LisstilAktivitetSamhällePappaindexValspecialOpinion
     

Därför en PappaManual
Det händer inte mig
Pappan och samhället
Att bli pappa
Att vara en pappa

Bevisa din medverkan
Din pappaledighet
Bli berövad sin roll
Vårdnadstvisten
Därför vinner mamman
Några ord om feminism

P A S - Parental Alienation Syndrome
Juridisk hjälp eller inte
Vad säger lagen
Vårdnadstvistmodell
vanliga minor och fällor
Om förlusten är ett faktum
Att bli en vinnare
Förebyggande åtgärder
Vårdnadsutredning

Dokument
Blandade frågor och svar
Hjälp och stöd
Om PappaManualen
Kontakta oss
Sista ordet...

Vi killar är världsbäst på att strukturera upp saker, om vi vill. Kolla bara i garaget, eller hobbyrummet. I alla högar vet vi exakt vad som finns och vad vi kan förvänta oss att hitta... När det gäller våra intressen så vet vi vad, när, hur - Respekt!

Hem och barn är något annat. Det tar mamman i regel hand om och det är detta som vi faller på om det en dag tar slut och ännu värre om du senare skulle hamna i en vårdnadstvist.

De rutiner ni båda föräldrar sätter den första månaden är avgörande för hur det fortskrider med era barn. En pappapärm har bäst effekt om du är engagerad redan från start av kvinnans graviditet, men bättre sent än aldrig.

PAPPAPÄRMENS STRUKTUR
Pärmen delas in i sex flikar:

 1. Faderskapsbevis och skattverkets personbevis för barn
 2. Mödravårdscentralen, förlossning och BB
 3. BVC och sjukhusbesök
 4. Dagis/ Dagmamma
 5. Andra juridiska handlingar
 6. Bilder på barnet

Barn är ett fenomen och värt att dokumenteras. Ditt engagemang är avgörande och din dokumentation bevis på din delaktighet.

VARFÖR EN PÄRM?

 • Syns inte din delaktighet så har den heller inte existerat och är
  mycket svårare att bevisa. (Det står ord mot ord...)
 • Se barnet som en investering och din hedersuppgift att vara delaktig, där dokumentationen bevisar dess framsteg .
 • Det vilar på dina axlar att redovisa för ditt barn dess uppväxt.
 • Din medverkan och engagemang förändrar statistiken vilket ger våra bekymrade statsvetare och forskare lugnande siffror.
 • En pappapärm som visar din delaktighet och undanröjer med stor sannolikhet risken för att du någonsin hamnar i en vårdnadstvist
  - Vem vill utmana ödet?