LisstilAktivitetSamhällePappaindexValspecialOpinion
     

Därför en PappaManual
Det händer inte mig
Pappan och samhället
Att bli pappa
Att vara en pappa
Pappapärmen
Bevisa din medverkan
Din pappaledighet
Bli berövad sin roll
Vårdnadstvisten
Därför vinner mamman
Några ord om feminism

P A S - Parental Alienation Syndrome
Juridisk hjälp eller inte
Vad säger lagen
Vårdnadstvistmodell
vanliga minor och fällor
Om förlusten är ett faktum

Förebyggande åtgärder
Vårdnadsutredning

Dokument
Blandade frågor och svar
Hjälp och stöd
Om PappaManualen
Kontakta oss
Sista ordet...

Visst skulle det vara skönt att kunna säga till sig själv "att det ordnar sig", "slutet gott, allting gott" Och det kan det faktiskt bli...

Att mot alla odds ändå vara en vinnare handlar bara om attityd. Vilken inställning du har och hur du förhåller dig till aktuell situation.

Man brukar säga att "kedjan är inte starkaste än sin svagaste länk".
I den här kedjan är du PAPPAN, den länken som i alla familjetraditioner, i det flesta samhällen och historiska skeden har ansets som den starka, trygga och ansvarsfulla.

- DINA BARN VILL FORTSÄTTA ATT SE DIG PÅ DETTA SÄTT!
(Även om den andra parten försöker göra allt för att förändra denna bild.)

 • Att vara en vinnare är att INTE underlåta sig nedgång pga. motgång.
 • Var PAPPAN som är engagerad och tar ansvar.
 • Även om du blir hindrad, var delaktig i barnens utveckling med både dagis och skola. (De kan inte neka dig detta så länge som ni har delad vårdnad).
 • Lär dig lagen och din och barnens rättigheter.
 • Bestäm att ALDRIG prata ont om den andra parten. Du vinner i längden på detta.
 • Tänk långsiktigt och minns att barnen växer.
 • Var ödmjuk och hedersam så alla påståenden om ev. hot och aggressioner aldrig går att styrka, utan lögn. (BB 5 kap. 1 §)

VINNARE I VÅRDNADSTVIST OCH EFTER

Du måste ta bort bilden om "pappan v/s mamman".

Låt allt handla om dina barn och vad som är "bäst för barnen".

Muntliga förberedelsen räknas knappt in, utan det är på självaste huvudförhandlingen som det gäller - Spara krutet till den!

 • Uppträd ALLTID artigt, saklig och hövlig
 • Låt din motpart och dennes advokat tala till punkt.
 • Reagera inte på din motparts anklagelser.
 • Kom BARA med sådant som du kan styrka (bevisa)
 • Tala ALDRIG illa om din motpart.
 • Uppmuntra kommunikation och välkomna en dialog där ni tillsammans kan komma överrens för "barnens bästa".
 • SPELA IN ALLA MÖTEN (med mobilen om det så behövs) så du lättare kan gå igen vad som sagt. (BB 4 kap. 9 a §)
  Kan även fungerar som bevismaterial vid senare tillfälle.
 • Var mycket noga med att korrekturläsa mötesprotokollet efter mötet efter utelämnad information som du eller din motpart har sagt eller direkta felaktigheter som skrivits. Skicka in "rättelse" till rätten.
 • Även om du förlorar självaste huvudförhandlingen så skall du kräva umgängesrätt med så många procent som du anser dig kunna ta barnen. T.ex. 50 % växelvis vardagar och helger, alla skollov, var annan helg och alla skollov etc.
 • Minns att barnen växer och har du regelbunden kontakt så säkerställer du din relation med barnen.
 • Är du då den där trygga, stabila pappan så kan du gissa vart barnen vill bo om motparten både pratar skit och stressar i sitt vardagsliv...
 • Minns det viktigaste - Ett liv med dina barn sker inte genom ett papperskrig, utan genom långsiktigt planering, tålamod och umgänge!

NU TILL EN GOD NYHET SOM FÅR AVSLUTA DETTA KAPITEL

Det sker förändringar i "vårdnadstvister" där kvinnans tidigare strategi om att smutskasta pappan, bl.a. genom barnen etc. har nu fått en viktigt vändning.

Även om den är på 20 sidor så ger den klara signaler om att något positivt håller på att hända i Svensk rättsväsende, för alla parter, barn som föräldrar.

MÅL T8421-07 Solna Tingsrätt


(Stort tack till www.pappa-barn-sverige.se för denna nyhet.)

Kanske kan vi se mer av "barnens bästa" i fokus där barnens behov till "båda föräldrarna" kommer fram - Och inte som nu, att det kan löna sig med lögner?

Håll fanan högt och håll ut så vinner du i längden ;-)