LisstilAktivitetSamhällePappaindexValspecialOpinion
     

Därför en PappaManual
Det händer inte mig
Pappan och samhället
Att bli pappa
Att vara en pappa
Pappapärmen
Bevisa din medverkan
Din pappaledighet
Bli berövad sin roll
Vårdnadstvisten
Därför vinner mamman
Några ord om feminism

P A S - Parental Alienation Syndrome
Juridisk hjälp eller inte
Vad säger lagen
Vårdnadstvistmodell

Om förlusten är ett faktum
Att bli en vinnare
Förebyggande åtgärder
Vårdnadsutredning

Dokument
Blandade frågor och svar
Hjälp och stöd
Om PappaManualen
Kontakta oss
Sista ordet...

Alla krig är på ett eller annat sätt förutsägbara, om man vet vad man skall titta efter! Regelrätt krig är mellan två eller fler parter som ställer upp sin styrka och genom taktisk överläggning manövrerar sina arsenal för att övermanna och besegra.
Terrorism bygger på principen att anfallet kommer där man minst väntar sig, under tid och omständighet som man minst önskar.
Gemensamt för alla krig, oavsett strategi och metod så finns det i grund och botten en övertygelse och mål - Att vinna, vad det nu är!

VARFÖR LIKNELSE MED KRIG OCH TERRORISM?

En vårdnadstvist är till sitt utförande en kombination av konkret krigsföring med sin förödande effekt och terrorism där alla regler, moral och normer är satta ur spel.
Istället för att det sker med vapenskrammel och tungt artilleri, med uthoppande fotsoldater så är det med ord och fraser och beslut från rätten som kan få vilken hårdhudad man att stelna till is, eller sjunka genom isen.

Vad vi skall göra är att urskilja vad som är relevant och viktigt och vilka faror som ruvar så du kan genomskåda dessa i tid, innan du faller för det.

Det första vi skall urskiljaär vad som är påstående och vad som är fakta.

  • Påståenden = Skitsnack om dig och dina rutiner med barnen
  • Konkret BEVIS = Saklig information som grundas på fakta.

Oavsett VAD din motpart kommer med så måste denna i slutändan kunna styrka (bevisa) att det är sant för att det skall finnas tyngd bakom varje påstående. Med detta i baktanken så behöver du bara hålla reda på dessa två faktorer. Är det sant, JA eller NEJ?

Du kan räkna med att din motpart kommer spela på påståenden som direkt är omöjliga att motbevisa i en första anblick. Exempel är:

  • "Han är aggressiv och hotfull inför barnen"
  • "Han tar inte sitt ansvar med barnen, struntar i BVC"
  • "Alla har svårt att kommunicera med honom"
  • "Alla är rädda för honom"

Gemensamt med alla påstående är att du kan ställa en motfråga:

- Kan du styrka ditt påstående? - Hur vet du det?

Rätten behöver inte ha konkreta bevis, utan det räcker med att det "föreligger sannorlika skäl", för att ett påstående skall kunna ligga till beslut i fråga. Därför är det extra viktigt att det framgår klart och tydligt att du bestrider påståendet samt att du är beredd att konfrontera vad det nu är.

När ett påståendet FEL kan du säga såhär:

"Jag vill bestämt bestrida gällande påstående och samtidigt lyfta upp allvaret i sådan anklagelse. Jag vill att rätten antingen göra en grundlig utredning kring omständigheterna eller så skall den tas bort från protokollet. Det är INTE okey att komma med sådan anklagelser bara för att det skall ge ett sken till kärandets fördel i denna vårdnadstvist."

VIKTEN AV ATT HÅLLA HUVUDET KALLT
Tro inte att du skall behöva förvara dig från alla angrepp som kommer från motpartens håll. Vissa advokater är både listiga och sluga i sina formuleringar, men ta inte åt dig.
Även om det känns så och man blir totalt förvirrad av allt som händer så håll huvudet kallt och tänk på att den enda gången du egentligen behöver försvara dig PÅ RIKTIGT är vid HUVUDFÖRHANDLINGEN.

Bestrid alla påståendet lugnt och sakligt genom att ställa ovan fråga.

Oftast så kan inte motparten styrka sitt påstående och den faller bort som ett bevis om den inte inkommer med underlag.

Däremot om du får dessa skrivet på papper, i mötesprotokollet etc. så kommer du att kunna använda dessa ord tillbaka mot vederbörande, med både styrka och laglig rätt. Det är ingen som sagt att det är ockey med förtal och kränkningar av dig, bara för att du sitter i en rättsförhandling.

5 kap. Om ärekränkning

BB 5 kap. 1 §
"Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.
Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.
"

Om hela stämningen saknar skälig grund så kan du kräva upprättelse.

BB 15 kap 5 §
"Väcker någon åtal mot oskyldig med uppsåt att denne må bliva fälld till ansvar, dömes för falskt åtal till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.
Är brottet grovt, skall dömas till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om åtalet avsett allvarligt brott eller innefattat missbruk av tjänsteställning. Den som väcker åtal ehuru han icke har sannolika skäl därtill, dömes för obefogat åtal till böter eller fängelse i högst sex månader.
"