LisstilAktivitetSamhällePappaindexValspecialOpinion
     

Därför en PappaManual
Det händer inte mig
Pappan och samhället
Att bli pappa
Att vara en pappa
Pappapärmen
Bevisa din medverkan
Din pappaledighet
Bli berövad sin roll
Vårdnadstvisten
Därför vinner mamman
Några ord om feminism

P A S - Parental Alienation Syndrome

Vad säger lagen
Vårdnadstvistmodell
vanliga minor och fällor
Om förlusten är ett faktum
Att bli en vinnare
Förebyggande åtgärder
Vårdnadsutredning

Dokument
Blandade frågor och svar
Hjälp och stöd
Om PappaManualen
Kontakta oss
Sista ordet...

Fördjupning inom ämnet:

Rättshjäpslag
SFS 1996:1619.Stort tack till:Vist känns det skönt att kunna säga "jag har pratat med min advokat..." Och vist väger det tungt i motpartens ögon när det börjar hetta till... Om denna är bra - Vilket vi förlitar oss blint på att den är!

Det finns några knep som gör att ditt val av juridisk stöd lite enklare.
Här följer några råd på vägen:

 • Leta på "pappasidor" efter rekommenderade juristfirmor.
 • Hör med "pappor" på olika forum om deras erfarenhet
 • Be juristfirman om tidigare mål och referenser
 • Fråga om de kan "bullra" - Slå handen i bordet (Kan behövas)
 • Följ din magkänsla när du pratar med vederbörande.
  Känns det inte rätt så ta det INTE - Det kan vara bättre att vara utan i början, än att det kostar dig både tid och pengar.
 • Du kan när som helst byta om du inte är nöjd.

Här skulle jag kunna skriva om vad du kan förvänta dig av ditt juridiska ombud, men vi väntar lite med det. Låt oss prata viktigare saker...


KOSTNAD FÖRST - PLANERA MÅLET SEN!
En jurist eller advokat kommer att kosta och taxametern tickar igång omedelbart då du ger ditt klartecken. Det är därför mycket viktigt att ni är överrens om de ekonomiska förutsättningar som råder innan ni påbörjar ett samarbete. Din resa är kantad av emotionellt kaos, han din navigatör.

Vad kan göra saken värre när du sitter mitt i krigets hetta med smärta och ångest och plötsligt måste börja prata arvode och betalning?

I regel vill juristfirman se att du har betalningsvilja och önskar ett "förskott" som bekräftelse på detta. Beloppet brukar ligga på allt från 3000 - 5000 kronor och kommer att dras av mot kommande arbete.

När det väl börjar rulla igång så kommer du också se att kostnaden springer iväg. En muntlig förberedelse kan lätt hamna i arvode på 15000 - 30000 kronor, beroende på hur mycket tid ni lagt ner.

Du kan få olika ekonomiska stöd så du inte behöver betala hela kalaset själv. Allt detta skall ni redan vara överrens om innan ni börjat samt att ni kontrollerar för vilken period stödet gäller. Ansök gällande stöd i samband med att taxametern går igång, eller i samband med den muntliga förberedelsen.

TVÅ EKONOMISKA STÖD FINNS:

 1. Rätthjälp (statligt stöd)
 2. Rättsskydd (Hemförsäkringen täcker viss del)

RÄTTSHJÄLP
Under vissa förutsättningar kan du få rättshjälp av staten om tvisten inte omfattas av rättsskyddet i dina försäkringar. Rättshjälp kan sökas för personer vars ekonomiska underlag inte överstiger 260 000 kr.

Om du beviljas rättshjälp skall du betala en rättshjälpsavgift som bestäms med hänsyn till dina ekonomiska förhållanden.

För att rättshjälp skall beviljas skall du i normalfallet inleda med en timmes rådgivning. Kostnaden för rådgivningen får du oftast betala själv.
Du kan ansöka om rättshjälp i samband med rådgivningen.
Rättshjälp beviljas av Rättshjälpsmyndigheten eller av domstol i samband med den muntliga förberedelsen.

RÄTTSKYDD
Rättsskydd ingår automatiskt i bland annat alla hemförsäkringar men för att den skall vara gällande så fodras det att du skall ha haft hemförsäkring minst två sammanhängande år.

Detta skydd sköter advokaten med ditt försäkringsbolag vilket underlättar processen en smula samt att den skär ner ytterliggare lite mer på dina kostnader .

KONSULTATION
I regel så måste man gå igenom en rådgivande timme för att komma på banan tillsammans. Denna "timme" brukar i regel kostar juristens eller advokatens normala arvode.


VAD DU KAN FÖRVÄNTA DIG
Nu kommer vi till vad vi kan förvänta oss av en juristfirma.
En motivation som helt står i klass för sig, och kan inte vägas mot något annat är:

Tryggheten av att inte behöva köra detta själv. Att ha någon att luta sig mot när det stormar, en navigatör som känner till terrängen och ser ljuset när det är som mörkast.

 • Kunskap i den juridiska snårdjungeln
 • Erfarenhet av spelets regler
 • Färdighet att kunna föra din talan i tal och skrift
 • Kan alla "smutsiga" tricks som kommer längs vägen
 • Ett stöd & tolk som kan förklara vad som händer och sker

VAD DU INTE KAN FÖRVÄNTA DIG
Denna person är inte din psykolog, eller vittne, eller ens din kamrat.
Denna har som enda uppgift att företräda dig och föra din talan och allt denna säger eller gör kommer du vara ansvarig för i slutändan.


JURIDISKT STÖD ELLER INTE?
Så har vi kommit till den gyllene frågan:

- Skall man anlita någon eller inte?

Alla är inte fighters, har kanske inte har tid, styrkan eller motivation att handskas med en vårdnadstvist själv. För de flesta är detta en traumatiskt period, fylld av osäkerhet och smärta. Vet man att man inte kommer att palla så vill jag varmt rekommendera att anlita någon med undentag för ovan vishetsord. Det kostar pengar, men ni får en gladiator som för din kamp åt dig.

Väljer du att köra en vårdnadstvist själv så kan du förvänta dig att det blir tufft, men du har åtminstonde kontroll och behöver inte känna att du blev sviken av någon annan. Stolthet handlar lika mycket om att veta att man gjorde sitt bästa, med heder och samvete i behåll, hellre än att, som betraktare till sitt liv beskåda hur man blir berövad av det...

Pappamanualen är uppbyggd för att ge dig all teoretisk hjälp och tips som om du skulle sköta allt själv.Pappamanualen är också ett bra underlag när du är i kontakt med/eller planerar med ditt juridiska ombud.
Tipsa om denna sida så ni pratar samma språk och mål.
(Även om denna nu skulle vilja såga denna sida så kan den inte neka att lagarna och dess innehåll faktiskt stämmer... - Du vet "jantelag" och en smula "yrkesstolthet"...)

Vad du än väljer så kan du bara få rättvisa skipad om du besitter både kunskap, tålamod och en jävla vilja att "rätt skall vara rätt..!".