LisstilAktivitetSamhällePappaindexValspecialOpinion
     

Därför en PappaManual
Det händer inte mig
Pappan och samhället
Att bli pappa
Att vara en pappa
Pappapärmen
Bevisa din medverkan
Din pappaledighet
Bli berövad sin roll
VårdnadstvistenP A S - Parental Alienation Syndrome
Juridisk hjälp eller inte
Vad säger lagen
Vårdnadstvistmodell
vanliga minor och fällor
Om förlusten är ett faktum
Att bli en vinnare
Förebyggande åtgärder
Vårdnadsutredning

Dokument
Blandade frågor och svar
Hjälp och stöd
Om PappaManualen
Kontakta oss
Sista ordet...

Fördjupning inom ämnet:

PM - Härskartekniker
(Av Kjell Alsetun - Mansjouren
)


Allt kändes till en början så bra. Livet lekte, pirret i magen, tanken om tillhörighet och gemenskap... Detta byttes så småningom mot ifrågasättande och sedan en kronisk känsla av missnöje. Vi talade om det till en början och då skrattade vi båda åt det, de stunder då vi inte var för trötta, men sen blev bara värre och värre...

Tänk att aldrig få bara må bra, eller bara för en stund känna sig nöjd utan att veta att snart kommer kritiken, snart är det dags att försvara "vad-det-nu-är". Detta kapitel handlar om när kärleken omvandlas till ett rent helvete, där din funktion och roll och rätt som individ till både närvaro och handling ständigt ifrågasätts och analyseras till det negativa.

Lägger du då på en separation och ännu värre; en vårdnadstvist så kan du räkna ut att soppan blir giftig - Riktigt giftig.

HÄRSKARTEKNIK INTRODUKTION

Berit Ås myntade 1972 begreppet "härskartekniker" och bygger på metoder för att tillförskansa sig makt över den andra parten och tyvärr drabbar det även våra barn. Kjell Alsetun från mansjouren ger Er tipsen och knepen om hur du identifierar dessa signaler och vad du kan vidta för åtgärder för att minimera risken att det eskalerar.

För att undvika att hamna i underläge eller ta illa vid dig personligen är det viktigt att du som pappa dels lär dig känna igen härskarteknikerna, dels lär dig hantera de situationer där de förekommer.

Självklart är det också viktigt att du som pappa inte själv använder dig av härskartekniker mot mamman, eftersom dessa metoder både är konfliktskapande och -drivande. Som pappa är du extra utsatt, och det är angeläget att du strävar efter att minska en eventuell konflikt, snarare än att elda på den.

Se tips nedan hur du som pappa kan agera om du utsätts för respektive härskarteknik.OSYNLIGGÖRANDE

Osynliggörande av dig som pappa försiggår när du blir bortglömd, förbigången eller "överkörd". Osynliggörandet fråntar dig som pappa din kontakt med barnet och har som syfte att ge sken av att du är mindre värd. Att du är oviktig och betydelselös för ditt barn.

Att förbigå dig som pappa med tystnad, glömma bort eller köra över dig är en form av maktutövning.

Vad du som utsatt pappa kan göra:
Förvänta dig respekt och uppmärksamhet (om man anser det självklart kommer man att förhålla sig så och omedvetet påverka omgivningen).
Träna rösten, ett lågt tonläge är mer respektingivande än ett pipigt (något att tänka på när man blir upprörd eller stressad) och att tala långsamt är både respektingivande (man signalerar att man inte är stressad) samt ger dig extra tid att samla tankar samt en lugn atmosfär som smittar av sig.
Tänk på ditt kroppsspråk, en hållning som om du vore klädd i frack är respektingivande.

TillbakaFÖRLÖJLIGANDE

Förlöjligande försiggår när ens insatser blir förhånade och förlöjligade. När du säger eller gör något bemöts det med ett förlöjligande uttalande som inte går att värja sig emot. Det som är problemet med denna härskarteknik är att den är väldigt svår att motverka, eftersom den som redan fått ett löjets skimmer över sig lätt kan fås att verka patetisk. Alla motargument du använder riskerar att ses som löjeväckande, hur seriösa de än är.

Att framställa dig som löjlig är att nedvärdera dig som pappa.
Vad du som pappa sedan än säger eller gör, så är du mindre värd i andras ögon.

Som pappa kan du t.ex. utsättas för att dina skäl för att du vill att barnet bor växelvis hos er båda förlöjligas och/eller nedvärderas. Du kan påstås ha rent ekonomiska motiv för att du vill att barnet bor växelvis, att du inte vill betala underhåll för barnet till mamman. Dina verkliga skäl, att vilja vara en närvarande och ansvarstagande pappa, betvivlas och ifrågasätts.

Vad du som utsatt pappa kan göra:
- Säg ifrån tydligt och med värdighet.
- Träna i förväg på svar, du vet säkert rätt väl vad mamman brukar håna dig för. Säger du ifrån ilsket, så riskerar du att hon påstår "han reagerade, alltså klämmer skon där" eller att du är aggressiv.
- Skratta aldrig med, inte heller när man skrattar åt någon annan pappa.
- Skratta heller inte med när man förlöjligar kvinnor; det drar ned nivån både på din egen förmåga att tänka och andras uppfattning om dig.

TillbakaUNDANHÅLLANDE AV INFORMATION

Undanhållande av information försiggår när du som pappa inte ges information, hålls okunnig, om viktiga saker om ditt barn. Även din betydelse som pappa för ditt barn förtigs.

Att inte låta dig som pappa ta del av information om ditt barn eller ditt barns förhållanden är att demonstrera makt.

Om du som pappa inte får information om ditt barn eller ditt barns förhållanden får du svårare att agera bra i förhållande till ditt barn. Du kan också börja tvivla på hur du uppfattar saker eller händelser som rör ditt barn.

Vad du som utsatt pappa kan göra:
Kräv att få uttömmande information i god tid, eventuellt skriftligt, så att du är förberedd när det ska fattas beslut som rör ditt barn.
Begär bakgrundsinformation om du överrumplas av en fråga.

TillbakaDUBBELBESTRAFFNING

Dubbelbestraffning försiggår när det är fel på både det du som pappa gör och det du inte gör. Oavsett hur du gör är det fel.
T ex när du som pappa beskylls för att inte lämna mamman och ditt barn ifred utan bara bråka då du vill vara en del i ditt barns liv och ta ditt vårdansvar för ditt barn och samtidigt sägs undandra dig ansvar för ditt barn. Damned if you do, damned if you don't.

Att du som pappa blir straffad oavsett hur du än gör, kan leda till att du lägger ner all tid och energi på att försöka "göra rätt". Det betyder att du låter andra människor tala om och bestämma hur du är.

Du blir som pappa maktlös.

Vad du som utsatt pappa kan göra:
Konfrontera personen och ifrågasätt vad hon/han säger.
Be om konstruktiva lösningar om hur/vad du som pappa ska göra.

TillbakaPÅFÖRANDE AV SKULD OCH SKAM

Påförande av skuld och skam sker genom förlöjligande och dubbelbestraffning. Det försiggår när du som pappa beskylls för att du inte är tillräckligt bra, även om anledningen kan vara:
- Att du tänker och handlar annorlunda i förhållande till ditt barn i jämförelse med mamman.
- Att du inte har kunnat skaffa dig tillgång till information som mamman behärskar.

Den sista härskartekniken är en ingrediens i de fyra ovanstående. En pappa som utsätts för härskarteknikerna kan reagera med skuld- eller skamkänslor.

En pappa som påförs skuld kan reagera med att skämmas över det han gör.
En pappa som påförs skam kan reagera med att känna att han inte duger som han är.

Vad du som utsatt pappa kan göra:
Analysera situationen.
Prata om det som hänt med någon du litar på.

Tillbaka

Källa och stort tack till:

Kjell Alsetun, (fritt efter Berit Ås, Norge), digitalt: http://www.mansjouren.nu/harskartekniker/

 


UTROTNING

Kan tyckas en smula överreagerat att använda den sista av härskartekniker vida namn "utrotning", men denna modell saknar likhet och måste tyvärr kompletteras, då ämnet i fråga inte fanns i fråga då Berit Ås hade detta som ett potentiellt hot.

Tänk att allt du säger ignoreras, din historik saknar betydelse, din aktuella situation spelar ingen roll, dina framtida förutsättningar saknar betydelse. Vad du än säger eller kommer med kan inte hindra det faktum att du i andras ögon redan är förutbestämd att hamna i ett visst fack mot ett visst mål. - Du skall bort, till varje pris.

Denna företeelse är ofta förekommande i kontakt med socialen och vårdnadsutredningar, eller vid kontakt med tingsrätten vid en vårdnadstvist. Plötsligt betyder inget av vad du säger längre någon roll till ditt försvar.

Att i förväg dömas, utan saklig grund har en blodig historik där andra världskriget då judeutrotningen blev en dyr läxa för världen är kanske närmast för oss.
FN instiftade som ett permanent skydd "FN- generalförsamling, om mänskliga rättigheter" för att det aldrig mer skulle kunna ske igen, vilket Sverige har antagit som lag.

Trots det så saknar dessa lagar legitimitet och vi kan inte ens vända oss till DO (DiskrimineringsOmbudsmannen) om vi råkar ut för dessa diskriminerande och kränkande särbehandlingar.

Att blir berövad ett normalt liv med sina barn, se sig maktlöst plockas bort, till förmån för lögner och påståenden som aldrig ifrågasätts är inget annat än utrotning...

Det är för denna sista härskarteknik som hela PM är byggt för att förebygga.

Vad du som utsatt pappa kan göra:
Analysera situationen och förstå att du som individ är inte starkare än vad du själv klarar av.
Kontakta någon utav de pappaorganisationerna så du får stöd
Sätt in dig i situationen, börja läsa PM
Dokumentera allt och var noga med att få allt på papper för korrektur.

Din erfarenhet kommer bli någon annans stöd.
Bilda grupp och väck opinion kring detta vansinne
Skicka iväg PM informationsblad till alla du kan komma på har ett inflytande, både inom politik och media.
Var inte rädd att uppfattas som obekväm, så länge som du handlar med ödmjukhet, stil, klass och finess.

Tillbaka