LisstilAktivitetSamhällePappaindexValspecialOpinion
     

Därför en PappaManual
Det händer inte mig
Pappan och samhället
Att bli pappa
Att vara en pappa
Pappapärmen
Bevisa din medverkan
Din pappaledighet
Bli berövad sin roll
Vårdnadstvisten
Därför vinner mamman
Några ord om feminism

P A S - Parental Alienation Syndrome
Juridisk hjälp eller inte
Vad säger lagen
Vårdnadstvistmodell
vanliga minor och fällor
Om förlusten är ett faktum
Att bli en vinnare
Förebyggande åtgärder
Vårdnadsutredning

Dokument

Hjälp och stöd
Om PappaManualen
Kontakta oss
Sista ordet...

Så har vi gått igenom systemet, grottat oss i detaljer, paragrafer, sociala spel och hela härligheten. Vi har uppmärksammat dess brister och funnit svar på vilka möjligheter som finns. Men i sanningens namn - Inte kan man skriva en manual som bara handlar om att grotta i problem?

- Hur kan vårt idealsamhälle se ut med gällande lagar och regler?

Som manualen säger så har vi ett fantastiskt system med både lagar och regler som på många områden borde redan vara jämställt och på alla sätt betryggande för alla medborgare; barn, vuxen och gammal.
Den egentliga komponenten som saknas i dagens samhälle är tre ord:

ATTITYD, FÖRNUFT och ÖDMJUKHET

SNABBLÄNKAR TILL IDEALSAMHÄLLET:


TILL ALLA DOMARE och RÄTTSUTÖVARE
Minns den ED som ni en gång svurit att upprätthålla (Domare):

"Jag N.N. lovar och försäkrar på heder och samvete, att jag vill och skall
efter mitt bästa förstånd och samvete i alla domar rätt göra, ej mindre den
fattige än den rike, och döma efter Sveriges lag och laga stadgar; aldrig lag
vränga eller orätt främja för släktskap, svågerskap, vänskap, avund, illvilja
eller räddhåga, ej heller för mutor och gåvor eller annan orsak, under vad
sken det vara må; ej den saker göra, som saklös är, eller den saklös, som
saker är. Jag skall varken förr, än domen avsäges, eller sedan uppenbara
dem, som till rätta gå, eller andra de rådslag rätten inom stängda dörrar
håller. Detta allt vill och skall jag som en ärlig och uppriktig domare troget
hålla.
":

 • Eftersträva balans och harmoni avseende barn och deras vilja att umgås med BÅDA föräldrarna. Utgångsläge, oavsett vad den ena förälden tycker skall alltid vara 50%, om det är praktiskt möjligt.
 • Granska kritiskt alla påstående.
 • Gör klart för kärande att det är olagligt att komma med förtal och kränkningar, så tillika brottligt att stämma någon utan saklig grund.
  Regeln är egentligen ganska självklar:
  HANDLING - KONSEKVENS.
 • En förälder som arbetat när den andra varit hemma med föräldrapenning betyder inte att den bortsett från barnens behov, utan bidragit till hushållet på det sätt som ansågs nödvändigt för att säkerställa en bättre ekonomisk trygghet.
  Bestraffa inte detta, utan desto viktigare att den personen premieras för sin flit och förlorad tid med barnen.
 • Att två parter inte kommer överrens betyder INTE att barnen inte kommer överrens med sina båda föräldrar, på var sitt håll.
 • Premiera den föräldern som uppmuntrar kommunikation, som eftersträvar balans i umgänge och vill att lagen efterlevs.
 • Minns att varje gång ni tvingar in en förälder till ett reglerat umgänge som inte ligger i balans och harmoni med "barnens bästa", efter förutsättning och önskan, så begår även ni både moraliskt och rättsligt brott, om ni inte har sakligt grund för ert beslut.
 • Lagen är tydlig och klar, följ den och genomskåda alla försök att vrida den till annat än vad som är rätt och riktigt.
Tillbaka

TILL SOCIALTJÄNSTEN
Att iklä sig rollen som samhällets försvarare och dagligen arbeta med samhällets baksida är både tufft och säkert många gånger otacksamt.
Men ni har valt detta arbete och således även tagit på er detta ansvar:

 • Socialtjänsten skall inte främja genustänk gällande barn och deras föräldrar. Det strider mot både lag och moral om jämställdhet.
 • Brister och riskfaktorer som innebär fysisk eller psykisk lidande skall tas på allvar, men också kritiskt granskas så det belyses på ett sakligt och objektivt sätt. (Tillämpa kritisk analysmetodik)
 • Den svagaste är inte alltid den svagaste. Ni lever dagligen med ett skådespel inpå knutarna och det är Ert ansvar att genomskåda detta. (Sociala fasaden)
 • Alla anmälningar om "oro och ohälsa" skall tas på allvar och inbjuda till ett möte eller hembesök där ni närmare kan besluta om dess omfattning och insatts. (Beskyddande och omtanke)
 • Behandla alla med respekt och aktning för sitt värde som individ och rätt till integritet. (Att träffa Er är tyvärr förenat med obehag.)
 • Bortse inte från barnens behov av stöd och skydd, bara för att det finns en vårdnadstvist i bakgrunden. (Ni bryter mot lagen.)
  - Det är här som de verkligen behöver Er trygga närvaro!
Tillbaka

TILL DAGBARNVÅRDARE OCH SKOLA
Alla vill bara må bra och att hamna mitt i en vårdnadstvist mellan två föräldrar är inget annat än förenat med obehag. Här måste ni luta er på Er yrkesroll och blir barnens trygga plats:

 • Ta aldrig parti i frågor som rör åsikter gällande person och påstående, var istället sakliga och konkreta i Er observation.
  Ni företräder barnen och deras vilja att bara få må bra.
 • Ni är barnens dagliga trygghet och den person som barnet måste kunna lita på. Var denna person och döm inte någon part.
 • Ni har anmälningsplikt i händelse av att barnen mår dåligt, eller kommer med fysiska eller psykiska bevis som avviker från vad som är normalt.
 • Underlätta kommunikation med båda parter, speciellt för den som blivit fråntagen umgänge då den får troligtvis ingen objektiv information om barnen annt än från Er.
Tillbaka

TILL BÅDA FÖRÄLDRARNA
Det som en gång var så berusat och stabilt formades till att bli både bräckligt och främmande.

 • Ni kommer aldrig bli av med varandra om ni har barn!
 • Sätt värde på den historik som ni byggt upp tillsammans.
 • Även om det nu är slut så finns beviset för att både kärlek och ömhet funnits. Rasera inte detta utan respektera och vård det ömt.
  Att livet måste gå vidare betyder bara att den tar nya former.
 • Lyckan gömmer sig där bort, så som den troligtvis en gång gjorde när ni träffades. - Finn den igen!
 • En konflikt löser inga problem - Den river bara upp sår som kommer ta ännu längre att läka. Läs lagen och förstå att inget är hugget i sten, utan kan när som helst rivas upp, och börja om från början igen. Med andra ord - Börja prata!
 • Egentligen vill alla bara ha lugn och ro - Ge varandra det utrymmet.
 • Många behöver stöd efter en separation, inte mera konflikter.
  Och då är en jurist inte rätt person - Sök istället hälp hos en terapeft eller psykolog som är där för att lyssna.
Tillbaka

TILL HÄLSOVÅRDEN (Sjukvård och mödravård)
Utan vår offentliga förvaltning så skulle vi inte ha denna sociala trygghet och möjlighet till vårt bekväma samhälle. - Var stolta för ni är delaktiga i något unikt!
Alla dessa gånger kvinnan kommer med barn och pappan är frånvarande är inte en bekräftelse på att de inte är delaktiga. Utan gör det istället till en sport att uppmuntra pappan att komma med, eller istället.

 • När så pappan är med, dokumentera honom så han också får visa statistiken att han faktiskt finns med.
 • Prata direkt till pappan, låt han vara delaktig.
  Att prata över hans huvud är både respektlöst och kränkande.
Tillbaka

TILL MAKTHAVARE OCH BESLUTSFATTARE
Lagen har genom århundraden formats efter erfarenheter och hur samhället gått nya krav från sina medborgare.
Nu är den anpassad för ett modernt och jämställs samhälle med de socialekonomiska funktioner som byggts kring vår integritet.

 • Lagen behöver inte skrivas om för där har ni gjort ett fantastiskt arbete, däremot är det dags att börja följas upp hur den förvalt.

 • Lagen om vårdnad och umgänge och boende med barn är bra, däremot brister det i sin tolkning och förvaltande.
  Huvudorsaken till att det brister är främst rättstraditioner och genusempati.


TILL ADVOKATER OCH JURIDISKA OMBUD
Självklart finns de lite större pengarna att tjäna på en vårdnadstvist, där klienten även kan få "ekonomiskt stöd" och självklart kan ni spelreglerna, till punkt och pricka. Utan Er så skulle samhället och dess rättväsende falla ihop så bär på yrkeshedern och var stolta. - Ni förändrar vårt samhälle!

 • Glöm inte att många klienter vänder sig till Er för helt fel orsak.
  Uppmuntra inte en vårdnadstvist, om det inte föreligger skälig anledning, även om det finns mer pengar att tjäna bortom vanlig konsultation. Tänk på att det vållar enorm skada och tragedi för många inblandade så rekommenderade klienten att söka hjälp på annat håll istället (Ofta räcker psykolog eller samtalsterapi.).
 • Var din klient trogen men var också saklig och konkret.
  Finns det inget konkret att komma med så "lyft" inte upp Er klients påstående så att klienten riskerar att fara illa när påståendena skall omvandlas till bevis, eller att dessa kan använda tillbaka.
 • Var tydlig för din klient om konsekvenserna om den bryter mot lagar i sin kamp att vinna vårdnaden.
 • Glöm inte att ni är piloterna och navigatör med kunskap och "sunda förnuftet" i den kamp som båda parter upplever som emotionellt helvete.
Tillbaka

Så kommer vi till det sista ordet som gäller vårt lilla idealsamhälle.

Alla må vara cola, häftiga, balla, vackra, fula, tjocka, skrytsamma, driftiga eller blyga, hängivna våra intressen och mål. Vi må debattera feminism, jämställdhet , politik, religion och barn, blöjor, arbete, löner och karriär.

Vi må utveckla och skapa, vara kreativa eller bara softa till en öl eller varför inte en soda?

Vi får göra precis vad som bjuds i detta mångkulturella samhälle med dess oändliga möjligheter med både IT och global ekonomi...

... MEN NÄR DET KOMMER TILL KRITAN SKALL DE SOM FÖRVALTAR LAGEN FÖRVALTA DEN SÅ SOM DEN ÄR SKRIVEN.

- VAD SKALL VI ANNARS MED LAGAR TILL?

Tillbaka