LisstilAktivitetSamhällePappaindexValspecialOpinion
     
Därför en PappaManual
Det händer inte mig
Pappan och samhället
Att bli pappa
Att vara en pappa
Pappapärmen
Bevisa din medverkan
Din pappaledighet
Bli berövad sin roll
VårdnadstvistenP A S - Parental Alienation Syndrome
Juridisk hjälp eller inte
Vad säger lagen
Vårdnadstvistmodell
vanliga minor och fällor
Om förlusten är ett faktum
Att bli en vinnare
Förebyggande åtgärder
Vårdnadsutredning

Dokument
Blandade frågor och svar
Hjälp och stöd
Om PappaManualen
Kontakta oss
Sista ordet...

Så plötsligt, genom ett trollslag, så finner vi åter fokus... Hittar "något" att skylla på. Där finns en fiende att lägga all last för sitt och samhällets elände på. Mardrömmen har fått ett ansikte och ett namn; Feminism... - Eller?

Varje individ har sina egna referenser kring hur den uppfattar och värderar sin omvärld. Vi formas av våra handlingar och vår historik genomsyras av konsekvenser av vårt handlande.
Att våga påstå att alla individer är "objektiva" och "ödmjuka" är som att svära i kyrkan. - Alla ser världen genom sina erfarenheter och formar således medvetet och omedvetet fortsättningen på sin resa i livet, efter sina normer och värderingar som de samlat på vägen... - Du bli vad du upplever!

Först vill jag klargöra att alla som vill finna bekräftelse på "ondskan" kommer bli besvikna. Och bilden ni kommer att se är inget annat än vad som tidigare bekräftats i denna manual. Människor vars livsöden bekräftas av andra med liknande livsöden. Erfarenheter som förädlats och växt med tid och förändring. Feminism är stöpt i samma form.

FEMINISM
Feminism är i grund en "-ism", en ideologi (grundvärdering) som bygger på att kvinnan skall vara mannen jämställd i samhället avseende, arbete, inflytande, hem och fritid sk. social och politisk jämställdhet.

Grunden är sund och har sina rötter tillbaka till 1700-talet då mannen dominerade på alla punkter. Mannen bestämde både över kvinnan och barnen, ganska orealistiskt, men så var det. Samhället har tack vare dåtidens kvinnliga rebeller fått upp ögonen för denna obalans och de skadliga konsekvenser som detta medförde. Utan dessa hjältar så skulle troligtvis många av samhällets brister fortfarande vara aktuella så som större löneklyftor inom näringslivet, särbehandling till olika utbildningar och vissa yrken skulle säkert fortfarande vara stängda för kvinnor.
Genom en genusneutralisering så har vi fått upp ögonen för att båda könen, kan tillföra lika bra, eller bättre, tillsammans.
Vi kompletterar varandra så vi som en enhet bli starkare.
- Man och kvinna = Lika värda

Kampen som "Feminism" fört handlar om detta --> Jämlikt och rättvist!

Vem blir feminist i detta moderna samhälle?
En kvinna (eller man) som väljer att bli "feminist" har troligtvis negativ upplevelse och erfarenhet av män. Oavsett om den är fabricerad, eller verklig så är oftast den egna övertygelsen inkörsporten till denna "-ism".
I detta sällskap finner de snabbt gemenskap och bekräftelse för sina upplevelser och med andras erfarenheter så stärks övertygelserna.

Gemensamt med alla "sällskap" är att miljön i sig själv blir medryckande och är i regel mer känslomässigt subjektiv i förhållande till sin sak än rationell och konstruktiv. Det bli mer en emotionell trygghet (tillhörighet) än att rent konkret arbeta för att lösa problemet.

Hur många är inte bekant med föreningslivets alla fördelar och nackdelar?
- Vem känner inte till yttrycket "klubb för invärtes beundran"?

Och inget förenar så bra som en gemensam sak att kämpa för...

INFLYTANDE OCH ORGANISATION
Den organiserade feminismen har kommit långt i sin utveckling och når idag långt in i maktens korridorer.
På många sätt skulle jag personligen säga att det är bra, eftersom vi behöver kvinnor, massor med kvinnor, som är med och leder landet in i nästa storhet. Jag vill även reservera mig med att samtidigt tillägga att det skall vara rätt kompetens för sin uppgift och inte bara ett spel för galleriet så det skall se bra ut på pappret eller media.

Med makt kommer också stort ansvar och kan lätt leda till missbruk.

Pelle Billing är aktiv debattör och seminariehållare i ämnet och han har publicerat en jämförelse mellan manliga organisationer och kvinnorörelsen som ni kan besöka genom att klicka här!

Det finns en hel uppsjö av olika kvinnliga organisationer i Sverige. Genom en ny lagstiftning så har det nu även blivit enklare för "kvinnoorganisationer" att etablera sig och få ekonomiskt stöd.

Värvningsområden
Rent hypotetiskt kan man ganska enkelt räkna ut att feminismens värvningsområden (värva nya medlemmar = växa sig starkare) är i de miljöer där kvinnan av sin natur dominerar arbetet samt i miljöer där mannen i regel bekräftar sin sämsta natur.

 • Våldsoffer
  (Konkret bevis på att vi män bara är skit - Naturligtvis)
 • Socialen och familjerätten
  (Mannen är alltid rötägget, kvinnan försöker hålla ihop familjen)
 • Tingsrätt och myndighet
  (Mannen dominerar brottsstatistiken...)
 • BVC
  (Mannen har aldrig tid med sina barn...)
 • Unga kvinnor i skolåldern
  (Vem glömmer sitt första brustna hjärta/ vem svek = Mannen!)

Så var kommer hotbilden in?
Individer med livsöden som säger att män bara är skit har ingen bra erfarenhet av män, men är dock i allra högsta grad dennes verklighet.
Deras vardag genomsyras av denna trosuppfattning och varje möte med en liknande upplevelse med män, bekräftar dennes världsbild.

En man av ädel karaktär skulle lyssna och sörja dennes erfarenheter och lida med hennes förluster, ty ingen kvinna, (eller man), borde behöva genomlida sådana erfarenheter att slutsatsen blivit så dyster...

En feminist har all rätt att ha en åsikt, värderingar och kämpa för de orättvisor som finns där hjälp behövs och i sak är ett problem.
Men att generalisera alla över en kant är att ta i och det är här hotbilden kommer in.

Vår primitiva vilja att fackindela världen vi lever i.

Tänk dig då en kvinna som arbetar med män som hamnat snett, vilken väldsuppfattning kommer dominera hennes uppfattning om män?

När individens personliga värderingar påverkar dennes omdöme i sin yrkesroll. När denna sedan medvetet, eller omedvetet börjar generalisera och nedvärdera alla männs integritet och betydelse i sak så får vi katastrofala följder.

- Och det är precis det är som är hotbilden! - Vi män ser alla lika dana ut!

Är det "feminism" då man låter sitt synsätt påverka i sin objektivitet i sin yrkesroll så det faller till kvinnans fördel?
Det är inte feminism att begå sådana handlingar att det t.ex. i en utredning blir till kvinnans fördel eller på annat sätt i handling kränker den andra parten bara för att den är man.

Denna form av missbruk är direkt tjänstefel och borde egentligen leda till påföljd. I t.ex. en utredning som BBIC (Barnens Bästa I Centrum) så framgår det klart och tydligt i grundboken [s.24] att "utredarna skall söka fakta och inte styras av förutfattade meningar..."

Vad kan man göra om man råkar ut för detta?
Det finns två vägar att ta, om man vågar:

 1. Har du is i magen så låt det fortgå och samla på dig bevis för dina påståenden. Materialet använder du sedan och JO-anmäler händelsen. Det är viktigt att missbruk av tjänsteställning lyfts upp och får en utredning, eller minst uppmärksammas.
  Ta det först till dennes chef, kanske denna blivit prickad tidigare?, sen till JO. (Alltid god sed att varsla om sin avsikt).
 2. Kontakta bara chefen och begär ny handledare då du anser att tillförordnad upplevs som JÄVIG (partisk i fråga). Redogör vad och varför samt avsluta med slutsats liknande "vederbörande brister i sin objektivitet, vilket rent konkret nu borde vara bevisat ".

I alla kontakter med myndigheter och i alla utredningar så gäller lagen som rättesnöre, där vi i klartext saknar genus helt. Vi skall alla betraktas som individer med lika värde och det finns ingenstans omnämnt att kvinnan har någon som helst fördel av att vara just kvinna.

"Feminism" är således inget självbärande hot i sig själv, utan bara en åsikt, en övertygelse, en gemenskap eller bara en trosuppfattning bland andra:

kapitalism, katolism, hinduism, monarkism, socialism, kommunism etc.

Så skall vi avrunda detta kapitel med att säga följande vishetens ord.

Vi har åsikts- och yttrandefrihet i Sverige, även tryckfrihet och religionsfrihet så vi kan vara stolta och glädjas åt det mångfald som vi faktiskt har.
Det är inte "feminismen" i sin sak som brister, utan de få individer i denna grupp som praktiserar det på ett sådant sätt att det i handling riskerar att skada oskyldiga.

Att stirra sig blind på en liten grupp och säga "Fy fan för..." är att visa att man är beredd att sjunka ner på samma nivå själv... *hm*

- Sandlådaleken vinner ingen på, man får inte träffa sina barn mer och kanske det viktigaste av allt: Du mår definitivt inte bättre av det!

- Vill du förändra världen? Börja med dig själv!

FÖRDJUPNING
Om du vill lägga ner tid på att grotta i snasket så vill jag varmt rekommendera en djupdykning i den lobbyverksamhet som vissa av dessa organisationer bedriver för att försöka påverka våra lagar så det i framtiden kan påverka vår rätt till jämställdhet och integritet...

Positivt eller negativt? Det bestämmer du själv!Film - Svt del 1

Film - Svt del 2

Och alla pappor som inte vill känna sig synonyma med ett kvinnokrig?
- Vad skall alla vi göra?

Dessa organisationer arbetar för en god sak och många av dessa tappra kvinnor förtjänar all heder för sitt arbete!

Däremot bekräftar dessa filmer hur
FEL det kan bli när man tappar fokus på problemet i sin sak, hur fel det blir när målet mer bli maktkamp istället för resultat.

ROKS

§ 1 MÅL
"Roks skall i feministisk anda i likhet med
medlemsjourerna verka mot mäns
våld mot kvinnor och barn (sexuella
övergrepp och trakasserier,
misshandel, pornografi, prostitution,
våldtäkt mm) samt arbeta mot manlig dominans och överordning på samhällets alla nivåer."

Lägg ihop "manlig dominans och överordning på samhällets alla nivåer"
och addera till att denna organisation är remissinstans till riksdagen...

*no 1*


SKR
Sveriges Kvinno- och
Tjejjourers Riksförbund

SKR

"...är ett förbund för kvinnojourer, tjejjourer, anhörigföreningar, ungdomsjourer, självhjälpsgrupper och andra organisaitoner som vill motverka mäns våld mot kvinnor/våld i nära relationer.
SKR arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld."

Denna är också remissinstans till Riksdagen...

*no 2*

Vilken skulle du vilja komma med förslag
över familjerätt och frågor kring jämställdhet och personlig integritet?

Värt att tänka på...


FEMINISM och JÄMSTÄLLDHET

Vi kan inte undgå att dra paralleller mellan feminismens framfart och jämställdhet.

Kvinnor som aktivt arbetar för att gynna det egna könet, dold bakom den vackra fasaden av att de arbetar för jämställdhet...?

Våra lagar visar spår av ett subjektivt kvinnodominerat synsätt där "jämställt" är
bara när det gagnar kvinnan.

Ser man filmerna så förstår man vad den moderna "feminismens" hemliga
agenda lutar åt.

Att skapa ett samhälle byggt på lagar som bara gagnar kvinnan, där mannen är av underställd betydelse?

Jag vill tro att vi alla arbetar för att komma
bort ifrån 1700-talets obalans.

Vart tog ord som jämställt, solidariskt,
jämlik vägen?

Skall denna "-ism" vara den nya normen för samhället, så vill jag isolera den och göra den självständig från alla andra uttryck.

Det blir en svettig vår i riksdagen, med intressanta datum att se fram mot.
Datum hittar ni på "startsidan".

I ringen...

Feminism v/s Jämställdhet?

Lästips från våra tunga grabbar...
... om feminism:

Till boken!

Finns även som PDF!
Eller lyssna direkt på youtube!

Besök även Pärs "Genusnytt"!


Lästips!

Till Pelle Billings manifest!
Besök även Pelles hemsida!