LisstilAktivitetSamhällePappaindexValspecialOpinion
     

Därför en PappaManual
Det händer inte mig
Pappan och samhället
Att bli pappa
Att vara en pappa
Pappapärmen
Bevisa din medverkan
Din pappaledighet
Bli berövad sin roll
Vårdnadstvisten
Därför vinner mamman
Några ord om feminism

P A S - Parental Alienation Syndrome
Juridisk hjälp eller inte
Vad säger lagen
Vårdnadstvistmodell
vanliga minor och fällor
Om förlusten är ett faktum
Att bli en vinnare

Vårdnadsutredning

Dokument
Blandade frågor och svar
Hjälp och stöd
Om PappaManualen
Kontakta oss
Sista ordet...

FÖRDJUPNING INOM ÄMNET

Utredning baserat på skvaller
DN - 09-04-30

Förebyggande mot våld
Aftonbladet 09-15-15Vi lever i landet "lagom" där det närmaste hjälte man får komma är på vita duken eller tv på fredagskvällarna, allt "Made In Hollywood" eller när man umgås med sina vänner.

I Sverige finns det ingen plats att för att sticka ut, hävda sin rätt eller enns i vissa avseende bara vara ärlig. Gör du det i en grupp och kämpar för minkarnas rätt, eller urskogen i Afrika är det okey, eller bakom en fana som vajar för någon färgglatt parti, då är det också ockey.

I en vårdnadstvist är du ENSAM som person för din åsikt, och utsatt!

Vi har sedan mannaminne indoktrinerats i JANTELAGEN om att
"man skall inte tro att man är något" och inför både socialtjänst och maktens boning vinner vi endast gehör om vi ligger ner och sprattlar.
Vi har lärt oss att "Det är först när det är SYND om oss" som portarna öppnas och smörgåsbordet dukas upp.

Desto hjälplösare vi är- Desto mer hjälp och stöd kan vi vänta oss!

- Vad tror du händer i en vårdnadstvist?

SOCIALA FASADEN
Vår sociala anpassningsbarhet och förmåga att smälta in i olika miljöer kallar jag för "social fasad". Vi använder det dagligen på arbetet, i hemmet, vid olika tillställningar, i föreningslivet, bland vänner etc.

De människor som inte följer gällande normer och principer "sticker ut" och väcker ofta uppmärksamhet. Dessa upplevs som avvikande och väcker i regel ogillande hos myndighet och social förvaltning.

SOCIALEN OCH VÅRDNADSTVIST
Nu gör vi en djupdykning till socialen och dess påverkan i en vårdnadstvist.

Socialen hörsammar extra noga på olika signaler som kommer från modern om det anges:

 • Att mannen är aggressiv och hotfull
 • Att mannen dominerar och har kontroll
 • Att mannen har alkohol- eller drogproblem
 • Att mannen slår (helst både kvinna och barn )
 • Att mannen inte vill kommunicera om barnen

Kan mamman ge bilden till socialen om att hon är:

"Den hjälplösa mamman som förtvivlat försöker komma bort från mannens våld, hot och tyranni..."

- Så vinner hon socialens gunst - Vilket är väldigt lätt.

FAKTA
Socialtjänsten består idag till över 70 % av kvinnor, där de dagligen arbetar med samhällets bottenskrap. Alkohol, droger, våld är vad de dagligen ser.
Att nästan 99 % av allt skit kommer från oss män gör inte situationen bättre. Med både genusempati och fakta så blir det inte svårt för socialen att ställa sig på mammans sida i fråga om allt som rör vårdnad, boende & umgänge.

En kvinna behöver bara tycka "synd" om sig så kommer socialen till undsättning.

SÅ HUR SKALL PAPPOR TACKLA DETTA?
Det vanligaste felet de flesta pappor gör är att de tror att dessa skall lyssna på oss och vara öppna för vår version. (Försöka duger...)
De är de tyvärr inte, utan samtidigt som de ger sken av att föra en dialog så analyserar de dig efter "bekräftelser" på vad mamman tidigare sagt.

De letar efter tecken som bekräftar ovan påståenden:

Tecken som socialen letar efter är:

 • Spontana (emotionella) reaktioner (Brusar upp i samtalet)
 • För stor tonvikt på aktorietet i tonläget (För mycket aktoritet)
 • Hastiga och nervösa rörelser (Tecken på aggressivtet)
 • Livligt kroppsspråk när du pratar (Kan vara tecken på hettsig)
 • Påstridig och envis i ditt uppträdande (Dominant)
 • För Cool och lugn (Dominerande och likgiltig inställning)
 • Din faktiska kunskap om dina barn

Så hur skall du då klara dig?

 • Ta gärna med dig något vittne som sällskap.
  (De är två så då kan ni också vara det.)
 • Hur de än försöker stressar dig så var artig och lugn
 • Var konkret och saklig i din framställan
 • Prata om barnen
 • Understryk vikten av en nära och god relation för "barnens bästa"
 • Få fram att du främjar kommunikation och nämn gärna några konkreta exempel på initiativ som du gjort.
 • Vid påståenden använd argument och var noga med att lyfta upp allvaret i sådana anklagelser.
 • Begär alltid artigt om en kopia på mötesprotokollet för eventuell efterjustering. Du har alltid rätt att korrigera om fel finns.


Spela in samtalet som du har för egen uppföljning av vad som sagts.

Ett lyckat möte leder till att de inte rent konkret får något att anmärka på.