LisstilAktivitetSamhällePappaindexValspecialOpinion
     

Därför en PappaManual

Pappan och samhället
Att bli pappa
Att vara en pappa
Pappapärmen
Bevisa din medverkan
Din pappaledighet
Bli berövad sin roll
Vårdnadstvisten
Därför vinner mamman
Några ord om feminism

P A S - Parental Alienation Syndrome
Juridisk hjälp eller inte
Vad säger lagen
Vårdnadstvistmodell
vanliga minor och fällor
Om förlusten är ett faktum
Att bli en vinnare
Förebyggande åtgärder
Vårdnadsutredning

Dokument
Blandade frågor och svar
Hjälp och stöd
Om PappaManualen
Kontakta oss
Sista ordet...

SNABBGUIDE FÖR PAPPOR SOM INTE HAR TID:

 1. Var pappa fullt ut - Ta ansvar och var delaktig på alla plan.
  Tänk på att:
  - Kvinnans graviditet varar bara i 9 månader - Var bästa stödet!
  - Småbarnperioden är bara några korta år. Det tålamodet är väl investerad tid när barnen blir äldre. ( Informellt förtroendekapital)

 2. Iordningställ en personlig PappaPärm (Se Pappapärmen) som du kan samla din dokumentation över ditt deltagande med barnen.

 3. Kvinnan vinner bl.a. vårdnad för att de är bäst dokumenterad.
  Se till att allt du gör dokumenteras!

 4. Var närvarande och begär att du bli dokumenterad
  (visa legitimation) när ni besöker olika inrättningar som; mödravårdscentralen (MVC), inför och vid förlossning (BB), Barnavårdscentralen (BVC) för undersökning etc.
  Dessa har inte som rutin att "notera" pappan, vilket slår tillbaka vid en ev. vårdnadstvist.

 5. Ta pappaledigt så din "närvaro med barn" blir dokumenterad hos Försäkringskassan. Rekommenderar minst 10 dagar direkt och minst 60 fulla dagar innan barnets första levnadsår. (Se "Dina pappadagar")

 6. När barnen går på dagis el. dagmamma så lämna och hämta regelbundet, minst 50%. Begär med 6 - 12 mån. mellanrum att få ett skriftligt intyg från personal. Personalen har en förmåga "glömma" vilket slår tillbaka vid en ev. tvist.

 7. Vid en separation där du flyttar ut; skriv ett avtal som motiverar att du flyttar ut "för att barnen inte skall påverkas av separationen" och att den andra parten inte skall kunna använda det mot dig vid en ev. tvist. Att du skall ha samma rätt till vårdnad och växelvis umgänge då din tillvaro och boende är ordnad".

 8. Prata aldrig i elaka termer med barnen om den andra föräldern.
  Det underminerar din trovärdighet och barnens respekt för dig kommer att sjunka i längden.

 9. Upptäcker du att barnen far illa hos den andra föräldern så tveka inte att dokumentera det; spela in telefonsamtal, ta bilder etc.
  Du har anmälningsplikt och skall meddela socialen om du kan styrka påståendet. Du är PAPPAN även om du blivit berövad rätten att få vara det med full närvaro. (Se "Detta säger lagen ")

 10. Rent spel, ärlighet och ödmjukhet vinner alltid i längden!
  Dina barn kommer att döma den som fört dem bakom ljuset när de blir stora, så du har inte förlorat. Du vet att en dag kommer du att kunna berätta sanningen för dem. (Om det ens är nödvändigt!?)
  Även om du gjort tusen fel så blir du förlåten, så länge du inte nekat barnen sin rätt till den andra föräldern eller har pratat illa om henne.

- Lycka till!