa och bygga ett underlag för att hjälpa, men fann istället något helt annat. Pappor är en tillgång; en både empatisk, emotionell och praktisk tillgång för både barn och mammor... Både forskning och studier visar detta.
- Så var ligger problemet?

Kan det istället vara så att socialstyrelsens utbildning om "Mäns våld i nära relation" banat vägen för detta ämbetsmissbruk? Genom detta direktiv så får plötsligt socialtjänsten nya arbetsdirektiv som att "inte ifrågasätta mamman", således spelar objektivitetsprincipen (att vara opartisk) ut sin roll i bl.a. BBIC (Barns Bästa I Centrum) eller då de gör en boende-, vårdnads- och umgängesutredning.

PM hoppas detta kan bli starten på en seriös debatt i ämnet "pappa" och som inte underbyggs med skuld och lösa påståenden. Barn behöver båda föräldrarna, lika mycket, och den psykiska påfrestning som ett barn tvingas genomlida pga. ämbetsmissbruk är bortom ord.
Att mammor efter en separation förvägrar den andra pappan är (tyvärr) vanligare än vad många tror. En studier (Kanada 2002) visade att ca 50% av mammorna ansåg inte att den biologiska pappan behövdes. 40% medgav även att de utövat umgängessabotage. (Läs här)
Just därför behöver vi en pålitlig myndighet som både har det sunda förnuftet och förväntad auktoritet att rättssäkra barnets naturliga umgänge, med båda, vid en konflikt. Och är den ena förälderns allt som beskrivs så bör denna få hjälp, vilket kan hjälpa den att få ordning på sitt liv (Läs här), så även den föräldern som varit offer bör få hjälp. Båda föräldrarns behövs i barnets liv.

Läs mer i "Pappan & Föräldraskapet" om ni inte gjort det redan och sprid den till berörda parter som arbetar med föräldrar och barn.

- PM hoppas pappan och barnen får upprättelse för allt onödigt lidande, men även en önskan om att alla kunde lär sig något av detta. //PM

Tillbaka till toppen


11-09-22
Ny omgång med 14 miljoner till "Mäns våld mot kvinnor"

Regeringens nya satsning på "våldet i nära relation" är välkommet och det känns bra med återkommande kampanjer. Så långt, så bra. Men sen händer något som får mig att höja på ögonbrynen... "Mäns våld mot kvinnor"...*hm* Var inte den gamla slitna klichén borta?

”Den allmänna bilden av våldet mot kvinnor är att det främst sker inom ramen för en nära relation. Drygt en fjärdedel (25 %) av de kvinnor som uppger att de råkat ut för våld har blivit misshandlade av någon närstående – det visar svaren i Nationella trygghetsundersökningen. Enligt undersökningen är dock den vanligaste typen av våld mot kvinnor inte det våld som sker i nära relation, utan det som utövas av en bekant person som inte är närstående. … Drygt 85 procent av de som misstänks för misshandel mot kvinnor är män (BRÅ 2010).”

Översatt i siffror betyder det ca 5780 anmälan under 2010. (ca. 0,0012% av befolkningen)

Samtidigt har vi forskning från annat håll avseende "våld i nära relation" som också säger något mycket intressant:

”Unik internationell studie: Dubbelt så många svenska kvinnor som män uppger att de slog först. Kvinnor använder våld mot sin partner i samma omfattning som männen” (DN 2005)

Översatt så ingen missar detaljerna. Kvinnan var minst lika delaktig i våld i nära relation.

Och vill vi gömma oss bakom regeringens forskning som ligger till grund för denna misandri, Eva Lundgrens forskning avseende "mäns våld mot kvinnor" så lyder kontrollforskningen från Uppsala Universitet enligt följande:

"Materialet är vad gäller männen helt enkelt för tunt. I den mån någon substantiell slutsats skall dras är det emellertid snarast en som går emot den som Lundgren m.fl. drar." (Uppsala 2005 )

Således är hela "Mäns våld mot kvinnor i nära relation" fel och borde redan från början varit "våld i nära relation".

Varför kommer ingen på regeringsnivå och säger STOP till denna misandri?

Kanske våra politiker tiger för att OM de säger något så bekräftar de patriarkatet?

Lite statistik om relationer i vårt moderna samhälle:
- 55 % av kvinnor är också otrogna
- 7 ggr. per dag grälas det och kvinnan är lika delaktig
- 72 % av kvinnorna bestämmer var huset skall stå
- 78 % av kvinnorna bestämmer över semesterplanerna
- 70 % av kvinnorna är den som gör slut från sin relation
- Våld är lika vanligt där kvinnan slår mannen
- Dubbelt så ofta slog kvinnan först när mannen väl slog tillbaka
- Kvinnor är också lika riskbenägna som män

Vilket patriarkat? Vilken överordning? Vilka härskartekniker?

Jag efterlyser bevis på påståendet att "mannen slår kvinnor mer i nära relation ", för jag har letat överallt i jakten på detta och kan inte finna det.

Jag vill också att genusforskningen förklarar på vilket sätt mannen är överordnad kvinnan när det ganska tydlig framgår av ovan att det snarare är kvinnor som bestämmer.
- Och hur fel är det i så fall?

- Eller är det mannen som bestämmer att det är kvinnan som bestämmer?

Hur skall vi uppnå sann jämställdhet mellan kvinnan och mannen, se mamman och pappan som likvärdiga föräldrar etc. Om våra politiker (högst upp) hela tiden nervärderar kvinnan som individ, tvingar henne att framstå som något offer, återkommande gör henne till ständigt sämre kön? (Vem kan rimligen vinna på det?)

- När verkligheten säger att vi redan borde varit där!

Det heter våld i nära relation och både offer och förövare (oavsett kön) borde få hjälp att få ordning på sin livskris, speciellt om det är barn inblandat. //PM

Tillbaka till toppen


11-08-24
Dokument "Pappan och Föräldraskapet" är äntligen klart!

Allt sedan PM tog sina första stapplande steg sommaren 2009 så har det funnits ett önskemål om en objektiv och tydlig skrift som sammanfattar pappan och hans resa som förälder, baserat på fakta, forskning och pålitliga källor. Från förlossningen, föräldrarollen, relationen, separationen och slutligen om det går åt HV, samt vilken samhällskonsekvens en frånvarande pappa har. Efter 10 pappafrågor (2010) så blev jag åter påmind om behovet av en objektiv granskning i gällande ämne. PM är till för just denna form av "omöjliga" uppgifter... Och nu, ett år senare har jag äran att förklara detta arbete som klart ;-)

Ur skriftens förord:
Detta material har till syfte att på ett sammantaget och kortfattad sett knyta samman begreppet pappan och föräldraskapet. Vad som händer med pappan och hans resa som förälder genom olika livsöden. Från det nyfödda barnet, genom familjelivet, till separationen och slutligen vårdnadstvist samt vilket stöd pappan kan vänta sig av myndigheter om mamman är förövare.

Jag kommer att belysa vanliga missförstånd om pappor och försöka identifiera orsaken till varför pappor sticker. Från forskning och statistik påvisa pappans värdefulla betydelse för barnet, både i ett förhållande men framförallt efter en separation, så även dess förödande konsekvens av pappans frånvaro.

I slutet kommer jag även lyfta fram kvinnan som potentiell förövare. Syftet är inte att skuldlägga, utan väcka till eftertanke. Utan detta i sitt sammanhang kan jag inte heller ge Er en realistisk bild av vad pappan får utstå då han söker skydd och hjälp för sig och barnet.

Pappor och föräldraskap är trots sitt allvar skrivet med glimten i ögat och det är viktigt att ha en
objektiv syn när man läser dess kontext. Önskar ni fördjupning inom olika områden finns det fotnoter till forskning, statistik, undersökningar och artiklar som kan leda Er vidare. Jag välkomnar en kritisk granskning och egna reflexioner i ämnet. Inom detta område är vi alla pionjärer.

Även om materialet är skrivet till syfte att uppmärksamma pappor som förälder, så är ”föräldraskap” i grunden en social konstruktion där detta material styrker att både mamma och pappa behövs. Således är det ingen ”pappakamp”, eller ”pappa-vs-mamma-dokument”.
Jag är strängt övertygad om att vi skulle finna samma obalans om man tog bort alla mammor.

Att börja granska de föreställningar som finns idag om pappan ligger rätt i tiden. Jämställt föräldraskap kan endast komma om vi vågar lyfta locket och tillsammans börja avtäcka sanningen.

- Sanningar som legat gömt i över 30 år om man får tro Parke. (Och jag har bara skrapat på ytan.)

Med detta som inledning vill jag börja vår resa med ”Pappan & föräldraskapet”. Att vara pappa och förälder är kanske vårt livs största upplevelse och uppgift. De flesta som är förälder vet vilken kraft det finns i denna känsla. Att vara pappa innebär möjlighet att både fostra och dela glädje, så även inspirera och låta sig inspireras. Kanske det mest underbara är ändå att dela denna resa och med tiden följa detta underbara lilla barn växa med mål och drömmar att en dag själv få bli stor.

Pappan & Föräldraskapet PDF

Klicka på ovan bild, eller klicka här för en PDF.

Titel: Pappan & Föräldraskapet
Syfte: Klargöra föräldrarnas betydelse för barnen och dess förödande konsekvens vid frånvaro
Format: pdf
Storlek: 4309 Kb
Sidor: 31
Författare: Markus Ollikainen
Plattform: Pappamanualen.se

Härmed förklarar jag "Pappan & Föräldraskapet" som offentligt material. //PM

Tillbaka till toppen


11-06-23
Pappor blir också "gravida" inför förlossningen?

Länge har man förundrats över hur typiskt maskulina män, med både machokaraktär och grova burdusa drag (innan), efter att barnet fötts, plötsligt blivit ombytt till en mjukis med tydliga toffeldrag. Nu finns förklaringen alla väntat på. Det är nämligen vetenskapligt bevisat att även män påverkas under graviditetens sista månader och efter förlossningen. Kroppens hormoner lägger helt om kursen...


Illustrerad vetenskap får äran att reda ut begreppet:

"Forskare har även undersökt binjurebarkhormonet kortisol, som är ett av våra stresshormoner och dessutom en god indikator på hur nära band mamman har till sin nyfödda. Kortisolmängden i blodet ökar gradvis under kvinnans graviditet. Har en nyförlöst mamma mycket kortisol i blodet är hon ofta bättre på att känna igen doften från sin baby, och hon reagerar med större inlevelse på barnets gråt. Även hos den blivande pappan visar det sig att blodets kortisol ökar till det dubbla under de sista tre veckorna före Av Jerk W Langer Blivande pappor är hormonbomber. Det är inte är inte bara kvinnor som kastas ut i riktiga hormonstormar, när de är gravida. Ny forskning visar att även blivande fäders hormonbalans ändras väsentligt, när ett nytt barn är på väg.

"Viktökning, illamående och sömnbesvär. Vissa blivande pappor får så kraftiga besvär att de får symptom som liknar en gravid kvinnas."

Kvinnans hormoner genomgår en kraftig förändring under graviditeten. Hormonerna förbereder henne fysiskt för den nya mammarollen, och de bidrar även till att hon knyter sig till barnet. Detta har forskarna känt till länge. Samtidigt har de dock ansett att pappans band till det nyfödda barnet antagligen mer är av psykisk eller känslomässig karaktär och i grund och botten inte framkallas av biologiska förhållanden. Här tog de uppenbarligen fel.

Nya undersökningar visar nämligen att även mannens hormonsystem förändras, när han står inför att bli pappa. Att något motsvarande inträffar bland hannarna hos vissa djurarter har biologer varit medvetna om, men det är först nu som forskarna utifrån kliniska studier kan konstatera att samma sak händer hos människan. Deras resultat tyder även på att hormonförändringarna kan vara så kraftiga att de till och med kan ge vissa män fysiska obehag som påminner om kvinnans graviditetsbesvär.

Undersökningarna vänder därmed upp och ned på vår tidigare uppfattning om maskulinitet och beteende, som visar sig styras av mycket mer än det manliga könshormonet testosteron. Det är nämligen helt andra hormoner som gör den blivande pappan till omhändertagare och födseln. Det är nästan som om stresshormonet vill förbereda mannen på att ”nu händer det snart något viktigt”.

"Det typiska manliga könshormonet testosteron minskar med 33% efter förlossningen"

Givetvis har den kanadensiska forskargruppen även mätt hur det går med det manliga könshormonet testosteron, som är ansvarigt för det kraftbetonade, utåtagerande, aggressiva och sexuella beteendet som är karakteristiskt för många män, oavsett om det visar sig i affärsvärlden, på idrottsbanan eller med don Juanprestationer i sängen.

Forskarna kom fram till att halten av testosteron minskar med i genomsnitt 33 procent under de första tre veckorna efter förlossningen. Under de följande veckorna återgår hormonmängden till der normala. Trots att testostronnivån är låg bara under en kort tid kan det ändå ha stor betydelse, anser forskarna. De gissar att pappan – under dessa första kritiska veckor av faderskapet – uppmuntras att knyta an till sitt barn, och det kan skapa fundamentet för ett känslomässigt band som håller hela livet ut. Det stämmer väl överens med andra studier vid Harvard University, där antropologen Peter Gray har mätt testosteron i saliven hos 58 män som var ensamstående, gifta eller både gifta och pappor. Papporna visade sig ha minst testosteron, vilket de kanadensiska forskarna ser som ett tecken på att hormonminskningen gör mannen mindre benägen att ”strula runt” på egen hand och mer intresserad av att tillbringa mer tid med fru och barn."

Tack vare vetenskap och seriös forskning så får vi en bättre förståelse för de processer som händer i vårt inre. Så nästa gång din älskade kvinna är gravid, så kan du andas ut. Pappor delar denna resa, mer än vad vi kanske vågar erkänna.

Och gänget bakom "klart jag skall vara hemma" skall ha all ära för sin bildmontage
- Undrar om de viste hur rätt de hade?

Glad midsommar ;-) //PM

PS. Hela artikeln går att läsas på Illustrerad vetenskaps hemsida som PDF.
(Illustrerad Vetenskap nr 8/2003 - "Blivande pappor är hormonbomber") DS.

Tillbaka till toppen


11-05-17
Boken "Sex Feministiska Myter" har släppts

Pär Ström släpper sin andra bok i kampen mot radikalfeministernas dominans i samhället. Denna gång slår han hål i de 6 vanligaste argumenten som dessa människor lägger fram. Vi ser det i media, i debattprogram, mot våra politiker, på seminarier. Och hur vi män blir behandlade är ett bevis på detta vansinne.

Myt 1: ”Kön är en social konstruktion”
Myt 2: ”Kvinnor får lägre lön för samma jobb”
Myt 3: ”Kvinnor har svårare att göra karriär”
Myt 4: ”Män slår kvinnor”
Myt 5: ”Kvinnor dubbelarbetar”
Myt 6: ”Kvinnor får sämre sjukvård”

Så vad angår detta dig?
Pär kallar dessa människor för statsfeminister och de har i praktiken tagit operativ kontroll över alla organ som verkar i samhället mot dig som medborgare och dina barn.

- De har inflytande över media
- De har inflytande över åklagarmyndigheten och tingsrätten (Se advokatsamfundet)
- De har inflytande över Advokatsamfundet
- De har inflytande över socialkontoren och familjerätten
- De har inflytande över skolverket
- De har inflytande över polismyndigheten
- De har inflytande över BVC
- De har starkt inflytande i riksdag och regering och i våra utskott

Vad som hänt i vårt samhälle där man kan anta att dessa har allt att tjäna på:

- Viktig fakta om våld i nära relation och hur verkligheten ser ut har tystats ner
- Åklagarmyndighetens legitimeringen av "egenmäktighet med barn"
- Viktig fakta att pappan är minst lika viktig och lika bra förälder som mamman har tystats ner
- Barn som far illa lyser rött i statistiken
- Att debatten om sexhandel handlar om flickor och inte om pojkar, trots att de är fler.
- Lagändringen 2006 om att det skulle bli lättare att få ensam vårdnad vilket bidrar till ökade konflikter om den ena parten inte kan samarbeta.
- Bestraffning av mannen, även om den inte gjort något
- Destruktivitet och splittring av familjen (Ensam är mycket sårbarare) vilket givit en ordentlig skjuts på bl.a. fostehemsindustrin (16.000+ barn och 9 miljarder i omsättning)
- Lagar där mannen diskrimineras (just för att den är man)
- Vinklad genusdebatt där huvudmotivet bygger på att göra kvinnan till offer (För allt?)
- Utredningar i bl.a. vårdnadstvister blir könsvinklade och oseriösa istället för barns behov av båda föräldrarna.
- SCUM-manifestet som hyllas av media förkunnar mannens utrotning...

Aldrig har vårt samhälle så tydlig statistik på ohälsa, depression och destruktivitet som nu.
Allt tack vare några få radikala feminister som kidnappat det som en gång stod för något gott?

Läs boken gratis här!


(Och glöm inte att supporta Pär Ströms enorma arbete här genom en donation.)

PM vill även ge ett stort tack till Den nya välfärden för att de visar vägen och vågar simma mot strömmen:

Sann jämställdhet uppkommer endast då båda parter har samma utrymme att utveckla sin talan, inte där den ena ständigt refuseras, eller tystas ner.
- Hur långt kan man komma med lögner? //PM

Tillbaka till toppen


11-05-13
PM synar "Idealföräldern" Hur ser den ut och hur uppnås den?

Alla föräldrar PM kommit i kontakt med under de senaste åren ger en bild av att vara vad man kan kalla för idealförälder. Vid dessa möten får man höra goda tankar, objektivitet och ödmjukhet. Alla talar varmt om barnets behov av båda föräldrarna. Men hur kommer sig då att studier visar på motsatsen? Ökade vårdnadstvister, umgängessabotage, ökad kriminalitet, psykisk ohälsa och smärta, sämre skolresultat etc. En spiral som aldrig verkar ta slut?

Förklaringarna är många. Några vill beskriva problemet med ökad press på den enskilde individen med stressrelaterade effekter som följd. Andra menar att det är ett en biologisk effekt av solens ökande energiinflöde. Många pappor och män menar att det är effekten av radikalfeministiska rörelser som lobbar för att splittra kärnfamiljen och öka klyftan mellan män och kvinnor. Andra menar att det blivit bättre där vi bara ser en annan form av samhällsutvecklingen. Begreppet "det var bättre förr" håller således i sig och den generation som växer upp formar bara sin samtid. Kanske är det samverkande faktorer där alla delar är en bit av sanningen?

Oavsett denna karusell av teorier så finns det också studier som inspirerar och formar våra val så det kan bli till det bättre - Här och nu.

Nyckelordet är att man som förälder "lever som man lär."
Inte bara i ord levererar goda tankar och avsikter, utan även i handling bevisar avsikten att vara just en god förälder.

Tittar vi på en inspiration som hyllats för sin familjebild så är det USA president Obama:
"Allt om barn" kallade deras familjemetod för "presidentmetoden"

 1. Visa alltid att dina barn är viktiga och älskade
 2. Skäm inte bort dem och låt barn få vara barn
 3. Skapa trygghet med fasta rutiner och traditioner
 4. Se till att de omges av en krets med nära och kära
 5. Inför fasta regler
 6. Lär dem att ta hänsyn till andra människor
 7. Se till att de inte alltid är uppkopplade
 8. Erkänn att det inte alltid är lätt

Ovan studier visar att det egentligen inte är så svårt att vara en idealförälder. Barn behöver mer emotionell och social bekräftelse än materiellt välstånd. Barn vill bara ha en förälder som har "sinnesnärvaro" (ser barnet) och det behöver inte ens kosta så mycket.

Studier visar att banden knyts redan i spädbarnsåldern och påverkar hela barnets uppväxt.
Det är heller ingen skillnad på om det är modern eller fadern som tar denna viktiga funktion eftersom barnet utvecklar parallella relationer, oberoende av varandra.

"Det finns således inget stöd för biologiska skillnader i föräldraroller. Män och kvinnor reagerar fysiologiskt likadant på spädbarns gråt. Pappor är lika bra på att mata sina spädbarn som mammor, på att tolka vad barnet vill och på att besvara barnets behov (Parke, 1981)"

Den största hindret är således din inre bild av vad du själv föreställer är att "må bra", snarare än att lyssna på barnens faktiska behov.

Barn mår bäst med båda föräldrarna

När vi bortser från barnets behov av båda föräldrarna så tar vi bort ett viktigt grundfundament.
En mamma kan aldrig ersätta barnets saknad och behov av den biologiska pappa, och en pappa kan aldrig ersätta den biologiska mammans viktiga funktion. Dessa två grundfaktorer spelar avgörande roll i hur barnet kommer att identifiera sig med sin omgivning och sig själv.
Däremot visar studier att en helt frånvarande förälder är bättre om det innebär minskad risk för psykisk, eller fysisk skada på barnet. Men är samtidigt det värsta psykiska straffet du kan utsätta ditt barn för om föräldern är vid liv.

Vi har idag ca 400.000 barn som lever med 50% ökad risk för psykiskt ohälsa, hos en ensamstående förälder. Av dessa träffar ca 300.000 sin pappa sällan, eller aldrig. Barnet har samma behov som du "att bara få må bra" och bli respekterad som individ, värdig att älska.

Genom att studera effekten av pappans frånvaro kan vi lära oss om det motsatta. Den positiva effekten av dennes närvaro. Rent faktatekniskt så innebär det att bilden av en närvarande mamma och frånvarande pappa är den kanske sämsta kombinationen, oavsett om föräldrarna bor tillsammans eller är separerade. För att ett barn skall bli komplett så fodras det två närvarande föräldrar. (Om man vill ge sina barn bästa förutsättnignar att "må bra").

"Ett föräldrastöd som bidrar till ökat engagemang från papporna sida förväntas både främja barnets välfärd och hälsa och ett jämställt föräldraskap." - Pappan närvaro behövs.

Således är en utav grundpelarna i att vara en idealförälder förmågan att se barnets behov av den andra föräldern. (Barn är ingens ägodel, utan en självständig individ.)

En annan studie från Statens FolkhälsoInsitut bekräftar mycket av ovan presidentmetod, men vill förenkla modellen ytterliggare. Tre gundläggande kriterier spelar en avgörande roll i föräldrarollen.

 1. Att föräldrarna visar värme
 2. Att de har kontroll och kan säga ifrån
 3. Att de är konsekventa i sitt bemötande av barnet

"Barn anger också att föräldrar kan behöva kontrollera barnet. De tycker att föräldrarna i viss mån ska fungera som auktoriteter. Föräldrar ska vara snälla och lagom stränga. Det tycker det är bra att föräldrar sätter gränser. Om barnet känner till vilka gränser som gäller, då behöver barnet inte pröva var gränserna går. Då kan barnets, och föräldrarnas, energi ägnats åt samspel som ger mer positivt utbyte än kamp om gränser. Barn vill även kunna lita på föräldrarna och uppfatta dem som förutsägbara. Det innebär att föräldrarna i rimlig omfattning behöver vara konsekventa."

För att knyta alla dessa fakta och studier så kan PM sammanfatta idealföräldern på följande sätt:

 • Ha sinnesnärvaro (Se barnet och den andra föräldern)
 • Se barnet som en självständig individ med behov av båda föräldrarna
 • Stimulerar och uppmuntrar kontakt med den andra föräldern (Vid separation)
 • Var konsekvent och i viss mån förutsägbar
 • Sätt upp realistiska ramar och regler (Anpassat efter ålder och mognad)
 • Visa i handling ansvarskänsla (Handling säger mer än ord)
 • Lägg band på dina känslor och sänk tonläget (Skrik provocerar fram onödig stress)
 • Var förälder och inte "kompis" (Tillämpa inte mutor, utan sporra med belöningar)
 • Inse dina begränsningar - barnet älskar dig förutsättningslöst - Så var bara dig själv

Kan du inte uppfylla ovan pga. emotionell instabilitiet (psykiska problem), alkoholmissbruk, drogmissbruk etc så var inte rädd att söka hjälp. Livet är långt och varje dag är en ny chans att förändra till det bättre.

"Älska mig som mest när jag förtjänar det som minst, för det är då jag behöver det som bäst "

//PM

Tillbaka till toppen


11-05-01
Pär Ström och Pelle Billing pratar om jämställdhet - Del 4.

11-04-13
Pär Ström och Pelle Billing pratar om jämställdhet - Del 3.

 


11-04-02
Klart den coolaste kampanjen i Sverige - "Klart jag ska vara hemma"

Citat från deras hemsida:
"Vi vill att du börjar prata. Prata med vänner, familj, kollegor, hunden, vem som helst. Prata på krogen, vid middagsbordet, framför fotbollsmatchen och på jobbet. Prata om varför det ser ut som det gör, vad det beror på. Vilken förändring som krävs. Under tiden berättar 31 kända och okända svenskar vad de tror, här på sajten. Varje dag under hela april publiceras ett nytt inlägg. Prata på, så ses vi!"
Läs mer på "klar jag ska vara hemma! //PM

11-03-29
Pär Ström och Pelle Billing pratar om jämställdhet - Del 2.

Intressant dialog om jämställdhet och den obalans som uppstått när vi inte tillåts prata om båda sidor, utan bara om kvinnan som offer. Mer om jämställdhet kan du läsa på Pelle Billings Blogg, eller följa jämställdhetskampen på Pär Ströms Blogg GenusNytt. //PM


11-03-27
Pär Ström och Pelle Billing pratar om jämställdhet - Del 1.

Intressant dialog avseende feminism och hur kvinnor drabbas av Svenska genusdebatten.
Mer om jämställdhet kan du läsa på Pelle Billings Blogg, eller följa jämställdhetskampen på Pär Ströms Blogg GenusNytt. //PM


11-03-09
En film om PAS och vilken förödelse detta kan medföra.

PAS: Denna företeelse drabbar speciellt den förälderns som barnet inte bor med och ofta har denna haft en bra relation med sina barn. Barnet börjar ta avstånd och i värsta fall även börjar att hata den andra föräldern. Radikala feminister beskyller denna destruktiva form som nonsens och anser att alla som förespråkar detta är pedofilförsvarare. Pappamanualen tar bestämt avstånd från dessa sjuka beskyllningar och vidmakthåller allvaret i sådana anklagelser.
Ett barn kan fås att hata den borttvinade föräldern och dessa föräldrar som utövar denna form har en psykiskt defekt. Och det enda sättet att stoppa detta förfarande är att vederbörande får hjälp. Får den inte hjälp så drabbar det inte bara barnet, utan den andra föräldern och alla i deras omgivning. Det blir en ringar-på-vattnet effekt.

En förälder som efter en separation plötsligt börjar anklagas för att vara hotfull, aggressiv, hårdhänt, inte lyssnar etc. Ofta grundlösa påståenden utan någon som helst saklig grund och historik att luta sig på är signaler att det är dags att höja på ögonen.

Profil: En förälder som riskerar att utöva PAS på sitt barn saknar empati och objektivitet. Den ser sin föräldraroll som den enda rätta och letar aktivt fel på den andra föräldern, snarare än att se möjligheten och barnets behov av båda. Denna bygger upp ett "Vi" mot "den andra" beteende där stor vikt på att hitta fel blir den centrala uppgiften. En inre rädsla för att tappa kontrollen över barnet ligger till grund för eskaleringen. Rädslan att barnet skall välja den andra föräldern. Ofta finns i grunden en bra relation mellan barnet och den andra föräldern, vilket i detta fall utgör hotet.
En dokumenterad personlighetsstörning som passar denna profil är borderline och är till sitt yttre sken mycket svår att upptäcka. Denna sjukdom är vanligast hos kvinnor, men män kan också drabbas av det. Socialt uppför sig personen ofta exemplariskt och eftersträvar bekräftelse från sin omgivning, men inåtvänt är det kaos. Denna frustration projiceras på den andra föräldern och blir således hatobjektet. - Barnen bli förövarens vapnet och sköld.
Att upptäcka Borderlinestörning vid en separation är däremot ganska enkelt.
Föräldern lever inte som den lär. Ofta säger den en sak, men gör något helt annat.
Den vill att barnen skall ha en nära relation, men inget händer. Gömmer sig bakom "barnets vilja" och spelar sen i bakgrunden på vad barnet skall säga...

En studie i Kanada visar att:

 • 50% av mammor anser inte att pappan längre behövs efter en separation
 • 40% av mamorna medgav att de utövat någon form av umgängessabotage

Den skada som detta beteende orsakar är inte på något sätt acceptabelt och hjälper inte barnets utveckling. Tvärtom! Bevis på ett land som tagit detta på allvar finner vi i Brasilien som antagit ett förbud mot PAS i lagen.

Sverige har också kommit långt på detta område där experter är eniga om att det bör ses som mycket allvarligt. Psykologtidningen uppmärksammade detta redan 2008. och fler av våra politiker har börjat få upp ögonen för problematiken vid en separation. (Se motioner 2011)

Hur upptäcker du symtomen på att PAS kan förekomma?

 • Barnet attityd börjar att förändras mot den andra föräldern
 • Föräldern letar bara fel på den andra föräldern
 • Föräldern talar illa om den andra föräldern inför barnen
 • Föräldern uppvisar tydliga kontrollbehov
 • Föräldern uppvisar likgiltighet på barnets önskan om kontakt/ umgänge med den andra föräldern
 • Hotar barnet med att den andra föräldern skall komma och röva bort den
 • Skuldläggande med hot om att barnet får flytta till den andra föräldern
 • Refererar till situationer som "barnet inte minns"
 • Förälder som verkar för ett starkt reglerat umgänge med den andra föräldern utan saklig grund
 • Barnet uppmuntras att ta avstånd från den andra föräldern

Kort och gott kan man säga att den förälder som inte verkar för att barnet skall ha en "god och nära relation, gärna växelvis, med den andra föräldern", och där påståenden saknar grund kan vara en potentiell förövare till PAS.

Vad kan du göra om din vän utövar PAS?

Det bästa är att ställa vederbörande mot väggen och säga rakt ut. "sluta, eller jag kommer att anmäla dig till socialtjänsten" - att utöva påtryckning på barn är olagligt och anses som bristande vårdnadsansvar. Även om barnen skulle flytta till den andra föräldern så åligger det då på dennes ansvar att verka för att barnen har en god kontakt med båda föräldrarna.
Det bästa är om vederbörande frivilligt söker hjälp så den kan få ordning på sina "demoner", för ingen vinner på bitterhet och långa, utdragna konflikter.

- Barn behöver båda sina föräldrar för att bli kompletta ;-) //PM


11-02-13
En hyllning till denna underbara Farsa och hans begåvade dotter.

Denna är snodd (utan ursäkt) från Pelle Billing Blogg. Stort tack Pelle för att du även lyfter upp det fina med att vara pappa ;-) //PM


11-01-29
Mamma-, pappa-, barnrollerna? Låt Allan Edwall, på sitt odödliga sätt, ger oss sin bild genom denna fantastiska musikvideo.


11-01-11
Året 2011 börjar med biologi...

Det kom en artikel till PM om en ny vetenskaplig upptäckt avseende nyfödda barn. Tidigare har man trott att nyfödda barn vägde ca 3% av mammans vikt, precis som schimpanser . Men nu visade det sig att våra förfäders barn vägde ca 6 %, vilket innebär större belastning för mamman om hon skulle bära på barnen och samtidigt leta föda. Slutsatsen blev att pappan troligtvis tagit hand om barnet, eftersom han var starkare. Barnet hade således större chans att överleva om pappan hade sociala, emotionella och praktiska funktioner.

Det kan också förklara varför de flesta barn (till sin natur) hyser sådan trygghet att bli buren av just pappan... ("Pappas trygga axel...")


Klicka på bilden för artikeln (PDF)

Alla studier avseende pappan visar också att barn har en direkt positiv effekt av en närvarande pappa. Det minskar inte bara den sociala riskfaktorerna, utan påverkar även positivt avseende skolresultat, minskad risk för alkohol, droger och kriminalitet...
Kanske det ändå är så att biologin i samspel med psykosociala egenskaper ligger till grund för välmående där pappan är en utav grundingredienserna.

Slutsats: Barn behöver sina pappor!

(PS. Läs även ANN-MARI`S BLOGG i ämnet DS.)


10-12-29
Årets sista "rättvisekämpe" är...

Att vara journalist är en paradox. Å ena sidan vill man vara den som kommer med scoopet, å andra sidan riskerar man att bli kritiserad eller t.o.m. (bli av med jobbet) eller motarbetad om man avviker från gällande norm. I Sverige har vi ett starkt mediamotstånd avseende "pappafrågor" och många journalister både vill och vågar, men får inte utrymme att lyfta den surrealistiska verklighet som tusentals barn och pappor lever i.

Carina Glenning är en utav dessa journalister som inte nöjt sig med att blunda för problemet, utan tagit reda på fakta - Och delat med sig av sitt intryck.

(Klicka på bilden eller här!)

12 sidor som handlar om pappor som både vill och kan, men förvägras av den andra parten.
Vi läser dagligen om elaka pappor och mördande män i media, men hur ofta får vi se en glimt av de tusentals barn och pappor som står i skuggan och skriker ut sin frustration?
(Det refuseras !) Vi har idag ca 400.000 barn som löper 50% ökad risk till psykisk ohälsa hos ensamstående föräldrar (90% mamma), samtidigt har vi studier som visar att pappan har positiv effekt på barnen. Har vi någonsin läst om ensamstående mammors problem där de samtidigt nämner pappan på ett positivt sätt? (Pappan nämns inte ens.)

Carina Glenning visar på objektivitet och sant journalistiskt kurage. Att både ge tid och utrymme att lyfta detta, trots det motstånd som råder i korridorerna. En artikel skapar inte rättvisa i vårdnadstvister, utan där är alla förlorare, men att lyfta den delen som nästan aldrig uppmärksammas är ett viktigt jämställdhetsarbete.
- Ser vi inte båda sidor så kan vi heller inte objektivt identifiera de bakomliggande problem, och således inte heller lösa dem. Både pappor och mammor kan vara offer & förövare, något som media till vardags ovilligt visar. (Om de inte kan ta betalt förstås... En eloge till Expressen)

Pappamanualen vill med detta avsluta temat om "Rättvisekämpe" och samtidigt understryka att det finns många fler namn som också förtjänar att lyftas fram. Avseende vårdnadstvister så finns det bara förlorare och denna destruktiva företeelse främjar inte barnet på något sätt.
Barns bästa är båda föräldrarna, frågan är inte OM, utan HUR. //PM

Skall i egenskap av en modern dagstidning och nätupplaga också uppmärksammas med en eloge för att de på ett föredömligt sätt lyfter föräldrafrågor och visar prov på sant civilkurage. - Tack för att ni finns! //PM


10-12-25
Hur ser en "rättvisekämpe" ut?

Samhället håller på att få nya ansikten i jämställdhetsdebatten. Det som från början var en feministiskt och nästan exklusiv självklarhet med betoning på ensamrätt i media håller på att förvandlas till en seriös och nyanserad debatt där även mannen börjar komma till tals.

En utav de drivande krafterna bakom detta är Pär Ström. Han är författare, debattör, samhällskritiker och håller föredrag om jämställdhet och hur fel det har blivit.

Pär Ström är älskad och hatad på samma gång, just för att han utmanar "matriarkatet" och avslöjar deras bluffar som de allt för länge kunnat rida på. Det som utmärker Pär Ström som en på alla sätt värdig "Rättvisekämpe" är hans outtröttliga kampvilja. Hur radikalfeminister och kritiker än försöker att stoppa honom så ångar han på som ett ånglok och växer sig starkare för varje motgång. Om SCUM-manifestet är radikal feministernas satans vers, så är Pär Ströms bok "mansförtryck och kvinnovälde" exorcismmanualen i jämställdhetsdebatten.

Mansförtryck & Kvinnovälde
Pär ström. Lyfter den andra halvan av genusdebatten som inte media tar upp.
Kort om boken.

Beställ här!
  Boken finns även som:
PDF till bl.a. iPad
MP3

Pär Ström har en "genuspanel" som identifierar och avslöjar feministiska "bluffar" och synar medias vinklade sätt att föra fram nyheter till allmänheten, allt presenterat på "genusnytt".
Genusnytt har också upprepade gånger varit no. 1 på wordpress-listan av mest besökta.

Pär Ström tummar inte på jämställdhetsfrågan, utan anser att jämställdhet skall handla om "både män och kvinnor" och tills den dagen det ser ut så, så lyfter han den obelysta sidan av jämställdhetsdebatten... Pär kämpar för sann jämställdhet, inget mer och inget mindre. //PM


10-12-17
Hur ser en "rättvisekämpe" ut?

PM fortsätter jakten på vad sann "Rättvisekämpe" är och har nu kommit till nästa kandidat. Att våga stå för sina åsikter är viktigt, att både ta och bemöta kritik är otroligt viktigt, nästa svårighet är att få åsikterna hörda, men vad som är både genialt och ett sant tecken på styrka är när man även har ett manifest.

Pelle Billing är till titel Doktor och Debattör, så även samhällskritiker och håller egna seminarier i jämställdhetsfrågor. Pelle Billing är kritisk till dagens jämställdhetsdebatt och menar att mansfrågor är minst lika viktiga. Därför handlar mycket av hans arbete om just detta
- Mansfrågor. Pelle Billing har också arbetat fram ett genomtänkt manifest som slår hål på de vanligaste myterna som just radikala feminister sprider, han har en genomgående pedagogisk och ödmjuk linje och välgrundade argument kring sitt resonemang.

Pelle Billing står bakom uttrycket "Lika spelregler" vilket används av fler och fler inom jämställdhetsområdet. Ett fruktat utryck eftersom det syftar till att alla skall behandlas lika inför lagen och i samhället.
Radikala feministiska krafter gör skillnad på "kön" där mannen är en sk. "överordnad" genusgrupp och alltid en potentiell förövare, medans kvinnan är underställd (offer). Denna omvända psykologi används för att tillskansa sig övertag i debatten och samhället genom att glida räkmacka - Att få fördelar genom särbehandling för att man är just kvinna. Effekten av denna snedvridna syn märks extra tydligt vid en separation där mannen/ pappan tappar inflytande och värde över barn omedelbart pga. denna dogm. Pelle Billing är därför en mycket viktig rättvisekämpe eftersom han utmanar roten till vårt omfattande samhällsproblem.

Läs Pelle Billings manifest här (PDF)

Ett aktuellt (101221) smakprov på Pelle Billing ser du på SVT Debatt. Klicka här!

PM anser att Pelle Billing är en sann rättvisekämpe just för att han understryker vikten av båda sidor av genusvetenskapen (Både kvinnan och mannen), biologi och könsroller.
Pelle Billing skuldbelägger inte det ena, eller det andra, utan försöker lyfta vikten av att se båda sidor, som en naturlig del av samhället och samspelet. Som kompensation för medias orättvisa bild av mannen och jämställdhetsdebatten så har han valt att lyfta mansfrågor extra mycket på sin Blogg.

Lär mer på Pelle Billing Blogg. //PM


10-12-12
Hur ser en "rättvisekämpe" ut?

PM anser att en rättvisekämpe är en person som verkar för att alla i samhället, barn, kvinna och man, han, hon och hen skall kunna leva och känna sig trygga, sida vid sida. En person som tar fighten mot "orättvisor", mot korruption, vågar peka på fel och brister och som vet skillnaden mellan vad som är sunt förnuft och direkta falsarier. Den vet att den kommer att möta motstånd, men på något konstigt sätt gör det ändå.

Ingrid Carlqvist är både journalist och debattör. En sann rättskämpe, med fokus på mångfald, lika värde inför lag och moral som individ och förälder. Hon har styrkan att ta kampen för många föräldrar som blivit borttvingade från sina barn (oftast pappan). Det som utmärker henne som ett föredöme är hennes ödmjukhet och lyhördhet. Två starka egenskaper som behövs i Sverige idag, trots att hon till och med fick sparken för sitt engagemang.

Så varför lyfter PM upp detta?
I takt med att det ena avslöjande efter det andra lyfts upp hur korrupt socialtjänst, domstolsverket, åklagarmyndigheten, polisen agerande, och ingen verkar se allvaret i denna destruktiva utveckling, så får vi inte heller glömma att det finns goda krafter som verkar för att avslöja denna misandri. Positiva aktörer som inspirerar och skänker framtidstro. Även om många föräldrar inte vågar ta fighten, så finns där några orädda, som mist mycket på vägen, men ändå fortsätter... Ingrid Carlqvist är en utav dem.

Inte utan mina söner
Ingrid Carlqvist
Kort om boken

Beställ här!
(En pappas kamp)
Keith och jag
Ingrid Carlqvist
Kort om boken

Beställ här!

Ett Jultips inför 2010 är att ta en närmare titt på hennes böcker, för de ger en klar bild av hennes verklighet och skänker stor inspiration att fortsätta kämpa. Eller som introduktion till den som inte vet vad PM pratar om. 99,99% av Sveriges befolkning har ingen aning om vad misandri (manshat) är och hur det ter sig bakom den putsade fasaden. Om man inte varit indragen i en vårdnadstvist, eller rättsystemet så är det nästan omöjligt att se det, för "problemet finns inte". Läs dessa två böcker och du kommer se ett helt annat land (på väg att gå sönder?) //PM


10-12-08
Ondskans nya ansikte eller framtidens föredöme?


PM vet att de vanligaste argumenten vid en vårdnadstvist är att "pappan är hårdhänt och aggressiv" men sen finns det en grupp som beskylls för "sexuellt övergrepp" på sina barn.

Eva Lundgren är upphovsskaparen till det manifest (mäns våld mot kvinnor) som socialtjänsten lutar sig på avseende "våldet". (Att hennes vansinnesteorier inte fungerade i praktiken blev motbevisat, redan 2005.) Nu har PM insett att ovan Marianne Ny på ett skrämmande sätt figurerar på samma sätt när det gäller "sexualbrott".

Denna kvinna har riktigt läskiga tankar om män avseende brott och straff. PM håller fullt med om att en person som förgriper sig sexuellt på en annan person mot dennes vilja begår ett brott, och skall således straffas, enligt lag, men sen går bilden snabbt isär.

Vårt samhälle genomsyras av falska anmälningar och det finns otal massa pappor som mist sin relation med sina barn tack vare att det är så lätt att missbruka systemet. Ännu värre är alla pappor som sitter och avtjänar straff av samma anledning. (Falska anklagelser är en lönsam affär då det i regel alltid gynnar kvinnan, speciellt vid en vårdnadstvist. Allt på bekostnad från skarpslipade fall som förtjänar både respekt och resurser, skall understrykas.)

PM har gjort en liten undersökning för att titta på statistik och verkligheten avseende sexualbrott på "minderåriga" i nära relation. Ni får bedöma själva här. (Den är inte klar, men ni kan tjuvtitta på den...)

Så var kommer denna Marianne Ny in i bilden?

Först så är hon på tapeten med Julien Assange, en anmälan om våldtäckt av en polis som lades ner, men när Marianne Ny tog över så lyftes den upp igen. (Läs hela historien här på Bloggen "Metadon".)
Men i mediaskuggan sitter det i skrivande stund en Pappa, i Borlänge, häktad för falska anklagelser av incest av sina två älskade, saknade barn.
Mamman flyttade till Göteborg och bokstavligt stämde skiten ur denna pappa. 8 anmälningar om sexuella övergrepp hann hon skicka innan hon flyttade ner, alla lades ner.
Det enda logiska motivet PM kunder hitta med mammans handling var avundsjuka och hämndbegär, eftersom kontakten innan var både nära och bra mellan pappan och barnen. Barnen älskade sin pappa och ville inget annat än att vara med honom... (Finn ett fel!)
Två år har denna pappa kämpat för att uppmärksamma problemet, erbjudit sig att komma på förhör, även åkt ner till Göteborg för att bistå socialkontor och polisen i sin utredning, så barnen kunde få den hjälp de i sanning behövde. När så äntligen utredningen började ge gehör för pappans vädjan att något inte stod rätt till hos mamman, så landade detta ärende på Mariannes Ny:s bord. (Mamman flyttade till Göteborg under pågående vårdnadstvist...)

Mariann Ny har en tydlig koppling till radikalfeministiska åsikter där alla män är potentiella förövare, även om de inte gjort något. Redan 2001 kunde man läsa hennes åsikt om män.
Ett litet citat;

Först då mannen frihetsberövas och kvinnan i lugn och ro hinner få lite perspektiv på sin tillvaro, får hon en chans att upptäcka hur hon egentligen behandlas”. (s.8)
”Marianne Ny menar att lagföringen har god effekt som skydd för kvinnan, även i de fall gärningsmannen åtalas men inte döms.
” (s.9)

Hon förespråkar hämnd utan dom, och nu sitter hon som kammaråklagare i Göteborg...
Vad händer om mannen inte gjort något? Om kvinnan i själva verket missbrukar systemet?
Är Marianne Ny verkligen rätt person för denna arbetsuppgift? Kan Marianne verkligen vara objektiv eller är hon blind av förutfattade meningar? Om det är det sistnämnda.

Hur många borttvingade pappor finns på hennes samvete som egentligen är oskyldiga?

Denna Pappa sitter idag häktad, frihetsberövad, trots att han gång på gång kunnat bevisa sin oskuld. Gång på gång vädjat till polis och myndigheten om hjälp... Pappans enda vädjan har varit "rädda barnen". Och belöningen när det kommer till Marianne Ny:s bord...
- Pappan skall häktas...

Det positiva i denna sjuka historia är att nu kommer PM kunna följa hennes handlande.
Är Marianne Ny ondskans ansikte som hatar män och pappor, eller är hon ute efter professionalitet där rätt bara skall vara rätt - Ett framtida föredöme?
Vi lever i ett samhälle där radikalfeminister håller på att tappa greppet och är numera i desperat behov av att lyfta statistiken med fler manliga förövare...
För var det inte så det sades i deras "Genuskrig" 2005 - Att det skulle bli värre?
Här räcker inte ord Marianne, utan bara handling och denna pappas liv och två barn ligger i dina händer...
Desto större makt man har, desto viktigare blir det med ödmjukhet och ansvarskänsla.

Och till sist - Nej. Julia Assange har inget med detta att göra, det är bara en ren tillfällighet att det råkar inträffa samtidigt som denna pappa blivit häktad tack vare Marianne Ny:s inflytande i utredningen. //PM


10-12-07
Och DÄR avslöjades Alliansens framgångssaga!

Hemligheten bakom Reinfeldt och Moderaternas framgång och Alliansens styrka är nu avslöjad.
Filippa och Reinfeldt för en dialog, litar på varandras omdöme och hämtar styrka och stöd i både privatlivet och arbetslivet. -Tänk att det var så enkelt och grattis! Sverige är numera offentligt världens bästa (och jämställdaste) styre, för både kvinnor och män.
Att dela varandras framgång och fall är vad en relation handlar om...
Och Mr. Obama är inte så dålig han heller - En riktig familjefarsa. Tänk att vi skulle finna ödmjukhet i dessa rapporter, det måste firas! ;-) //PM
Läs mer på AFTONBLADET.


10-12-06
SOS - Barnbyar förstår värdet av både mamma eller (och?) pappa!

 

PelleBilling Blogg efterlyste jämställd reklam och fick ett litet axplock från olika läsare.
SOS barnbyar tar täten med ett riktigt fint initiativ. PM betyg = VG++
Dock blir sluttexten "mamma eller pappa", vilket borde varit "mamma och pappa".
- Båda föräldrarna behövs, speciellt i länder där pappan tvingas bort pga. försörjning eller krig, eller vårdnadstvist. Mycket fint initativ Pelle och samtidigt skrämmande få filmsnuttar om man ser till det faktum att vi är 9,2 miljoner medborgare i Sverige med lika många kvinnor som män.
Ser fram mot fler delar. Till Pelle Billing blogg - Klicka här! //PM


10-12-03
Evidensbaserad kunskap eller intelligent handlande?

I jakten på svaret hur socialtjänsten, rättsystemet och myndigheter kunnat underlåta sig att svälja betet om att ALLA "Män är potentiella förövare", speciellt efter en separation, så snubblade jag över ett dokument som fångade min uppmärksamhet...

Detta dokument debatterar som titeln anger "Evidensbaserad kunskap eller intelligent handlande?" Inom socialtjänsten skall tilläggas. Där "Intelligent" då skall representera det sunda förnuftet, erfarenheten, fingertoppkänslan etc. och evidensbaserat skall vara hårdnackad fakta och statistik.


(Klicka på bilden eller här (PDF)

Vi skall börja med att ge författaren Sven-Axel Månsson stor kredit för sin kompetens och sitt sinne för detaljer. Hans argument är också mycket starka och PM skulle ha köpt varje ord om det inte var så att vi känner till en mycket mörkare sida av dessa myndigheter och hur de hanterar ärenden IRL. Det som skulle varit "intelligent" är snarare okunskap och ofta rent brottsligt i rättssak. Om det sunda förnuftet och ödmjukhet fick råda så skulle debatten vara värd att tas på allvar, men verkligheten säger något helt annat. Genusforskningen har bokstavligt dödat fingertoppkänslan och intelligensen. Genom sin karbonpappersmetodik gått stenhårt på en rak linje som säger "avliva pappan" och går inte det så håll honom borta, trots att varken statistik eller seriös forskning stödjer deras kampanj. Och när pappan så höjer upp handen och protesterar så skall han kallas för kvinnohatare, eller anti-feminist, eller rättshaverist. Inte en tanke på att pappan kanske inte har gjort något...
Detta hat har förblindat objektiviteten och det är samhället som får betala.

De glada Clownerna på sjukhuset är baserad på Evidensbaserad forskning, där man jämfört och studerat patienters hälsa och effekt av glädje och skratt. Beviset - Patienten tillfrisknar fortare och upplever att vistelsen på sjukhus blir lite lättare.

Inom socialtjänst finns också tydliga bevis (evidens) på att pappaföraktet har en katastrofal effekt på både barnen, mamman och pappan. Genom att tvinga bort pappan har vi idag ca
400 000 barn som ligger inom ramen för att må psykiskt dåligt. Mer stressade mammor och utbrända ex. pappor resulterar i mer sjukdomar och utbrändhet som följd (ökar skattetrycket). Fattigmammor växer i antal, minskad föräldrakontroll av barn och ungdomar resulterar i ökad konsumtion av både alkohol och droger, så även kriminalitet... Och effekten är förödande - Vilket är bevisat! Det blev en annan form av evidensbaserad forskning men här började vi med hela befolkningen direkt - I stor skala...

Nu har vi kört genusperspektiv i 40 år... Kan vi inte bara lägga ner denna destruktiva linje och på allvar gå tillbaka till vad vi statistiskt (och beprövat) vet är bästa metoden. Att barn behöver båda föräldrarna, även efter en separation?

Till alla "pappaakademiker" vill jag varmt rekommendera Er att läsa ovan dokument.
Lite fredagslektyr när barnen sover eller i brist på umgänge...!?
För det är så här PM önskade att debatten kunde hållas, sund och nyanserad. Inte som idag då det mesta refuseras så fort personen inte står på genuslistan över godkända skribenter.

Sverige är världskänt för sin diplomatiska förmåga. Vad gör att vi inte kan vara det här också?
//PM


10-11-26
Feminist, inte feminist, feminist, inte feminist...

(Bilden snodde jag från Genusnytt.se)
Nu kommer PM säkert tappa förtroendet 100% men det är ändå ett såpass viktigt budskap att det är värt den risken. Många "feminister", både mammor och pappor, kvinnor och män som jag stött på är fantastiska, smarta, kreativa. ödmjuka, roliga och som föräldrar både ansvarsfulla, generösa och jämställda. Och de känner sig inte ett dugg synonyma med den destruktivitet som många pappor upplever.

Vill betona att Feminism i tidernas begynnelse handlade om "jämställdhet" och att mannens privilegier även skulle gälla för kvinnor. - Vi lever idag med lika förutsättningar, men kvinnor och män gör olika livsval. Det är den friheten att välja som bl.a. var målet.

Vad som hänt sedan 1980 - 90-talet är att en grupp människor (jag kallar de för troll) har iklätt sig detta varumärke och tagit kontrollen över allt som går att skuldbelägga mannen för.
- Anledningen är för att de tjänar pengar på det. Varken mer eller mindre.

Desto mer destruktivitet, desto mer pengar! (För vem orkar lyssna på motbevis?)

Praktexempel är "mäns våld mot kvinnor" där Eva Lundgrens "Slagen dam" utgör grundmaterialet till socialstyrelsens utbildningsmaterial "våldsutsatta kvinnor". I detta dokument är alla män potentiella förövare och kvinnan är alltid offret, även om hon inte känner sig synonym med situationen.

En studie från samma universitet i Uppsala gjordes för att kontrollera Eva Lundgrens påstående, och den kom fram till något helt annat:

"Materialet är vad gäller männen helt enkelt för tunt. I den mån någon substantiell slutsats skall dras är det emellertid snarast en som går emot den som Lundgren m.fl. drar." (s.15)

(Klicka på bilden eller här. (PDF))
 

Hur många känner till denna studie?

Hela vårt samhällssystem avseende barn och föräldraskap bygger på ett felaktigt grundmaterial, men det kanske mest skrämmande är att varje försök att påvisa denna bluff tystas effektivt ner. Att kritisera är tabu, när vi egentligen borde tänka tvärtom. Att våga granska och kritisera främjar utveckling. Barn behöver båda sina föräldrar och som det är bevisat så far de ännu mera illa idag än vad de gjorde innan dessa troll tog den informella makten.
Om nu våldet kommer bara från mannen, vad händer då om barnet blir slaget av den ensamstående mamman? - Om pappan är borta, vem skyddar barnet?

PM har nu avslutat sina sex delar till 90 dagstidningar och ett samlingsdokument i PDF kan ni läsa nedan. En mer utvecklad version finns med där.

(Klicka på bilden eller här. (PDF))

Så tillbaka till feminismen...
Många som är feminister står för självständighet och rätt till samma möjlighet, utan kränkningar och diskriminering för sin individ, kön och tillhörighet. (Kanske missat något)

Dessa upplever "papparörelsen" som ett hot och är övertygade om att det är denna som är orsaken till konflikten - Våra krav på lika delaktighet i barnens liv är en bekräftelse på "patriarkat", "kontrollbehov" och "könsmaktsordning".
Många tror att vi (som individer) lagt grunden för att vi blivit borttvingade från barnen och således får skylla oss själva. Vi borde ha lyssnat bättre, eller gjort annorlunda...

De ser inte att samhällssystemet motarbetar "mannen/ pappan" kollektivt. Den dåliga nyheten är att det gör inte social- och tingsrätt heller, eftersom de tror att de följer de direktiv som finns...

Min vädjan till alla pappaaktivister och feminister eller vad ni nu vill kalla det...
- Börja en dialog där ni framför allt lyssna på varandra - Ni vill nämligen samma sak.

Att barnen skall ha båda föräldrarna, och den förälder som är sk. förövare skall få hjälp! //PM


10-11-12
Grattis på Fars Dag - Dinopappa ;-)

PM vill höja hatten för alla pappor denna helg och samtidigt kort summera året som varit.

År 2010 har i sanning varit ett mycket givande och upplysande år för många.
Många som PM kommit i kontakt med har gått från "åsikt" till "insikt" i fråga om vad i sanning som är bäst för barnet och barnets behov av båda föräldrarna.
Många undangömda studier och dokument har kommit upp till ytan och det går inte längre att förneka pappans betydelse för barnet. (Har ni missat det så är det bara att scrolla ner lite.)

PM har kartlagt vad i sanning som ligger bakom denna destruktivitet, var den tog sin början och hur den urartade sig och vilka krafter som håller denna destruktivitet vid liv.
PM vet också hur detta skall stoppas och det är inte genom något "könskrig", inte heller genom "smutskastning" eller "hata-tillbaka-kampanj". Verktyget heter ödmjukhet.
- Dessa människor behöver en kram, av sin pappa. Om de nu haft någon...!?

Själv tänker jag fira "Fars dag" på platsen där allt startade, i Uppsala.
"Den farliga Dinopappan..." är kanske värt ett besök?

- Grattis alla pappor, sträck på Er för ni är unika ;-) //PM


10-11-11
Pappa, barn, familj och karriär? - Japp, det går utmärkt!

Allt fler upptäcker fördelarna med en ödmjuk attityd till pappan, barn och familj och karriären.
Fackförbundet UNIONEN (privata arbetslivet) vet vägen ;-) //PM


10-11-06
"Båda föräldrarna är BÄST" - Nu är det bevisat!!!

PM anser att föräldraskap handlar inte om att en förälder är bättre än den andra.
Barnen vill har båda sina föräldrar. Och om den ena brister i sitt åtagande så skall den få hjälp och stöd att komma tillbaka! (Oavsett om det är mamma eller pappa)
Både media, socialtjänst, familjerätten och tingsrätten verkar ligga hundra steg efter
i synsättet på vad i sanning är det "bästa för barnet". Överallt smyger propaganda fram i undersökningar att pappan är utbytbar genom fraser som "bättre att den ena föräldern är helt borta än att det råder en konflikt" eller "annan vuxen i barnens närvaro". Trots denna iver att tvinga bort pappan så blir bilden klar när man lägger ihop dessa dokument, sida vid sida.
Att någon vill förstöra för våra barn är helt uppenbart. Frågan är varför?

- Barn bästa är båda föräldrarna!

Idag har vi 400.000 barn som löper ökad risk för psykisk ohälsa och att hamna snett, nästan alla där pappan är frånvarande. Studier visar på positiva och hämmande effekt om pappan finns.

Lägger vi ihop dessa fyra dokument så blir bilden klar:
Pappan behövs och har bättre förutsättningar att ge barnen en stabil och trygg uppväxt.
Ändå är det just detta som vi aldrig får höra. Pappans betydelse har tystats ner och man kan undra varför? Vad kan dessa människor rimligen vinna på denna kränkande handling?


[Källa: "Barn upp till 18"]

Ca 500.000 pappor lever idag separerade från mamman. Och det är i det segmentet där pappan är borta som barnen mår som sämst (se ringarna). Samtidigt saknas det föräldrautbildning till pappan, eller stöd vid separation, eller ens minsta tecken till empati vid en vårdnadstvist. Pappan är den första att plockas bort från barnet, allt välsignat av både socialtjänst, familjerätt och tingsrätten, trots att det i regel saknas motiv.

Mäns våld v/s Kvinnor med Borderline
Jämför vi risken för ohälsa pga. fysiska eller mentala situationer så ligger pappan sämst till eftersom det finns socialstyrelsens direktiv om "mäns våld mot kvinnor" en satsning som resulterade 2009 i att 24.000 anmälningar gjordes. Ändå var det bara ca 5000 som ledde till dom (Att de andra 19.000 leder till både tragedi och psykiskt lidande, det nämns aldrig).
Jämför detta med t.ex. kvinnans diagnos för Borderline som är direkt skadligt och blir ett rent helvete för familj och barn, ofta förekommande vid otrogenhet, separation, destruktivt beteendemönster, umgängessabotage och subjektivt riktat hat mot både barnen och pappan. Diagnos för kvinnor med bordeline ca 70.000 fall i Sverige (Här har vi också ett stort mörkertal).
(Läs gärna mer om borderline på denna privata sida - Tips. klicka på "gästboken, s.3".)
- Hur många gånger lyfts detta problem upp i socialtjänsten, familjerätten, eller tingsrätten?

Jämförelse & slutsats

 • Våld 5000 fastställda domar (2009)
 • Diagnos Bordeline ca 70.000 kvinnor (2 - 4 ggr. vanligare hos kvinnan)

  Slutsats = Det är 14 ggr. större chans att det är borderline
  (Och de gånger det är våld eller bara anmälan kan man också misstänka Borderline)

Vid en vårdnadstvist skulle socialtjänst, familjerätten och tingsrätten ha allt att vinna på att utreda den part som förvägrar barnet umgänge med den andra föräldern, om det saknar grund. Troligtvis ligger en mental instabilitet som gör denna till den faktiska förövaren och då behöver denna vård. Med rätt hjälp och tidig diagnos så finns det hopp och vad vore inte bättre än att barn har båda sina föräldrar?
Utan vård så riskerar barnets situation att förvärras, vilket vi ser tydliga spår av i samhället idag.

Att blunda för problemet eller bara vara passiv är vår tids största otjänst. Det resulterar bara i fortsatt destruktivitet. Och i den världen finns bara förlorare, även för de som tror sig vinna något på det kortsiktigt.

Barn behöver båda sina föräldrar, så underskatta inte pappans föräldraförmåga. //PM


10-10-29
"PAPPA ÄR BÄST" Sån reklam får alltid plats på PM!

Kanske det finaste med "Fars dag" är alla vänliga ord som haglar i media. Tänk om det alltid kunde vara så... Och vist är det skönt att vi iallafall har en (1) dag per år som är våran - Hejja Mac - köp en ipod!!! ;-) //PM

10-10-28
MOTIONSTIDER med fokus på barn & föräldrar 2011

Vårt samhälle har kommit till en punkt där medvetenheten kring att något är fel i familjefrågor är nådd. Årets motioner visar att det finns en bred vilja till förändring där samtliga partier bidrar till konstruktiva förbättringar, både för barnen, familjen och föräldrar.
PM har granskat årets motioner och aldrig förr har ambitionerna att lösa problemet varit större. Nedan motioner vill PM tipsa om för Er som vill veta det senaste.

Se dessa motioner under fliken "Motioner", eller klicka här.

Ovan motioner innehåller bl.a. att barn skall ha rätt till båda föräldrarna, familjen skall ha mer frihet och barn skall få effektivare rättsskydd. Pappans problem lyfts upp vid separation och det skall numera inte löna sig att ljuga i förundersökningar m.m. Oavsett vilket parti du röstade på så bevisar årets motioner att familj och barnens trygghet har ingen partifärg, utan viljan att barn skall ha båda sina föräldrar är en gemensam och viktig fråga... Kanske Sverige tar täten som det bästa landet i världen i familjefrågor? - Våra Svenska hjältar sitter i riksdagen ;-) //PM


10-10-15
EXPRESSEN bjuder på bästa fredagen på länge!

All heder till journalisten Mia Karlsson på Expressen som valde att granska Osamas fall lite närmare (inte bara mammans version) och fann att allt inte riktigt stod rätt till, som Osama hävdat, och sen till redaktionen som "vågade" publicera detta.
Läs EXPRESSENs artikeln här. (Man kan bara gissa hur många "interna" arga kvinnomail som öst in hela dagen... Dessvärre så är det alltid från samma personer så även där borde man bli lite suspekt... Vad är de ute efter? *hm*)

Sen har Thomas Bodtröm (S) valt att vara med sin älskade familj och sin dotter, före prestige och (för stunden) karriär. Vilken PAPPA - Och vilket föredöme!
Lär artikeln här.

EXPRESSEN - "Fem getingar" för att ni avslutade denna vecka med stil, klass och finess, rakryggat visa prov på ärlighet och saklighet. Och "Fem getingar" till alla pappor som tar hand om sina barn så både mammor och barn mår bra.
Och "Fem getingar" till alla pappor och barn som inte får eller kan träffa varandra pga. olika påhittade, eller verkliga anledningar.

Barn behöver båda sina föräldrar (Se efter själva här)
- Det borde vara socialtjänst, domstol och myndighetens första och viktigaste prioritering vid en separation, eller vårdnadstvist - Inte skjuta och fråga sen! //PM


10-10-13
Det sunda förnuftet tar alltid lite längre tid

Ofta när man sitter i en livskris så ser man inte möjligheterna, utan bara hotbilden. Man känner sig ensam och frustrationen är ett faktum.

Det är många barn och pappor som lidigt genom åren, även mammor och alla inblandade parter i en vårdnadstvist. Ord står mot ord, smärta, förtvilan och rädslan av att mista kontrollen och inte att förglömma hämndbegäret. Den drift som alla människor har inom oss "Den andra parten skall må lika dåligt som en själv!"
All denna smärta och ingen verkar se eller vilja höra.
Varje signal som ger motivation av att handla emotionellt är destruktivt är alltid ett hot mot det sunda förnuftet och ur det kommer bara mer smärta och förtvivlan ur dess beslut. Destruktivitet föder destruktivitet...

Regeringen har följt detta under flera år och är inte så blinda som vi vill tro och PM
vill ger Er en glad nyhet som jag tror kan vara passande denna vecka.

I korthet betyder detta dokument att regeringen går ut med direktiv till syfte att stärka barnets rättigheter i Sverige och följande strategi skall gälla:

 • All lagstiftning som rör barn ska utformas i överensstämmelse med barnkonventionen.
 • Barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla sammanhang.
 • Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem.
 • Barn ska få kunskap om sina rättigheter och vad de innebär i praktiken.
 • Föräldrar ska få kunskap om barnets rättigheter och erbjudas stöd i sitt föräldraskap.
 • Beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om barnets
  rättigheter och omsätta denna kunskap i berörda verksamheter.
 • Aktörer inom olika verksamheter som rör barn ska stärka barnets rättigheter genom samverkan.
 • Aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till grund för beslut och prioriteringar som rör barn.
 • Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett barnrättsperspektiv.

Vad kan vi då förvänta oss?
Kanske det viktigaste håller på att hända. Det börjar ske en attitydförändring kring pappans värde som förälder och om någon kan förändra den, så är det från regeringen. Många underliggande myndigheter kommer troligtvis att anpassa detta direktiv så det passar deras egna verksamhet och agenda. "Mäns våld mot kvinnor" legitimerar fortfarande bl.a. socialtjänsten att "skydda kvinnan och hennes barn" som det så vackert står skrivet. Det kommer att ta tid där barn lider varje dag, men det är ett viktigt steg åt rätt håll.

Nya problem kommer också att komma upp:

 • Hur barnens "utryckliga vilja" skall säkras om den är att få vara med den andra föräldern, men bor med den ena som inte vill? och...
 • Vad händer om barnet tvingas att uttrycka ovilja till den andra föräldern, för att behålla hemfriden? (PAS)
  "Man biter inte den hand som föder en..."

Det som i alla tider har utmärkt en fadersgestalt är att vi varit stabila, lugna och rationella, men kanske det viktigaste. - Vi brukar hålla vad vi lovar!
Många pappor har lovat sina barn att de skulle göra allt för att få vara dem men istället blev det en desperat kamp för att bara komma tillbaka...

Det sunda förnuftet tar alltid lite längre tid, men vi är där nu ;-) //PM


10-10-10
Desperata tider provocerar fram desperata handlingar?


Det första spontana ordet som faller på mina läppar är "Det är inte okey att kidnappa barnen i en vårdnadstvist, eller under någon annan form." Det strider mot både lag och moral och det sunda förnuftet avseende barn och förfarande och barns behov av båda föräldrarna. Sen kommer nästa reaktion och den är lika stark som den första.
 • Varför är det ingen som har hört pappans rop på hjälp?
 • Varför är det ingen som säkerställt barnens umgänge med båda föräldrarna så barnen fått en stabil och human relationsform, 50/50?
  (Umgänge några timmar med övervakning är ohumant om man ser till de rutiner som var innan mamman kidnappade barnen och hela vårdnadstvisten drog igång = Konventionsbrott?)
 • Varför måste en pappa var så lite värt i rättsystemet att den tvingas bort och behandlas som en potentiell brottsling, utan saklig grund.
 • När barn blir bortförda av sina mammor så räcker det med hennes version för att det skall dömas som ok i tingsrätten, omgående. (Intermistiskt)
 • Varken socialen, familjerätten eller polis reagerar när man som pappa försöker uppmärksamma ett förfarande, eller göra en orosanmälan.
  (Pappor behandlas som en andrahandsförälder eller ignoreras)
 • Varför lyfter media inte upp problemet när kvinnan är förövare?
 • Hur långt skall det behöva gå innan beslutsfattare ser socialtjänsten och myndighetens kränknande behandling av barn och pappor?
 • När skall vi få ett slut på denna mardröm?

Det finns idag studier som visar ett tydligt samband mellan barns ohälsa och pappans frånvaro. Att barn far illa och växer upp med större risker till både ohälsa, depressioner, sämre skolresultat, lättare att komma i fel sällskap med både droger och kriminalitet etc. som en följd av att behöva leva upp med en ensamstående förälder.
Att denna kränkande och på alla sätt förnedrande handling av barn och pappor finns är inget annat är konventionsbrott. (Destruktivitet föder destruktivitet)
Och hur rättfärdigar man känslan av att ha blivit sviken av rättsystemet, socialen och myndigheten när man bevittnat att dessa själv bryter mot lag och ordning?
De har blundat för det sunda förnuftet, sett ner på pappan och dennes familjebetydelse för barnen och beslutat i frågor som är raka motsatsen till vad som var "bäst för barnet".

Barnens bästa är alltid båda föräldrarna och det är inte en fråga OM, utan HUR och i vilken omfattning.

PM anser att alla som arbetar med barn och vårdnadstvister skall stanna upp och tänka till. - Vad ligger bakom och vad kunde ni gjort bättre?

PM Fördömer pappans handling i sak, men riktar samtidigt skarp kritik till den myndighet och rättsystem som provocerat fram denna desperata handling.
Med ett mer humant och respektfullt beteende för person, familj och integritet, så skulle detta nog aldrig skett.

Till pappan
PM vill vädja till pappan att ta sitt sunda förnuft till fånga, återlämna barnen och ta ansvar för dina handlingar. Detta problem är inte för att du är "invandrare" utan ett strukturellt problem och omfattar nästan alla pappor som kommer i kontakt med myndighet eller polisen. Det märks extra tydligt i en vårdnadstvist. (Det är där de flesta ser det tydligt och klart).
Du har markerat och fått uppmärksamhet. Visa nu att du till skillnad från många andra, är en pappa med sunt förnuft, ödmjukhet och ansvarskänsla för att rätt skall vara rätt.
Vi har lagar och du har symboliskt visat vad som händer när man bryter mot dessa, vilket skall gälla även för socialen, polisen och tingsrätten. Denna mentala misshandel av barn och pappor kommer att få ett slut, men det måste ske under kontrollerade och demokratiska former, inte genom att vi tar "makten" i egna händer.

Läs pappans blogg här! //PM


10-10-01
Thomas Bodströms (S) Pappaledig 1 år - Grattis!

Helt underbart att läsa i Aftonbladet (101001) att Thomas Boström (S) nu åkt och påbörjat sitt äventyr i USA med barn och familj. Thomas skall vara pappaledig under ett helt år. Hur underbart är inte det?

Synd bara att denna nobla tidning inte kunde lyfta detta på ett positivt sätt, utan välja en annan vinkling av hans initiativ...

Att vara Pappa är en fantastisk gåva, att på det få förverkliga en dröm, tillsammans med sin familj är ett livsmål som vi alla som bor i Sverige borde uppskatta mer.
Vi tar denna möjlighet för givet och ser inte de långsiktiga värdet i detta, tyvärr på bekostnad av våra barn.
PM önskar Thomas med familj all lycka till i USA och hoppas året blir till deras fulla belåtenhet. Och för alla 16 807 som röstade på Thomas så tror jag personligen att vi alla kommer att få se en mer motiverad och peppad Thomas när han kommer tillbaka ;-) - Kör så det ryker och välkommen tillbaka //PM

Läs artikeln här.


10-09-21
Kan alla barn och borttvingade pappor börja se ljuset i slutet av tunneln?

Eva Lundgren skrev historia när hon sade i Svt 2005 att "Sverige litar för mycket på statistik [Könskriget del 2 - 38 min 35 sek]" och PM sörjer alla de tusentals pappor och barn som blivit lidande i hennes namn.
Denna chefsideolog har varit med och fastställt normen som hela vår socialtjänst arbetat efter under temanamnet "Mäns våld mot kvinnor". PM har tagit del av detta utbildningsmaterial och kan inget annat säga än att Sverige befinner sig i en djup kris för både barn och deras föräldrar. Nu börjar statistiken kräva sin tribut.

Kort sammanfattat så projicerar socialstyrelsens utbildningsmaterial Freuds grundläggande drifter på mannen som om vi vore exklusiva bärare av dessa drifter, och har helt glömt bort att nämna att även kvinnor har dessa drifter. Om ni tänker er en yrkeskår bestående av 85% kvinnor, så kan ni ganska lätt räkna ut hur dessa känner då det kommer in en kvinna som vädjar om hjälp *grrr*.

Samtidigt gör forskningen enorma framsteg där evidensbaserade arbetsmetoder börjar nå framgång. Arbetsformen innebär i korthet att man tillämpar teorin mot en testgrupp, samtidigt följer man en grupp testpersoner som inte får samma behandling. Efter avslut utvärderar man grupperna och jämför mot hypotesen.

Andra framgångsrika studier som steg för steg motbevisar radikalfeministiska argument är bl.a. forskning inom föräldrastöd som fått mycket positiv effekt eller behandling av våldsamma män (som jag skrev om tidigare). Även Danmark har forskat och bevisat hur lätt barn kan "ändra" sin minnesbild, bara genom att låta lite tid gå. Tänk Er då vad som kan hända om man som förälder "hjälper" barnet på traven?

Att gå igenom ovan material är rätt omfattande arbete, så till de som bara vill veta vad detta rent konkret innebär så kan PM bara sammanfatta det med en mening:

Den seriösa forskningen börjar uppmärksamma kopplingen mellan barns psykiska ohälsa och verkliga behov av en trygg och stabil uppväxtmiljö med en stabil relation med båda föräldrar. Så PM slutar där jag började...

Kan alla barn och borttvingade pappor börja se ljuset i slutet av tunneln? //PM


10-09-14

Lagom till slutspurten inför valet 2010 vill jag bjuda på lite fyrverkerier. Glädjeämne som jag vet att många uppskattar att få läsa. Hemmavarande pappor har ett enormt informellt motstånd, därför ser bilden ut som den gör. Ca 20% enligt FK
(Försäkringskassan ). För många krafter uppmuntrar pappan att inte vara hemma med barn och det slår tillbaka på pappan vid en ev. separation, eller ännu värre en vårdnadstvist. Pappor saknar dokumentation och blir med det klassade som "frånvarande". Ingen tar hänsyn till att små barn mäter inte tid och ser pappan som minst lika närvarande och delaktig, även om han arbetar och kommer hem på kvällen och tar barnen på helger, eller all annan tid med barnen. Det sunda förnuftet existerar inte i den administrativa synsättet, för att vi inte blivit dokumenterade.
Nu finns det en studie som visar att för varje månad som pappan är hemma så gynnar det mammans ekonomi positivt, vilket borde vara absolut intressant för samhällsvetare och politiker i arbetet mot sann jämställdhet.
Att det också innebär att barnen får en bättre kontakt med pappan och med det på sikt (om den säkerställs) innebär positiva samhällsfördelar genom minskad risk för sämre skolgång, minskad brottslighet, minskade sexualbrott... Det är bara bonus.

 • Det är mest ekonomiskt fördelaktigt för mamman om pappan är delaktiga med sina barn. Läs här. [ IFAU RAPPORT 2010.5]

Den andra glädjande nyheten är att Socialstyrelsen har släppt sin rapport om "Behandling av män som utövar våld". Och den går tvärt emot vad hela kvinnokåren predikar ute i våra skolor IRL; "Alkoholiserade och aggressiva män kan aldrig bli bra pappor" - Ledsen men det kan de och det är direkt positivt för både barnen och mamman. Det mest smärtsamma är att vi har (egentligen) hört detta långt tidigare. Se filmen där en person kunde styrka dessa positiva effekter men belönades med att bli utfryst. (Här pratar vi om härskarteknik)
En annan märklig detalj i ämnet alkohol. Som nu verkar öka lavinartat de senaste åren. Varför har socialsstyrelsen börjat att skära ner på bidragen för bekämpningen av detta till föreningar? (Kan vi bevittna en lobbyverksamhet som tjänar på denna samhällsutveckling?)

 • Behandling av män som utövat våld i nära relation har en positiv effekt.
  Läs utvärderingen här. [ISBN: 978-91-86585-40-2]

Med andra ord så har vi gått varvet runt och är tillbaka på kärnorden; solidaritet och ödmjukhet. Börjar vi åter inse att vi måste hjälpa istället för att inte stjälpa?

Med tanke på att vi är 50% kvinnor och 50% män så är detta egentligen bara sunt förnuft... //PM


10-09-09
Prov på ödmjukhet i Idéernas stad?

Efter Per Frennbros och MinPappas avslöjande om hur vårdnadstvister misssköts i Lund, med ett antal konkreta bevis som inte går att värja sig från så bjuder han på ödmjukhet istället för piskan. Ett litet utdrag ur deras brev till Lund;

Vi föreslår samarbete
Vi kommer att under den kommande veckan träffa de intresserade som vill delta. Vi inbjuder även kommun och familjerätt/soc att delta. Vi bryr oss inte om historien nu utan vi skall lösa problemet som är framför oss så att samma saker aldrig mer får ske igen.
Ett samarbete är det bästa mellan alla parter för att få Lund till att vara den drivande kommunen inom området istället för att skylla på JO, DO, Socialstyrelsen och alla andra.

Projektförslag
Vi har därför föreslagit att man driver ett projekt i Lund där man tillämpar Australien modellen alternativt kör Trondheimsmodellen fullt ut och inte försvenskar denna. Bilagda korta stolpar finns i PDF filen.

Principiellt betyder detta att man tvingar föräldrarna till samarbete och att ta fram lösningsförslag till domstolen tillsammans. Har man kunnat sätta sitt barn till världen måste man även vara vuxen och ta sitt ansvar. Man accepterar inga sabotage och trams med sjuka barn, alienering och sabotage av umgängena alls. Sådant skall medföra att den person som har vårdnaden förlorar denna omgående. Båda föräldrarna skall arbeta för maximal tillgång till sina båda föräldrar. Ostraffade föräldrar skall få gemensam vårdnad och växelvis boende där så möjligt pga avstånd.

Vi har tidigare sett exempel på kommuner som istället för att lägga ner energi på att hitta ursäkter för sin oskuld, istället lägger ner samma tid och resurser på att bli bäst - Och bäst blir de!

Kanske Lund i sanning blir "Idéernas stad" och en inspiration och föredöme för många andra kommuner? - För det behövs!
Läs MinPappa brev till Lund här. Läs deras förslag här. och läsa sjuka exempel på utredningar. //PM


10-09-08
- Mobbning eller dold agenda?

Varför vågar inte media ta upp den positiva effekten av pappans delaktighet?
Inte ens när det finns privata intressen så kan jag förstå motivet, eftersom alla studier visar på positiva samhällskonsekvenser av ökad delaktighet av pappan.

Se bara IFAU egna "arbetsmarknadspolitiska rapport 2010:5" från 2010 som ett i leden av exempel på positiv utveckling med ökad delaktighet av pappan. Och skadeeffekten av pappans frånvaro. (Se här)

Att Svt på det argumenterar mot pappans delaktighet får mig att bli riktigt orolig. Är inte Svt folkets media? Skall inte dessa vara opartiska?

Det finns en lag i Sverige som Reglerar Svt uttryck och handling och den kan ni finna här. Bl.a. står det att "en representant för programföretaget inte får ta ställning i en kontroversiell fråga." - Men mot pappor går det tydligen bra...

Idag försvarar Svt snabbt Mona Sahlin och "misstänker" mobbning, eftersom det går så dåligt i valet...

Men vem är egentligen mobbaren?
Att undervärdera och dumförklara 1.300.000 pappor i tv är tydligen helt okey, enligt Svt. (Se filmen så ser ni Svt agerande avseende pappans delaktighet.)
Kanske dags för Svt att börja se över vilka som utgör folkets media och börjar inse att det är våra skattepengar som finansierar deras verksamhet. Att så tydligt visa på ett pappaförakt väcker misstankar om en dold agenda.
Dags att Svt rannsakar sig själva och börja ta sitt ansvar.
Sann jämställdhet och ökad delaktighet i både familj och arbetsliv hänger ihop. Och där har Svt otroligt stor makt att påverka och för alla andra mediakanaler är ni ett viktigt föredöme. //PM


10-09-07
- Hurra för Aftonbladet & Rebecka Edgren Aldén!Och samtidigt som Ohly får göra avbön och ta tillbaka varje ord om "bröstpumpar" för att försvara sitt goda rykte, så kommer det medhåll som varje parti borde dra öronen åt sig. AFTONBLADET skribent Rebecka säger också ifrån och visar prov på att det Ohly säger är både rationellt och emotionellt sant. Pappor behövs, både för sina barn men även för den andra föräldern skull. Dagens förlegade synsätt påverkar hela vår samhällsbild och är på alla vis ojämställt.
En Eloge till Rebecka Edgren Alden för en utmärkt skriven debattartikel i ämnet. Läs debattartikeln här. //PM


10-09-06
Äntligen en politiker som står upp för pappor?
Feminismens slagord: "Att utmana traditionella könsnormer" gav Ohly (V) prov på i både ord och handling i söndagens (100905) program på SVT. Med lugn och saklig ton visade han att alla argument inte biter för att hålla pappan borta från att vara en naturlig del av familjen och vara mer delaktig i barnens uppväxt. Även om det var av symbolisk karaktär, så visade Ohly att det finns alternativ som löser det praktiska, således är "pappor hemma med barn", bara en attitydfråga.
Tänk att en sådan natulig del skall ifrågasättas så hårt av media och debattörer. Det finns seriösa undersökningar och statistik som styrker de positiva fördelarna med pappans delaktighet, och skadeeffekten av hans frånvaro... - Så vad är problemet?
Kan media vara en av bidragande orsaker till denna pappafientlighet?
PM har gjort en liten undersökning för att ta reda på detta. Läs mer här .
Bra jobbat Ohly. 1.300.000 pappor borde vara glada över ditt symboliska uttalande. //PM

10-08-28
Är du en av alla bonuspappor? (styvpappor)

Många "bonuspappor" upplever att de inte har någon naturlig eller informell relation till barnet- /en. Om så är fallet så kan jag bara säga att det är synd, men det fråntar dem inte ansvaret av att ta den biologiska pappans roll i hans frånvaro. Fem tips som både bygger band och stärker långsiktig stabilitet:

 1. Inse att barnet även har en biologiska pappa.
  Uppmuntra detta umgänge och ersätt inte denna unika plats i barnets liv. Om barnet känner sig tryggt med detta, så kommer barnet även att känna sig tryggt med dig. Utgör du ingen konkurrens, blir du istället en möjlighet.
 2. Bygg upp en egen kommunikation med den biologiska pappan. Även om det känns skrämmande, så kommer du att märka att han också bara är en människa, och är mer orolig över sitt barn än vad du är.
 3. Uppmuntra barnen att prata med sin biologiska pappa i telefon.
  2-3 ggr. per vecka brukar vara bra då barnen är hos mamman.
  Där visar du (åter igen) att du inte är ett hot, utan en möjlighet.
 4. Finns det en konflikt mellan mamman & pappan?
  Deklarera att du inte tar ställning, annat än vad som är bäst för barnet. Och om du vill sätta dig in i situationen, så ta reda på fakta från båda sidor. (En konflikt innehåller alltid två versioner)
 5. Att bli en bra styvpappa är något vi alla kan vara stolta över och hemligheten ligger i att vi vågar vara ett bra föredöme.
  Vi är inte där för att konkurrera, utan att vara en tillgång för att vi har valt att leva tillsammans med mamman. Mamma + barn = SANT!

  Var världens bästa bonuspappa, men glöm inte bort barnens behov av sin riktiga pappa ;-) //PM

10-08-23
PRG starka reaktion på Tv4 inslag 081022...
Reaktionerna kring Tv4 inslag om "pappor i vårdnadstvist" har minst sagt varit turbulent. Men den som lyfter efterdebatten till en mer realistisk nivå är Ulf Andersson på PappaRättsGruppen (PRG). Ett mail från Tv4 till PRG visar att de inte riktigt blev som Tv4 planerade samt att de erkänner att det fick en feministisk vinkling. Hatten av för Tv4 som erkänner när redaktionellt material bli vinklat, men en eloge till Ulf som vågar peka på sakfrågan och tillföra nya argument i denna hårt censurerade medievärld.
Läs mer på PRG här.
Se Tv4 Intervju med Per Frennbro - Så långt, så bra.
Se efterpratet på Tv4 med Lena Sundström tandlösa argument.

10-08-11
2 min sanning om vårdnad och barn...

Idag har ett viktigt historiskt steg tagits för alla barn som inte får träffa sina pappor. Svt har ogenerat visat en glimt av hur vårt samhälle hanterar pappor i en vårdnadstvist. Per Frennbro, grundare till minpappa.nu, har med ett team tappra medarbetare, gjort en kartläggning som svart på vitt visar den obalans som finns i vårdnadstvister i Skåne. I Lund hade t.ex. 100% pappor blivit av med delad vårdnad... Känns ändå glädjande och prov på vilja till objektivitet då Lunds socialförvaltning välkomnar en oberoende och opartisk utredning.

Se Svt rapport här. Ladda ner hela Min Pappa rapport för Skåne här (PDF).

Fem tecken på att en sund kommun:

 1. Verkar för en egen kritiskt granskning av den egna verksamheten, eller inbjuder opartik hjälp där behov föreligger.
 2. Fortlöpande kompetensutveckling
 3. Vågar acceptera om det sker fel och är beredda att förändra för att förbättra (Vi är alla människor)
 4. Verkar för att upprätthålla lag och följa de styrmedel och direktiv som finns för att rättsäkra alla medborgarnas trygghet (Alla medborgare)
 5. Ger sina medborgare öppen insyn och information om demokratiska valmöjligheter, uppmuntrar sann jämställdhet och skyddar mångfald, så som ett modernt samhälle, år 2010, förväntas förvaltas...

  ... Kan vi kalla det för "kommunkurage"?

Bra jobbat Min Pappa och Per Frennbro. Äntligen ett steg närmare barnens rätt till båda sina föräldrar? //PM

PS. Våra riksdagspolitiker har gett sin bild av barn, familj och föräldraskap.
Läs mer på "10 PAPPAFRÅGOR". - Hur ser det ut i din kommun? DS.


10-07-21
Expressen vågar och kan...
Att Expressen går ut med att lyfta kvinnan som förövare visar prov på deras styrka och mognad i att vilja se en sann jämställdhetsdebatt.
Radikalfeminismen har haft ensamrätt allt för länge i att forma samhället kring bilden att "Mannen är förövare och kvinnan är offret".
PM vill understryka att alla brott i lagens mening skall dömas lika, och är det barn inblandat skall det ses med extra stränga ögon, oavsett kön.
(Oavsett om det rör sig om; våld, sexualbrott, umgängessabotage, barnkidnappning eller mord.)
I ett jämställt samhälle vågar och ska vi analysera och belysa alla sidor för att ta lärdom och utvecklas till det bästa för våra medborgare, inte för att hitta på ursäkter för att nervärdera andra, eller för att det enbart skall gagna en grupp.
Läs artikel 1 här och artikel 2 här.
Stor sorg för inblandade parter, men mycket bra och viktigt initiativ. //PM

10-07-17
Biologiska pappan kring mordet på sitt barn;

I en vårdnadstvist så får pappan inte visa sin frustration eller ens avslöja att han känner något, för då bekräftar han patriarkatet som radikalfeminister så slugt planterat ut i myndigheters radar på mannen.
Pappan bestraffas ytterliggare med att få stark reducerat umgänge, eller genom att bli helt bortplockad från barnens liv. Oftast bara på mammans egna påståenden.

Att som pappa bli sviken redan från start av både familjerätt och myndigheter. Att inte få vara fullvärdig medborgare, utan borttvingad som något annat boskap från sitt barn. Och sen får någon annan "främling" axla rollen som "pappa" för han är just för stunden mammas "nya" pojkvän...

Till berörda myndigheter som så "fint" tvingar bort alla pappor med det heliga orden "barnens bästa":

- När skall ni inse att barnen behöver båda föräldrarna?
- När skall ni inse att den biologiska pappan oftast är den minst farliga?
- Vem skyddar barnet om inte pappan får vara närvarande?
- Tror ni detta hade hänt om pappan fått vara delaktig i barnets liv?
- Ta reda på fakta om samhällskonsekvensen av pappans utanförskap.
- Varför har barnen och pappan inte samma rättsskydd?

Pappamanualen beklagar sorgen över ditt barns bortgång och du har Pappamanualens största sympatier. Samtidigt riktar PM stor besvikelse över hur myndigheter och kvinnoorganisationer kan skapa detta surrealistiska samhälle!

Hur många fler barn finns det därute som inte får träffa sin pappa?
Läs artikeln här! //PM


10-07-14
Skänkte 200.000 för att hedra sin far!

Ibland överträffar verkligheten dikten och denna sommar bjuder Paula Asterie, 26, på den kanske mest ödmjuka och symboliskt starkaste handling som PM känner till.

Paula´s häst vann miljonloppet, Sprintermästaren och för att hedra sin bortgångne far, som dog i cancer , så skänkte hon 200,000 kronor till cancerfonden. Läs den här! //PM


10-07-12
Könsdiskriminerande lagar i Sverige

Än en gång bjuder Ingrid på intressant sommarläsning och något att fundera på. Hon synar feministisk syn på "jämställdhet" där det detta ord bara kan existera om det är på kvinnans exklusiva villkor.

Ingrid tar oss med på en guidad tur i lagdjungeln och visar på de största diskriminerande lagskillnaderna som fortfarande finns... I vårt sk. jämställda land. - Sann jämställdhet kommer den dag vi har könsneutral lagstiftning, med medborgarna i fokus, inte genom att en grupp människor kallar det för jämställdhet med exklusiva privilegier. Läs den här! //PM


10-07-07
Vilket samhälle lever vi i när arbete och karriär skall betraktas som fiende till den mest naturliga gåva de flesta arbetar så hårt för...
- Rätten att ha en trygg och lycklig familj, även om parterna har separerat?

Kan vi inte inse värdet av att arbeta så kommer vi till slut att passivisera hela Sveriges befolkning, för vilken medborgare och förälder vågar jobba hårt om vi har ett system som bestraffar flit med att man förlorar sin barn?
- Något att fundera på //PM


10-06-17
10 PAPPAFRÅGOR Skickade till våra politiker

Nu har samtliga sittande partier i riksdagen fått 10 PAPPAFRÅGOR till sina resp. kanslier. Även samtliga 290 kommuner och 130 myndigheter som berörs direkt, eller indirekt har fått denna information.
PM vill öppna för en seriös och objektiv dialog, baserad på fakta och sakkunskap och hoppas att sunt förnuft och ödmjukhet fortfarande har ett värde. Svaren kan ni bl.a. följa på ovan "Valspecial" eller klicka här.

10-06-16
Världen har fått nog av lögner och diskriminering.

Trodde ni att Sverige är det enda landet med pappor som diskrimineras i en vårdnadstvist? Då trodde ni fel. Detta systematiska borttvingande av pappor, "som inte skall synas för vanligt folk" har global omfattning med miljontals barn och pappor som offer. Sverige är bara ett litet land med 9 miljoner invånare, så vi kan skratta oss lyckliga med "bara" ca 30 - 50 tusen pappor som offer. Jämför det med en befolkning som Amerika på närmare
300 miljoner invånare. Om nu Sverige vill spela på att vara ett föregångsland i "jämställdhet", så tycker jag att det är hög tid att bevisa det.
Politiker - Vill ni vinna min röst så får ni allt visa att ni är beredda att skydda pappor som också är medborgare och deras barn från att fara illa.
- Läs om INTERPAAL genom att klicka här.

10-06-08
Ytterliggare en sorgens dag för alla barn!
- Tänk om det var din son?

I jakten på att smyga fram budskap om favoritgenus (kön) så har vi ännu ett exempel där barn används som slagträ.
Värt att tänka på:

 • När blev det skillnad på pojkar och flickor - Handlar det inte om barn?
 • Vad försöker denna organisation ge för budskap?
 • Tänk om det var din son, vem hjälper honom?
 • Vad säger barnkonventionen?

Läs mer på PelleBilling och ta upp kampen om sann jämställdhet! //PM


10-05-17

Gärningsmammor - en bok om PAS

"Är det egentligen en vårdnads- eller umgängestvist när den ene föräldern anklagar den andre för att inte se till barnens bästa? Eller vägrar alla former av samarbete kring barnen. Måste man inte vara minst två för att det ska bli en tvist? Det är frågor som den här boken försöker belysa..." Läs mer här...

10-05-12

Myter om kvinnor och män...

Ingrid Carlqvist lyckas det en hel papparörelse misslyckas med. Att med en rak höger synliggöra det som feminismen försöker tysta ner. Är du den som inte vill tro att det förekommer ett mansförtryck i vårt samhället?; Läs Ingrids blogg. Om du är den som börjar få upp ögorna? Läs Ingrids blogg!
- Helt lysande! //PM


10-04-29
DEBATT i SVT om Jämställdhet i Sverige...
En intressant debatt i ämnet Jämställdhet och föräldraförsäkringen.
Många konkreta exempel på problem redogörs men visar också tydligt hur svårt det är att uppmärksamma andra sidor än vad som redan är etablerat.
OBS begränsad tid uppe på nätet!!! Se filmen!
10-05-04

Filmen om vårdnadstvister i Sverige - Petad!
En dokumentär gjort av ungdomar i Halmstad som bidrag till en internationell tävling av Amnesty International om "mänskliga rättigheter".
Har blivit censuerad efter påtryckning av kvinnojour i Uppsala.
Läs mer på Joakims hemsida Daddys Blogg eller Realtid.se.
Se filmen! Försökte själv att få med en artikel i ämnet publicerad, men blev refucerad. Ni kan läsa den här.
- Ytterliggare ett bevis på hur svårt det är att nå ut med gällande problem?


10-04-29
DN.se "INSIDAN" hade i slutet av april ett intressant TEMA om pappor som förälder och föräldraledighet. Ett flertal artiklar i ämnet med experter och blandad forskning kring frågan. Här kommer vu rakt in där rubriken är "Att dela lika provocerar fortfarande"...
- Härligt att DN visar prov på lite pappakurage ;-) Klicka här!

10-04-04

Ett intressant avsnitt i programmet "ANNAS EVIGA" om jämställdhet och "kvinnoförtryck"..., (den sista delen kom av sig). Pär Ström försökte peka på problemet och den obalans som mannen utsätts för i samhället.
Intressant debatt med olika synpunkter i ämnet. De poängterade bl.a. mäns frånvaro i jämställdhetsdebatten och hur vinklad kvinnan målas upp i media som offer, istället för att belysa det fakta att både män och kvinnor kan vara både förövare och offer. Se SVT-programmet genom att klicka här.


10-03-11
DEBATT i SVT om vårdnadstvister...
En livlig debatt i tiden om vårdnadstvister och pappans påtvingade utanförskap. Ca 23 min 30 sek. in på programmet.
OBS begränsad tid uppe på nätet!!! Se filmen!

10-03-17

LEX Alonzo
Följ med Alonzo i tv8 när han granskar samhället, lagar, livsöden och ställer sakkunniga i frågan mot väggen. TEMAT "Den som kan lagen, kan lagen inte komma åt..." Följ med Mr. Alonzo från Pappa-Barn när han granskar
Sverige i sömmarna; "Vilken rätt har en ogift pappa till sitt barn?" *skrämmande*

10-02-23

Filmen om vårdnadstvister i Sverige - idag.
En dokumentär gjort av ungdomar i Halmstad som bidrag till en internationel tävling av Amnesty internationel om "mänskliga rättigheter".
8 minuter som alla som arbetar inom socialkontor, rättsväsende mm. borde se! (De borde läsa denna sida också...) Se filmen!


09-06-08
Se filmen!
Filmen om "pappan och diskriminering"
Genusnytt uppmärksammar genom denna film "pappadiskriminering" och vi får en snabb guidad tur av Arne "PappaOmbudsmannen" om de orättvisor pappor kan hamna i vid en vårdnadstvist. Se filmen!

 
Vill du diskutera familjefrågor, samhälle eller bara bolla dina idéer?
- Bli vän med PM på facebook!
11-11-14 (Artikel - Webb)
Nu vill TCO ha fler pappamånader
11-11-13 (Artikel - Webb)
Pappan lika viktig som mamma
11-11-13 (Artikel - Webb)
En dag att inte skälla på far
11-11-13 (Artikel - Webb)
”Känns som Fars dag hela tiden”
11-11-13 (Artikel - Webb)
Att prata barn ger status
11-11-12 (Artikel - Webb)
C svänger om barnkonventionen
11-11-11 (Artikel - Webb)
Fler är pappa på halvtid
11-11-10 (Artikel - Webb)
Inga rättigheter som pappa
11-11-09 (Artikel - Webb)
Placerade barn misslyckas i skolan
11-11-09 (Artikel - Webb)
Du är viktig att fira, kära pappa!
11-11-08 (Artikel - Webb)
Omhändertagna barn har sämre betyg
11-11-07 (Artikel - Webb)
Kommunalrådet: Jag ber om ursäkt
11-11-07 (Artikel - Webb)
Fler vill övervaka sina barn
11-11-06 (Artikel - Webb)
Vem vågar sova naken med barn?
11-11-06 (Artikel - Webb)
M i Sandviken: Vi vill be om ursäkt
11-11-06 (Artikel - Webb)
Så blev deras liv ett rent helvete
11-11-04 (Artikel - Webb)
Barnen i centrum
11-11-03 (Artikel - Webb)
Mild kritik om vårdnadstvist
11-10-27 (Artikel - Webb)
Fler anmäler barnmisshandel
11-10-25 (Artikel - Webb)
Männen vill också vara hemmafru
11-10-25 (Artikel - Webb)
Varannan mamma vill bli hemmafru
11-1019 (Artikel - Webb)
Ett kränkande daltande
11-10-13 (Artikel - Webb)
Breiviks barndom granskas
11-10-02 (Artikel - Webb)
Nu är stalkning brottsligt
11-10-02 (Artikel - Webb)
Svenskarna tror på kärleken
11-09-30 (Artikel - Webb)
”Ensamstående pappa hetast på köttmarknaden”
11-09-30 (Debatt - Webb)
Vi gör omtag i familjepolitiken
11-09-30 (Artikel - Webb)
Ändrade rekommendationer om amning
11-09-28 (Debatt - Webb)
Skulden och skilsmässan
11-09-28 (Artikel - Webb)
”Det ska kosta att skada barn”
11-09-27 (Artikel - Webb)
Barn har rätt till en pappa
11-09-27 (Artikel - Webb)
Barn hälsosamma för pappa
11-09-26 (Artikel - Webb)
Jämställd på vems villkor?
11-09-25 (Artikel - Webb)
Ilska kan göra dig sjuk
11-09-23 (Blogg - Webb)
Angående mäns våld
11-09-22 (Artikel - Webb)
Leif G W Persson är Gustavs grabb
11-09-21 (Artikel - Webb)
Nationell kampanj mot relationsbrott
11-09-20 (Utlåtande - Webb)
Vårdnadstvister och bortförande av barn
11-09-19 (Artikel - Webb)
Hot mot tjänsteman
11-09-19 (Artikel - Webb)
Ny satsning ska hjälpa barnen
11-09-19 (Artikel - Webb)
En vacker helgsaga
11-09-16 (Artikel - Webb)
Evolutionen har skapat mjukispappor
11-09-15 (Blogg - Webb)
En liten fundering om föräldraskap
11-09-16 (Artikel - Webb)
Dags att greppa borren, kvinna!
11-09-13 (Artikel - Webb)
Reinfeldt backar om fosterbarnen
11-09-07 (Replik - Webb)
Glöm inte bort männen
11-09-06 (Artikel - Webb)
Små barn pålitliga ögonvittnen
11-09-05 (Artikel - Webb)
En grym bok helt enkelt!
11-09-01 (Debatt - Webb)
Vägra acceptera våld
11-09-01 (Blogg - Webb)
"Du bestämmer – vi granskar"
11-09-01 (Artikel - Webb)
Onödig förvirring och ilska
11-09-01 (Artikel - Webb)
Svenska män städar mer
11-08-24 (Spot - Blogg)
Skrift för pappor släpps idag
11-08-22 (Artikel - Web)
"Systemet är rättsosäkert"
11-08-18 (Skvaller -Web)
Pappa Magazin kommer i oktober
11-08-11 (Artikel -PDF)
Planering räddar familjen
11-08-04 (Artikel -Web)
Anders Carlberg: Terrorn föds när farsan försvinner
11-06-13 (Debatt -PDF)
Paul Berglund:
I vårdnadstvister finns inga vinnare
11-06-09 (Artikel -Web)
Barnbidraget ska delas lika
11-06-05 (Artikel -Web)
Victoria ställer upp för sin pappa
11-06-04 (Debatt -PDF)
Paul Berglund:
Barns bästa gäller i vårdnadstvister
11-05-28 (Debatt -PDF)
Paul Berglund:
Vad betyder "barns bästa egentligen?
11-05-25 (Debatt -Web)
Pär Ström:
Var är dina källor, Schyman?
11-05-25 (Debatt -Web)
Gudrun Schyman:
Myter om feministiska framsteg skapar nya myter
11-05-23 (Artikel -Web)
Feminismen och dess antagonister
11-05-23 (Blogg -Web)
Röster höjs för papporna
11-05-22 (Artikel -Web)
Sju nya gräl – varje dag
11-05-20 (Artikel -Web)
Kvinnor får lägre straff än män
11-05-19 (Artikel -Web)
De bortglömda barnen
11-05-19 (Artikel -Web)
Punktering av feministiska myter
11-05-19 (Artikel -Web)
Skyddat boende för killar invigt
11-05-18 (Artikel -Web)
Grünewald:
"Barnen har rätt till sina farsor"
11-05-17 (Artikel -Web)
Bok om feminism skapar debatt
11-05-17 (Artikel -Web)
Pär Ström:
Män ska inte skuldbeläggas
11-05-15 (Artikel -Web)
Så blir man en idealförälder
11-05-12 (Artikel -Web)
Urspårad relation blir ny pjäs
11-05-15 (Artikel -Web)
Barnläkare: Pappaledigheten har inte kapats av lattefarsorna
11-05-02 (Artikel -Web)
Angående familjerättslagar
11-04-16 (Artikel -Web)
Hans långa kamp börjar ge resultat
11-04-04 (Artikel -Web)
Tigertrend utmaning för curlingföräldrar
11-04-02 (Artikel -Web)
Betala tillbaka till barn och gamla
11-03-29 (Artikel -Web)
Sant att barnen hjälper till hemma
11-03-21 (Artikel -Web)
Pappan: Jag visste att de levde
11-03-16 (Artikel -Web)
Träning ger smarta barn
11-03-13 (Artikel -Web)
Egentid med varje barn? Glöm det!
11-03-08 (Artikel -Web)
Mamma bestämmer var huset ska stå
11-02-17 (Artikel -Web)
Missa inte bonusen!!!
11-02-17 (Artikel -Web)
Per Lindeberg:
Hög tid att svenska rättsrötan blev känd
11-02-12 (Artikel -Web)
Mansjouren Upsala:
Kvinnors och mäns våld är jämbördigt
11-02-11 (Artikel -Web)
Kvinnors våld mot män
11-02-11 (Artikel -Web)
"Dom blev som pappor" & rik på svordomar
11-02-06 (Artikel -Web)
Sjuk av barn
11-02-01 (Artikel -Web)
Alla pappagrupper läggs ned
11-01-31 (Artikel -Web)
Samhället fortsätter svika barn
11-01-30 (Radio -Web)
En varböld av frustration och misstro (vårdn.tvist)
11-01-28 (Artikel -Web)
Program mot mobbning sågas
11-01-24 (Artikel -Web)
”Hur kan du lämna din bebis?”
11-01-27 (Föreläsning)
Peter Österberg (pdf)
Föreläsning om
Våld i nära relationer
11-01-22 (Artikel -Web)
Kvinna döms för falska anklagelser
11-01-19 (Blogg -Web)
Spiken i kistan för PAS motståndarna
11-01-10 (Blogg - Web)
Så lyckas du som bonusförälder
11-01-06 (artikel - PDF)
Ferat i stor intervju:
Kampen för sonen
11-01-06 (artikel - Web)
Socialtjänsten och våldet
11-01-06 (Artikel - Web)
Orolig jul för många barn
10-12-24 (Artikel - Web)
Ben Affleck:
”Pappa skrämde mig på rätt spår”
10-12-24 (Artikel - Web)
Reinfeldt glömmer männens ansvar
10-12-22 (Artikel - Web)
Jag tänker på papporna
10-12-20 (Artikel - Web)
Faderskapsreglerna är absurda
10-12-20 (Nyhet -PDF)
Michael Högberg Nyhetsbrev + Julklapp
10-12-17 (Artikel - Web)
Kommunal Människohandel
10-12-13 (Artikel - Web)
Jan Johansen: "Tvingades välja mellan familjen och alkoholen..."
10-12-13 (Artikel - Web)
Markoolio:
Kärlekstatuering till dottern
10-12-09 (Artikel - Web)
Sant eller falskt om adhd
10-12-09 (Artikel - Web)
Bris: Inrätta barnombud
10-12-07 (Blogg - Web)
Ännu en dag…
10-12-07 (Artikel - Web)
”Sakta ner och lyssna på barnen”
10-12-06 (Artikel - Web)
Kvinna rövade bort sin dotter
10-11-30 (Artikel - Web)
Män är tydligen fortfarande djur
10-11-30 (Artikel - Web)
Pappa JO-anmäler Sandvikens kommun
10-11-30 (Artikel - Web)
TV:n gör mig till en bättre pappa
10-11-29 (Artikel - Web)
Alonzo hos ModeratmännenI
(Pelle Billing Blogg)
10-11-23 (Artikel - Web)
Byt hemsysslor och slipp bråket
10-11-19 - 20 (Aktivitet)
Ljusvaka till barnens ära (Övernattning)
10-11-19 (Artikel - Web)
Individualism framför konformism
10-11-19 (Artikel - Web)
Plötsligt hämtades pojken av polis
10-11-18 (Artikel - Web)
Gömde barnet - fängelse för mamman
10-11-17 (Artikel - Web)
Pappa utan rättigheter
10-11-17 (Artikel - Web)
Lars är ledig var fjärde vecka
10-11-16 (Artikel - Web)
Socialstyrelsen nobbar anmälan
10-11-16 (Blogg - Web)
Han blev bestulen på sitt barn
10-11-15 (Artikel - Web)
Bra att prata om psykisk ohälsa
10-11-13 (Artikel - Web)
"Pappornas kamp en riksdagsfråga"
10-11-13 (Artikel - Web)
"Anmälan gjordes aldrig"
10-11-12 (Artikel - Web)
"När det inte går att enas"
10-11-09 (Artikel - Web)
Pappa kom hem
10-11-09 (Artikel - Web)
"Fråga mamma och mormor"
10-11-08 (Artikel - Web)
Är du hemmaman?
10-11-08 (Artikel - Web)
Hushållsarbete gör män lyckliga
10-11-08 (Artikel - Web)
Medier sätter kvinnor i offerrollen
10-11-03 (Artikel - Web)
Barn får klara sig själv på nätet
10-11-03 (Artikel - Web)
Med barnen på jobbet
10-10-30 (Artikel - PDF)
Lika Spelregler
10-10-30 (Artikel - Web)
Barnen rövas bort
– utan påföljd
10-10-29 (Artikel - Web)
Föräldrar stoppar barns vittnesmål
10-10-24 (Artikel - Web)
Hjälp, ännu ett skollov!
10-10-20 (Artikel - Web)
Mer ledigt för EU-
mammor
(+ pappan)
(20-2 till mamman? /PM)
10-10-15 (Artikel - Web)
Låt papporna få vara med
10-10-15 (Artikel - Web)
Historien bakom Junibacksdramat
10-10-14 (Artikel - Web)
Pappan: "Jag är inget monster"
10-10-13 (Artikel - Web)
Bortförda barn åter hos sin mamma
10-10-08 (Artikel - PDF)
Vem hjälper papporna?
10-10-04 (Artikel - Web)
Barn med smärta osynlig grupp
10-09-15 (Artikel - Web)
Pappor har hamnat i medieskugga
10-09-14 (Artikel - Web)
Malin, 17, satte fast blottaren
(Lär era barn detta! //PM)
10-09-13 (Artikel - Web)
Hemmapappan som inte tvekar
10-09-12 (Artikel - Web)
Familjen – en av valets vinnare
10-09-10 (Artikel - Web)
Fristad för nyligen separerade män.
10-09-08 (Artikel - Web)
"Pappor har inte en chans"
10-09-07 (Debatt - Web)
”Vi vill bestämma själva”
10-09-07 (Artikel - Web)
Jämställdhet vs amning?
10-09-07 (Artikel - Web)
Bröstpump valets symbolfråga
10-09-07 (Artikel - Web)
”Bröstpumpen är oumbärlig”
10-09-06 (Artikel - Web)
Ohly och bröstpumpen
10-09-03 (Artikel - Web)
Massiv kritik mot NCK:s ledning
10-09-02 (Artikel - Web)
Malin, 28 år, är hemmafru
10-08-27 (Artikel - Web)
Partierna svarar om pappafrågor
10-08-27 (Artikel - Web)
Riksdagen pratar om pappa
10-08-25 (Artikel - Web)
Ombudsmannen för efterkloka vuxna
10-08-24 (Artikel - Web)
Ogifta också bra pappor
10-08-23 (Artikel - Web)
BO: Stärk pappans rättigheter
10-08-22 (Artikel - Web)
TV4:as expert underkänner pappor
10-08-22 (Artikel - Web)
När papporna gick till attack
10-08-21 (Artikel - Web)
Om frånvarande pappor
10-08-17 (Artikel - Web)
Män debatterade rätten till vårdnad
7 - 8 Aug. 2010 (PDF)
BARNENS DAG
10-08-08 (Artikel -Web)
Nu vill Jackie se pappa igen
10-08-07 (Artikel -Web)
Nu tar pappan plats i pressen
10-08-06 (Artikel -Web)
Kvinna gripen för mord på barn
10-08-06 (Artikel -Web)
Oskyldigt häktad får skadestånd
10-08-06 (Artikel -Web)
"Vi vill prata strukturella frågor"
Till BLT Artikel
10-08-03 (Artikel -Web)
Det är inte synd om ensamstående
Till BLT Artikel
10-08-02 (Artikel -Web)
”Min fru slår mig”
10-07-31 (Artikel -Web)
Överlev semestern utan gräl
10-07-30 (Artikel -Web)
Krossa inte ungas familjedrömmar
10-07-30 (Artikel -Web)
Rekordmånga i behov av hjälp
10-07-28 (Artikel -Web)
Dolda makthavare hotar demokratin
10-07-28 (Artikel -Web)
Pedofiler aktiva på sommaren
10-07-28 (Artikel -Web)
"Min pappa är som en främling"
10-07-20 (Artikel - Web)
Ville köpa dröm-
hem – fick rådet
att inte bo ihop

(Nästa gång kanske det blir två pappor? //PM)
10-07-21 (Artikel - Web)
De dödade sina män
10-07-21 (Artikel - Web)
Halmstadbo satt häktad - frias helt
10-07-21 (Artikel - Web)
Döttrar värst att uppfostra
10-07-20 (Artikel - Web)
”Jag satt i bilen och bara grät”
10-07-19 (Artikel - Web)
Myndighet struntade i fastlagd politisk linje
(Bestraffad för att ha tagit ut föräldraledighet. //PM)
Till BLT Artikel
10-07-19 (Artikel - Web)
Lät mörda sin man
10-07-17 (Artikel - Web)
Kvinnorna har makten över barnen
10-07-17 (Artikel - Web)
Sjögren hyllar sin döde pappa
10-07-17 (Artikel - Web)
Semesterakut för bråkande par
10-07-16 (Artikel - Web)
JK bör lämna nät-verket Hilda
10-07-16 (Artikel - Web)
Styvpappan häktad för vållande till annans död
10-07-15 (Artikel - Web)
Mamma vs pappa
10-07-15 (Artikel - Web)
Ensamheten växer på sommaren
10-07-14 (Artikel - Web)
Föräldrars oro stor på sommaren
10-07-09 (Artikel - Web)
Pappor känner sig diskriminerade
10-07-09 (Artikel - Web)
Bada tryggt med barnen i sommar

10-07-09 (Artikel - Web)
Döv man anmäler Säffle kommun
Eller SVT play

10-07-08 (Artikel - Web)
Sju av åtta män köper inte sex
10-07-08 (Artikel - Web)
Kompromissa för barnens skull
10-07-08 (Artikel - Web)
Fler fall av våld i nära relationer
10-07-08 (Artikel - Web)
”Hon slog mig blodig”
10-07-07 (Artikel - Web)
Barn har också rätt till semester
Till BLT Artikel
10-07-07 (Artikel - Web)
Osmakligt bränsle
10-07-05 (Artikel - Web)
Rika barn lära bäst
10-07-01 (Artikel - Web)
Mamma döms för att ha skakat baby
Till BLT Artikel
10-06-30 (Artikel - Web)
Catarina Hurtig förlorade vårdnaden
10-06-29 (Artikel - Web)
”Båda behövs”
10-06-28 (Artikel - Web)
Döm till gemensam vårdnad
10-06-17 (Artikel - Web)
Så hämnades vi på våra ex...
10-06-15 (Artikel - Web)
Rådman döms för tjänstefel
10-06-01 (Artikel - Web)
Jurist sågar socialtjänsten
10-05-20 (Debatt -Web)
Alliansen:
Tio nya punkter för ökad jämställdhet
10-05-20 (Debatt -Blogg)
Kvinnor får lägre straff än män
10-05-20 (Artikel - Web)
Kvinnor får lägre straff än män
10-05-18 (Artikel - Web)
Mansjour riskerar nedläggning
10-05-18 (Lobbyn - Web)
Mamma i ovisshet trots Asks löften
10-05-17 (Artikel - Web)
KD:
"Familjen har det yttersta ansvaret"
10-05-17 (Artikel - PDF)
Behöver psykologen bry sig om PAS?
Till BLT Artikel
10-05-08 (Artikel - Webb)
Riksdagman vill ha opartisk granskning
10-05-07 (Artikel - Webb)
Vårdnadsrapporten
kan bli JO-fall
10-05-06 (Artikel - Webb)
Nu får tantbloggarna se upp
Till BLT Artikel
10-05-04 (Artikel - Webb)
Han får aldrig mer träffa sin dotter
10-05-04 (Artikel - Webb)
Amnesty stoppar Saras film... (+ starka bilder)
Fria Nyheter
10-05-04 (Föredrag - PDF)
Pelle Billing, Ingrid Carqvist m.fl. om det ojämställda föräldraskapet. 50 kr.
Ojämställda föräldraskapet
10-04-17 (Artikel)
Myten om MÄN
10-04-16 (Könsmedvetet)
Michael Högberg, Lena widding Hedin & Pelle Billing)
Handläggningsarbete etc.
10-04-11 (Artikel - Web)
När barnen får två hem
10-04-09 (Artikel - Web)
Otrohet vanligt under småbarnsåren
10-04-08 (Familjevård 2.0)
Michael Högberg, Lena widding Hedin & Pelle Billing)
Familjevåldet etc.
10-03-16 (Debatt - Web)
"Lag om vårdbidrag måste ändras"
10-03-09
Föreläsning Kristianstad
(Ingrid Carlqvist &
Pelle Billing)
Mans-, pappafrågor m.m.
10-03-05 (Artikel - Web)
Samhället mobbar fäder
10-01-27
Föreläsning Malmö
(Ingrid Carlqvist &
Pelle Billing)
Mans-, pappafrågor m.m.
10-01-06 (Artikel)
Pappor behövs

09-11-13 (Debatt - PDF)
Oroande tendenser inom BUP
09-11-11 (Artikel)
Fars dag - Inte för alla
09-10-31 (Artikel)
Bortglömda pappor...
09-10 (Motion till riksdagen)
Nya vårdnadsreglerSveriges Radio

TEMA: Pappor utan barn
- Petad som pappa (MP3)
- Vem tror på en pappa (MP3)
- En utmanad kvinnovärld (MP3)

- Utan min pappa (MP3)
- Samtalet med Maria Bäck (MP3)


Arkivet
(Gamla godingar som bevisar att vi viste, men valde att blunda...)
 
09-02-17 (Debatt - W/P)
Våldet i samhället har inte ökat
05-01-27 (Borta - PDF)
"Kvinnor hindrar pappaledighet"
03-03-02 (Insidan - P/W)
"Barn kan fås att hata sin pappa"