LisstilAktivitetSamhällePappaindexValspecialOpinion
     

Därför en PappaManual
Det händer inte mig
Pappan och samhället
Att bli pappa
Att vara en pappa
Pappapärmen
Bevisa din medverkan
Din pappaledighet
Bli berövad sin roll
Vårdnadstvisten

Några ord om feminism

P A S - Parental Alienation Syndrome
Juridisk hjälp eller inte
Vad säger lagen
Vårdnadstvistmodell
vanliga minor och fällor
Om förlusten är ett faktum
Att bli en vinnare
Förebyggande åtgärder
Vårdnadsutredning

Dokument
Blandade frågor och svar
Hjälp och stöd
Om PappaManualen
Kontakta oss
Sista ordet...

Som det ser ut idag så börjar mamman med att vinna i stort sett alla "vårdnadstvister", innan det enns har börjat. Vi blir utklassade och bortplockade från våra barn. Från första mötet står det klart genom tingsrättens "intermistiska" beslut om man läser mellan raderna...
- Pappor är mindre värda än mammor!
Låt oss analysera varför.

Nu skulle man kunna tro att "rättvisa" finns och att allt blir bra om man bara är ärlig och öppen, som pappa så brukar man tro på dessa grundregler.

Sanningen är att verkligheten är bra mycket svårare än så och det finns en obestridbart uttryck som rätten lutar sig bakom i alla sina formuleringar.

- BARNENS BÄSTA!

Begreppet att beslut skall fattas med hänsyn till "barnens bästa" är lagstadgad och medför att tusentals pappor att tvingas se sina barn växa upp utan sin inblandning och vilja.
Till en början får Mammorna i regel alltid rätt, oavsett vad papporna kommer med, eller hur tydligt papporna än kan motbevisa motpartens påståenden.

Besluten redan från första mötet är entydigt.

Barnen skall vara med mamma, och umgås (mer sällan) med pappan!

Tittar vi på lagen och dess innehåll så är den fri från genustänk eller annat som skulle kunna hindra barnens rätt att få umgås med sin pappa.
Lagen är tydlig i sin formulering och begränsar till och med tingsrättens utövande avseende beslut om det strider mot barnets vilja.

Tekniskt sett så innebär det (om vi översätter lagen);

Att om du bara är en reko kille så borde du har lika mycket rätt som mamman att få vara delaktig och vara med dina barn.

Då måste vi ställa oss frågan - Varför blir pappan bortplockad?

  1. Genusempati till mamman - Diskriminering!
  2. Pappan anses (informellt ) som mindre viktig i barnens liv
  3. Pengar att tjäna på långa utdragna vårdnadstvister
  4. Gamla rättstraditioner och förutfattade meningar
  5. Mamman är bättre dokumenterad
  6. Pappan kan ta förlusten

Det är lättare att skylla på pappan genom påståenden som att han är:

  • Aggressiv och hotfull
  • Kan inte kommunicera om barnen
  • Struntar i åtaganden och skyldigheter
  • Utsätter barnen för kränkningar och psykisk missförhållanden

Påståenden (ofta falska) som ligger synonym med mannens beteende sedan civilisationens vagga då vi fick vår första domstol.
- Och vist är det svårt att motbevisa - Genialt!

Frågan vi måste ställa oss innan vi rusar iväg efter vittnen:

- MÅSTE VI BEHÖVA BEVISA ALLT?

FÖRST EN LITEN TEORI OM " AGGRESSIV OCH HOTFULL"
Statistiken över personer på Sveriges anstalter pga "våld" var 1 oktober 2008, 1300 personer (av totalt 5400 interner). Adderar vi på alla med fotboja, (oavsett skäl) så var det ytterliggare 1348 personer.
Om alla pappor nu är så "aggressiva" och "hotfulla" som de vill påstå...
- Varför är det inte fler?

Vi pratar om 150.000 (?) pappor som har reglerar umgänge idag!

Om alla pappor uppfyllde kriteriet "aggressiv" och "hotfull" så tror jag att alla domstolar skulle behöva pansarskydd och beväpnade vakter för att hindra alla galna pappor som försöker överklaga med våld...
(Jag kan inte komma på något mer förnedrande eller provocerande än en pappa som bli berövad sina barn - Kan du?)

Det finns vårdnadstvister som håller på i hela barnens uppväxt, utan att de enns är avklarade när barnen blir vuxna. - Ingen frågade barnen...
Hur många sköna miljoner tror du inte det kostat, och till vilken nytta?

- Många pappor är stolta & hävdar bestämt bara "att rätt skall vara rätt..."

Varje gång tingsrätten dömer "till barnens bästa" och det strider i linje med vad som verkligen är bäst för barnen så begår även dessa ett lagbrott.

Lagen säger nämligen följande:

21 kap. 1 §
"Vid verkställighet skall barnets bästa komma i främsta rummet. Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad."

Detta betyder rent konkret att domstolar säger (oavsett orsak) att;

- Barnens bästa är hos mamman! - Oavsett barnens behov och önskan.

Trots att det strider mot sin logiska ordning - Barnens bästa är med BÅDA föräldrarna - lika mycket, eller så mycket som det är praktiskt möjligt! (Nu pratar vi inte om vårdnad, utan om att VARA med barnen.)

Nu tillbaka till frågan - Måste vi kunna bevisa allt?
Om du inte utgör eller riskerar att utgöra ett brottligt hot mot person och integritet så att du genom din handling löper risk att utsätta dina barn för fysisk, eller psykisk skada så är du helt ok!
- Det är nämligen din motpart som måste styrka sina påståenden!

SVARET ÄR ENKELT - NEJ!

Och som avslut på detta kapitel "Därför vinner mamman"...
Hur många våldsamma, pedofilbenägna, knarkande skitstövlar till pappor känner du?

Lagen analyserar inte hur du bor, var du bor eller ens vad du har för vanor. Och alla våra fängelser skulle vara överfulla av "våldspappor" om det bara fanns en liten del av alla dessa i statistiken.

Så svaret är egentligen en enkel fråga:

- Kan det vara så att våra domstolar begår ett justitiebrott?