LisstilAktivitetSamhällePappaindexValspecialOpinion
     

Därför en PappaManual
Det händer inte mig
Pappan och samhället
Att bli pappa
Att vara en pappa
Pappapärmen
Bevisa din medverkan

Bli berövad sin roll
Vårdnadstvisten
Därför vinner mamman
Några ord om feminism

P A S - Parental Alienation Syndrome
Juridisk hjälp eller inte
Vad säger lagen
Vårdnadstvistmodell
vanliga minor och fällor
Om förlusten är ett faktum
Att bli en vinnare
Förebyggande åtgärder
Vårdnadsutredning

Dokument
Blandade frågor och svar
Hjälp och stöd
Om PappaManualen
Kontakta oss
Sista ordet...

Fördjupning inom ämnet:

SvD - Mer pappaledighet
08-04-09RFV - Fler är pappaledig
Välfärd Nr 2 2003.

SCB - föräldrarpening
Undersökning 2001 .

FL -föräldrarledighetslagen
SFS 1995:584.

FK - Föräldrapenning
Försäkringskassan (FK)

FK - Tillfällig Föräldrapenning
FK - Vård av sjukt barnMånga har en föreställning att vara hemma med barn är likställt med att det skall vara jobbigt och ansträngande. Många mammor ger det skenet och det är det garanterat om man väljer att se det på det sättet.
Men det kan också innebära den bästa tiden i ditt liv.
- Ett monument för att du lever och ditt barn är beviset!

Pappadagar eller "föräldraledighet" är en underskattad förmån som vi pappor gärna missar. Vi ställer oss bakom kvinnans vilja och initiativ att ta detta ansvar. Döljer vår osäkerhet och tacksamt skriver över våra dagar.

- Vi tänker "att vi kan ta ut dessa när barnen blir lite äldre!"
Tyvärr så faller detta löfte allt för ofta i glömska så vänd på det.
- Ta ut de när barnen är små istället.

SÅ FUNKAR FÖRÄLDRALEDIGHET!
Som pappa har du 240 dagar att ta ut till den dag barnet fyller 8 år, eller slutar 1:a klass (beroende på vad som infaller sist).
Ersättning utbetalas från försäkringskassan och motsvarar 80 % av din redovisade inkomst. (Aktuellt belopp kan du få av försäkringskassan)
Av dessa är 60 dagar "lägsta ersättningsnivå" (Ett mindre belopp).
Dessa är låsta till dig och kan inte skrivas över till den andra parten.
Resterande 180 dagar kan du, efter överenskommelse, skriva över till din partner och även ta tillbaka när du vill.

SÅ FUNKAR ERSÄTTNING OCH DAGAR !
Ersättning per dag baseras på ett helt kalenderår (365 dagar), vilket gör att varje ersättningsdag blir tillsynes lägre. Vi är vana med "5-dagar-på-jobbet-vecka", försäkringskassan räknar "7-dagar-vecka".

Dagersättning kan delas upp i tre ersättningsnivåer:

  1. 1/1 % Full dag med pappa
  2. 1/2 % Halv dag med pappa
  3. 1/3 % Lite grann med pappa

TILLFÄLLIG FÖRÄLDRAPENNING
Om barnen blir sjuka kan du få ersättning för att vara hemma med vård av barn. Använd detta flitigt om du har möjlighet för det är här du visar att du finns för barnet, när det behöver dig som mest.

DÄRFÖR ÄR DESSA REGISTRERADE DAGAR VIKTIGA!

Genom att vi hittar andra former att umgås med våra barn så fastnar inte våra åtagande i statistiken. Detta kommer oss pappor till last när samhällsforskare och samhällskritiker granskar statistik och framför allt ställer det till stora problem vid en vårdnadstvist.

Du kan ha tillbringat hur mycket tid som helst med dina barn, men har du inte något som styrker det. - Så finns det inte!


Några ord om JÄMSTÄLLDHETSBONUS direkt från:

(Nedan text kommer direkt från nämnd källa)

Få bonus om ni delar lika!

Numera lönar det sig att dela lika på föräldraledigheten. Jämställdhetsbonusen är en summa pengar i form av ett skatteavdrag som du kan få året efter ledigheten. Ju jämnare ni delar på dagarna, desto större blir bonusen. Bonusen delas ut till den av er som har tagit ut flest dagar med föräldrapenning.

Vem får jämställdhetsbonus?

Den förälder som totalt har tagit ut flest dagar med föräldrapenning får jämställdhetsbonus om han eller hon arbetar eller studerar när den andra föräldern tar ut föräldrapenning. Om den förälder som inte tar ut föräldrapenning är arbetslös, sjukskriven eller föräldraledig för ett annat barn under den aktuella perioden blir det ingen bonus.

Gemensam vårdnad krävs.

Föräldrar som inte bor ihop har samma rätt till bonus som dem som bor i ett hushåll. Dock krävs det att föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet för att det ska bli bonus.

Läs mer på Försäkringskassan!